Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dactylus nedir?

dactylus : El veya ayak parmağı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diaphysial : a. Diafiz'le ilgili.


ebullition : n. 1. Kaynama, yüksek ısı etkisiyle sıvıda buhar kabarcıklarının oluşması; 2. Kaynayan sıvının gösterdiği hareket; 3. Belli bir hissin aşırı şeklide açığa vurulması hali, taşkınlık, coşkunluk.


ectocinerea : n. Beynin gri kortikal maddesi.


fur : n. Dil pası.


glossolabial : a. dil ve dudaklarla ilgili.


hematinuria : n. İdrarda hematin çıkarma, hematin işeme, hematinüri.


hemocytoblast : n. Henüz olgunlaşmamış eritrosit, genç eritrosit.


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


interpalpebral : a. Gözkapaklararası.


iridium : n. biochem. Ir sembolü ile bilnen atom no: 77 ve atom ağırlığı: 192.2 olan kimyasal element.


ligula, ligule : n. 1. Dilcik, ligula; 2. Beyinde dördüncü karıncığın yan duvarında bulunan ak madde şeridi.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


monoblast : n. Monosit'in geliştiği öncü hücre.


myofibrosis : n. Adale dokusunda aşırı miktarda bağ dokusunun bulunması.


periprostatitis : n. Prostat çevresindeki maddenin iltihabı.


plethoric : a. 1. Pletor hali ile ilgili; 2. Pletor hali gösteren, pletor ile belirgin.


salpingo-oophoritis : n. Dölyatağı (Fallop) borusu ile yumurtalığın iltihabı.


stannic : a. 1. Kalayla ilgili; 2. Kalaydan oluşan, yapısında kalay bulunan, kalaylı.


stapes : n. Orta kulağın üç kemiğinden en içteki, üzengi kemik, os stapes.


supratrochlear : a. Troklea (makara) üstü, troklea üstünde bulunan, supratrochlearis