Bugün : 26 Şubat 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

dactylus nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

dactylus : El veya ayak parmağı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broad ligament : n. Uterus ve tubaları pelvis cidarına bağlayan bir çift bağ.


cataleptic : a. 1. Katalepsi ile ilgili; 2. Katalepsi'ye sebep olan; 3. Katalepsi gösteren, katalepsili kişi.


cementoclasia : n. Diş sementi'nin normal yapısını kaybetmesi, sement harabiyeti.


cholangioma : n. Safra yollarına ait bir tümör.


cholocystoduodenal : a. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, aralarında gerçekleştirilen anastomoz gibi.


cytoblast : n. Hücre çekirdeği.


detoxicate : v. biochem. Zehrini çıkarmak.


fibrinogen : n. biochem. Kanda erimiş halde bulunan ve trombin tesiriyle fibrin şeklini alarak pıhtılaşmayı sağlayan protein, fibrinojen.


gastromenia : n. Adet esnasında mideden kan gelmesi (Vikaryöz menstrüasyon'un bir cinsi).


intercapillary : a. Kılcal damarlar arasında.


hematoporphyrin : n. biochem. Hemoglobin ayrışmasından meydana gelen, demirsiz bir hem türevi.


hemodynamics : n. Kan dolaşımı bilgisi.


histodiagnosis : n. Dokuların mikroskopik muayenesi ile yapılan teşhis.


hodgkin's disease : n. Lymphadenoma, retikülo-endoteliyal sistemin ilerleyici karakter taşıyan hastalığı.


hysterolaparotomy : n. Karın duvarı yolu ile uterus ameliyatı, histerolaparatomi.


maculation : n. 1. Deri veya herhangi bir oluşum üzerinde küçük leke veya benekler oluşması; 2. Üzerinde küçük leke veya benekler gösterme hali, benekli olma durumu.


monoblastoma : n. Monoblast tümörü.


ophthalmodynamometer : n. Göz arterindeki kan basıncını ölçen alet, oftalmodinamometre.


parvicellular : a. Hücreciklerden oluşmuş.


perioral : a. Ağız çevreside, ağızı çevreleyen.