Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dahilite nedir?

dahilite : n. biochem. Dişlerin esas inorganik maddesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroblast : n. Kıkırdakları myedana getiren embriyonik hücre.


gestagenic : a. Progesteron etkisi gösteren, endometriyum'da sekretuvar değişikliğe sebep olan.


goldthwait belt : n. Sırt yaralanmalarında kullanılan çelik kısımları olan geniş bir kemer.


hydropsy : n. İstiska, hidrops.


hyperfibriignogenemia : n. Kanda fibrin miktarının aşırı artışı.


inconstant : a. Değişken, kararsız.


laterad : a. yana yöneli, yan yüze yakın, yana dönük.


mechanotherapy : n. Jimnastik, masaj ve aletlerle tedavi usulü, mekanoterapi (mekanik araçlarla yapılan tedavi).


neformation : n. 1. Yeni doku oluşması, neoformasyon; 2. Tümöral doku kitlesi, tümör, ur.


odontoma : n. Diş sürme zamanında diş etinde meydanag elen ufak şiş (apse), odontom.


oligomania : n. Hafif dereceli akıl hastalığı, hafif derecede manyaklık, oligomani.


oubain : n. Strophanthus gratus tohumlarından elde edilen, kalb üzerine uyarıcı etkiye sahip bir glikozid (Kalb yetmezliğinde kullanılır).


parenchymitis : n. See: Parenchymatitis.


photobiotic : a. Yalnız ışıkta yaşayan.


placentoma : n. İÇerde kalmış plasentadan doğan tümör, plasentom.


posterior : a.&n. 1.Arka, arkada, geride; 2. (pl.) İlyeler, kabaet.


proton : n. 1. Hidrojen atomunun pozitif yüklü nüvesi, proton; 2. Bir vücut kısmının dumura uğramış ilkel parçası.


pyroxylin (e) : n. biochem. Selüloz nitratlardan mürekkep bir bileşim, pamuk barutu (C12H16O6(NO)4).


remove : v. 1. Dışarı atmak, dışarı çıkarmak; 2. Herhagni bir organ veya oluşumu kesip çıkarmak.


splenatrophy : n. Dalağın küçülmesi, dalakatrofisi.