Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dahilite nedir?

dahilite : n. biochem. Dişlerin esas inorganik maddesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharophimosis : n. Göz kapakları aralığının kapak köşelerinin birbirine yapışması sebebiyle daralması.


chemurgy : n. biochem. Tarım ürünlerinin yiyecek veya giyecek işlerinden ayrı maksatlara kullanılmasını inceleyen kimya dalı.


coxal : a. Kalça eklemi ile ilgili.


dichloride : n. biochem. Başka bir elementle iki atom klordan mürekkep kimyasal bir madde, diklorür.


dyskaryotic : a. 1. Diskaryoz'la ilgili; 2. Diskaryoz'a uzanan, diskaryoz'a sebep olan; 3. Diskaryoz gösteren.


ectodermoidal : a. Ektoderma benzeyen


epilation : n. Koagülasyon nekrozu, elektroliz ve cımbız gibi yöntemler kullanılarak kıl köklerinin çıkarılması veya tahrip edilmesi.


ferrule : n. Bir dişi desteklemek için tatbik edilen madeni çember.


genal : a. Yanağa iait.


geopathology : n. Hastalıkların değişik bölge ve çevresel şartlara göre gösterdiği özellileri konu alan bilim dalı.


teratomatous : a. teratom'a benzer, teratom gibi.


incudal : a. Örs kemiğe ait.


karyoklasis : n. Hücre nüvesinin parçalanması.


laryngorhinology : n. Gırtlak ve burun hastalıkları bilimi, larengorinoloji.


mould : n. Çok hücreli mantar.


osmium : n. biochem. Os sembolü ile bilinen, atom no: 76 ve atom ağırlığı: 190.2 olan kimyasal element, osmiyum.


pneumoresection : n. Akciğerin kısmen çıkarılması.


prostatocystitis : n. Prostat ve mesane iltihabı.


putrid : a. Kokuşma sonuu meydana gelen maddeler yüzünden kokan, pütrid.


sanitization : n. 1. Sağlığa yararlı hale getirme, herhangi bir şeyi sağlığa zarar vermeyecek duruma getirme, sıhhi hale koyma; 2. Herhangi bir şeyin sıhhi hale gelebilme yeteneği veya niteliği.