Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

dactylus nedir?

dactylus : El veya ayak parmağı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coryza : n. Burun nezlesi, koriza.


deoxygate : v. Oksijen kaybetmek.


ectopy : n. Herhangi bir organın bulunduğu yerden ayrılarak vücudun başka bir yerinde yerleşmesi, ektopi.


encephalomeningopathy : n. Beyin ve meninkslerle ilgili hastalıklar.


endogen : n. içinden büyüyen.


erogenous : a. Cinsel heycan (veren), erojen.


geniculate : a. Ganliyonlu, dizli, diz gibi şişkin kısmı bulunan, geniculatus.


genitourinary : a. Üretim ve idrar çıkaran organlara ait.


glycosemia : n. Kanda şeker seviyesinin normalin üstünde oluşu.


hypernoia : n. Aşırı zihin faaliyeti.


ileocolotomy : n. İleum ve kalın barsağı kesme ameliyesi, ilyokolotomi.


in : pref. 1. Olumsuzluğu ifade etmek üzere kullanılan önek; 2. İçinde, içine anlamına önek.


lumbus : n. See: loin.


metachronous : a. See: Metachronic


mons : n. (p. montes). Dağ, tepe, yükseklik.


myelo-encephalitis : n. Beyin ve omurilik iltihabı, miyeloensefalit.


opsonophilia : n. Bakterinin opsoninlerin birleşme eğilimi göstermesi hali, opsonofili.


pericardiolysis : n. 1. Perikardın viseral ve parietal yaprakları arasındaki yapışıklıkların cerrahi olarakg iderilmesi; 2. kalble komşu organlar arasınad oluşmuş yapışıklıkların ameliyatla ortadan kaldırılması.


phimosis : n. Sünnet derisinin doğuştan veya hastalık sonucu anormal şekilde dar olması dolayısiyle penis başının dışarı çıkamaması, fimozis.


phlebectasis : n. See: Phlebectasia.