Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dactylus nedir?

dactylus : El veya ayak parmağı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloated : a. Şişmiş, kabarmış, gerilmiş (gaz veya sıvı ile).


collagenase : n. biochem. Kollajenin sıvı haline gelmesini sağlayan enzim, kollajenaz.


dentition : n. Diş çıkarma (sürme), dentitio.


dextrase : n. biochem. Dekstrozu laktik aside çeviren bir enzim, dekstraz.


dextraural : a. Sağ kulağı ile sol kulağına oranla daha iyi duyan.


diastase : n. biochem.


eczema : n. Ekzema, deride kaşıntı şişme, kızarma, vezikül oluşu gibi belirtilerle görülen akut ve kronik hastalık (ya şveya kuru olabilir).


graduation : n. 1. Ölçü bardağı üstündeki işaret, 2. tedricen değişme.


haptene : n. biochem. Natamam antigen başka bir maddeyle birleştikten sonra antikor meydana getirebilen madde.


hyperporosis : n. Kırığı takiben kırık uçlar arasında kaynaşmayı kolaylaştırmak üzere bol miktarda yeni kemik dokusu (callus) oluşması, hiperporoz.


lichenoid : a. Likene benzer, likensi.


ligate : v. Bağlamak, raptetmek (kan damarı vs.).


locular : a. Hücrevi, hücreli, gözeli, löküllü.


lycanthropy : n. Hastanın kendini kurt zannederek kurt gibi hareket etmesi deliliği.


mind : n. 1. Akıl, dimağ; 2. Hafıza kuvveti; 3. Zeka; 4. Bilinç.


myoplasty : n. Kasa yapılan plastik ameliyat, miyoplasti.


oculogyration : n. Gözküresinin oynaması.


olfactus : n. Koku duyusu.


parapsoriasis : n. Psoriasis benzeyen deri hastalığı.


phase : n. 1. Safha, görünüş, faz phosis; 2. Heterojen bir sistemde mekanik usullerle birbirinden ayrılabline cisimlerin içinde bulundukları durum.