Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dahilite nedir?

dahilite : n. biochem. Dişlerin esas inorganik maddesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

delactation : n. 1. Sütten (memeden) kesme veya kesilme; 2. Ana sütünün çekilmesi, delaktasyon.


dysmenorreha : n.Adet (aybaşı) güçlüğü, dismenor (ağrılı olur).


gallop-rhythm : n. Kalbin normal iki sesine bir üçüncü sesin eklenmesiyle hasıl olan ritm, galo-ritmi.


gibbus : n. Kambur


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


heparinize : v. Kanın pıhtılaşmasını önleme veya pıhtıyı çözme amacıyla heparin enjekte etmek, heparin'le tedavi etmek.


infra-occlusion : n. Dişin, kapanma çizgisinin altına inmesi.


mitosis : n. Mitoz: Hücrenin indirekt olarak bölünmesi (bunun dört devresi vardır: 1- Profaz, 2- Metafaz, 3- Anafaz, 4- Telofaz).


nociceptive : a. Ağrı veya acı verici uyarıları alarak beyin merkezine iletme yeteneğine sahip (sinir hakkında).


odonterism : n. Dişlerin çıtırdaması, odonterizm.


oite : n. Dişi bakteri.


oligoleukocythemia : n. Kanda lökosit sayısının ileri derecede azalışı, oligolökositemi.


opia- : suff. Görme anlamına sonek.


osteodiastasis : n. 1. Uzun kemikte epifiz'in metafiz'den ayrılamsı; 2. İki komşu kemik arasının açılması, iki bitişik kemiğin birbirinden ayrılması.


pleurotyphoid : n. Tifo ile ihtilat yapmış olan had plörezi.


protocooperation : n. İki ayrı türe ait canlıların bir arada yaşamalarından doğan münasebetler.


pseudoapoplexy : n. Kanamasız apopleksiye benzer durum.


pulverization : n. 1. Toz haline getirme, sert bir cismi ezerek toz haline getirme; 2. Toz haline gelme.


spermatocystectomy : n. Seminal vezikülü çıkarma ameliyatı.


sphenoparietal : a. Sfenoid ve paryetal kemiklerle ilgili.