Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

dactylus nedir?

dactylus : El veya ayak parmağı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromatosis : n. Herhangi bir yüzeyde renk değişimine sebep olacak şekilde aşırı pigment toplanması, pigmentasyon.


conitomy : n. Glotisin altında hava alma yollarının açılması, Konyotomi.


cystoradiography : n. See: cystography.


endomastoiditis : n. Mastoid boşluğu ve hücrelerinin iltihabı, endomastoidit.


extracranial : a. Kafatası (cranium) dışında.


febrile : a. 1. Hummalı, ateşli; 2. Ateşe ait, febril.


furrow : n. 1. Karık; 2. Karışık; 3. Oluk.


graduation : n. 1. Ölçü bardağı üstündeki işaret, 2. tedricen değişme.


hypo-asthesia : n. Bir bölgeye ait duyarlılığın azaltılması.


incrustation : n. 1. Kabuk oluşumu, yaranın kabuk bağlaması; 2. Yara kabuğu.


inspirator : n. 1. İlaç buharlarının soluk alışla akciğerlere geçişini temin eden araç; 2. Sun'i solunum yaptırmağa mahsus araç, respiratör.


javellization : n. Suyun Javelle eriyiği ile arındırılması.


lithiasis : n. Böbrek, safra kesesi v.s'De taş oluşumu, lityaz.


mollities : n.Anormal yumuşama.


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


myometrium : n. Uterusu oluşturan kas, dölyatağı kası, miyometr(iyum).


nephrosis : n. Böbrek tubuluslarının dejenerasyonu ile karakterlenmiş böbrek hastalığı, nefroz.


orchos : n. Ayak bileği kıkırdağı.


plegaphonia : n. Larenks veya trakea'ya perküson çekici ile vurulduğu zaman ses tellerinden çıkan ses.


porencephalus : n. Beyinde içi su dolu defektlerin bulunması, ya doğuştan ya da sonradan geçirilen iltihaplarla meydana gelir, porensefali.