Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dahilite nedir?

dahilite : n. biochem. Dişlerin esas inorganik maddesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

continuous : a. Devamlı, fasılasız.


cycloserine : n. tüberkülozda kullanılan bir antibiyotik.


echolalia : n. hastanın kendisine söylenen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.


encephalomalacia : n. Beyin yumuşaması.


endothelial : a. 1. Endotel tabakası (endotelyum)'yla ilgili; 2. Endotel hücrelerinden oluşan.


gnath (o) : pref. Çene.


interdentium : n. İki bitişik diş arasındaki mesafe (boşluk).


heteronomous : a. Normalden farklı, normalden farklı gelişen.


ichtyol : n. biochem. İçinde balık fosilleri bulunan ziftli kayalardan çıkarılıp muhtelif cilt hasatlıklarının tedavisinde kullanılan bir yağ.


invalidism : n. Hastalklı hal, maluliyet.


macrofauna : n. Belli bir bölgede yaşayan gözle görülebilen hayvanların tümü.


megalocystis : n. See: megabladder.


meningitic : a. Menenjite ait.


mitosis : n. Mitoz: Hücrenin indirekt olarak bölünmesi (bunun dört devresi vardır: 1- Profaz, 2- Metafaz, 3- Anafaz, 4- Telofaz).


normosthenuria : n. İdrarın miktar ve yoğunluk bakımından normal oluşu.


overstrain : n. Aşırı gerginlik veya yorgunluk.


perilymph : n. Perilenf(a), dışlenf (labryinthus membranaceus) dışındaki sıvı.


phleb(o)- : pref. Toplardamar (vena) larla ilgili.


radiodontist : n. Diş radyoloğu.


sanitarium : n. (pl. sanitaria). Havadar yerlerde yapılan ve hastaların özellikle hava ve güneş ve maden suları ile teadvilerini sağlayan kır hasatnesi, sanatoryum.