Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dactylus nedir?

dactylus : El veya ayak parmağı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsula : n. 1. İlaçların konulduğu mahfaza, kapsül; 2. Bazı organların çevresinde bulunan bağ dokusundan yapılmış zar.


cardiorator : n. Kalb seslerine ait gözle görülebilen kayıtların elde edilmesinde kullanılan aygıt.


cephalothoracic : a. Baş ve göğüsle ilgili.


ectodactylism : n. Bir veya birkaç parmaın doğuştan bulunmayışı hali.


galactopoiesis : n. Süün meydana gelişi, memelerde süt oluşması.


hemocytology : n. Kan hücreleri bilgisi, hemositoloji.


kypholordosis : n. Kifoz ve lordoz durumunun birarada bulunuşu.


labialism : n. Dudak sesleriyle görülen konuşma bozukluğu.


lithotrite : n. Taşı kırma (ezme) aleti.


macrobrachia : n. Kolların aşırı uzun ve iri oluşu.


nephrocardiac : a. Böbrek ve kalbe ait.


orthoptics : n. Görme eksenlerinin düzeltilmesi bilimi.


pandemia : n. Bütün memleketleri kaplayan salgın, pandemi.


perineural. : a. Sinir çevresined, siniri çevreleyen.


piddle : v. İşemek.


pimeloma : n. Yağ dokusundan gelişen iyi huylu tümör, pimelom.


projection : n. Projeksiyon: 1. Bir organın, gövdenin dış yüzüne düşürülen gölgesinin bu yüzeyde işgal edeceği alan, izdüşüm; 2. Çıkıntı; 3. Bilinçaltına itilmiş bir kompleksin başkasına ait olduğunu zannetterin zihni durum, kendi fikirlerini başkasına maletme; 4. Duyu organları ile alınan izlenimleri kaynalarına kadar takip etme çabası.


standardization : n. Ayarlama, üretilen veya yapılan herhangi bir maddeyi standart ile karşılaştırarak onun miktar ve niteliklerine göre ayarlama, standardizasyon (İlacın standardizasyonu gibi).


stercolith : n. Dışkının sertleşmesinden oluşan taş, dışkı taşı.


thecomatosis : n. Ovuryum stromasının hiperplazi gösterişi.