Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

dahilite nedir?

dahilite : n. biochem. Dişlerin esas inorganik maddesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphor : n. biochem. Kafur, "cinnamonum camphora" dan distilasyon yolu ile elde edilen uçucu, katı bir yağ (C10H16O).


demyelinated : a. Miyelin kılıfını kaybetmiş, miyelinsiz.


diphtheritis : n. See: Diphtheria.


ectoperitonitis : n. Periton'un paryetal tabakasının iltihabı.


egocentric : a. 1. Çevresini kendi etrafında döner gibi gören; 2. Bütün fikirlerin kendi üzerine çevrildiğini zanneden.


enterotoşin : n. biochem. Stafilokoklarda bulunan bir zehir olup, ishal ve kusma yapar.


erythroblastemia : n. Kanda eritroblastların çoğalması, eritroblastemi.


feaces : n. Barsak yoluyla atılan atık maddeler, gaita.


fetology : n. Uterus içindeki fetüs'ün maruz kalabileceği hastalıklar, bunların teşhis ve tedavileriyle ilgili tıp dalı, fetoloji.


galactotrophic : a. Süt salgılanmasını uyarıcı, süt çıkışını artırıcı.


galenic : a. See: Galenic.


handicapped : a. Normal hareket ve davranışlarında kusurlar bulunan kimseler için kullanılan bir deyim, geri zekalı.


hematosepsis : n. Mikrobun kan dolaşımına geçmesi, septisemi.


homozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinin aynı oluşu hali, homozigoz.


ignioperation : n. Elektrikli bistüri ile yapılan ameliyat.


megacephaly : n. Başın normale oranla büyük oluşu.


misocainia : n. Yeni fikirlere karşı duyulan nefret.


myelinic : a. Miyeline ait.


odontosis : n. 1. Diş sürme; 2. See: Odontogeny.


paulocardia : n. 1. Kalb atımı durduğu anda kişinin duyduğu, korku ve dehşetle karışık his; 2. Kalbin atım düzenined, atımlar arası istirahat devresinin gereksiz uzaması, diastol'un uzaması.