Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dahilite nedir?

dahilite : n. biochem. Dişlerin esas inorganik maddesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulb : n. Çiçek soğanı, soğan.


casuistics : n. Bir hastalığa ait vak'aların toplanıp incelenmesi.


chondrification : n. Kıkırdaklaşma.


derivation : n. 1. Bir maddeden diğer bir madde elde etme, türetme; 2. Kan çekme, yakı, şişe çekme, sülük v.s. aracılığıyla deri üzerinden kan çıkarma; 3. Elektrokardiyografi'de elektrotların vücuda yerleştiriliş düzenine göre elde edilen çizelge.


dextren : n. biochem. Nişastadan yapılmış yapışkan bir madde, dekstrin.


endomorphy : n. Endoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadan gelişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, endomorfi.


gastroesophagitis : n. Mide ve özofagusun iltihabı, gastroözofajit.


glycophilia : n. Vücudun hiperglisemi'ye eğilim göstermesi hali.


hydrorrhea : n. Sulu ifrazat.


hypocalcia : n. Kalsiyum noksanlığı, kalsiyumsuzluk.


initis : n. 1. Kas dokusunun iltihabı, miyozit; 2. Bağ dokusunun iltihabı, fibrozit.


lentitis : n. Göz merceği iltihabı, lentit.


lissotrichy : n. See: Leiotrichy.


methicilin : n. Penisiline direnç gösteren mikroorganizmalar üzerinde etkili olan yarı sentetik bir penisilin.


mnemasthenia : n. Hatırlama yeteneğinin azalması, hafıza zayıflığı.


mononeural : a. Tek sinirli.


mydriatic : a. & n. 1. Midriyasa ait; 2. Pupillayı genişleten (ilaç).


myelogonic : a. Miyelogona ait.


mytilotoxine : n. biochem. Midyeden çıkarılan zehirli bir cevher.


nourish : v. 1. Beslemke; 2. Emzirmek, meme vermek.