Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dactylospasm nedir?

dactylospasm : n. El veya ayak parmaklarında görülen ağrılı kasılma hali, parmak spazmı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cautery : n. Yakış, dağlayış, dağlama aleti, koter.


clostridium : n. Oksijensiz ortamda yaşayan gram-pozitif sporlu basilleri kapsayan bir bakteri cinsi.


exsanguine : a. Kansız.


gampsodactylia : n. Ayak prmaklarının pençe şeklindeki deformasyonu.


granulose : n. biochem. Nişastanın eriyebilen kısmı.


gynecomania : n. Erkekte aşırı cinsel arzu, erkeğin cinsel hayata aşırı düşkünlük göstermesi hali.


hexobarbitone : n. Etkisi çabuk meydana çıkan, ancak oldukça kısa süren bir barbitürat.


hypoadrenocorticism : n. Böbreküstü bezi korteksinden adrenokortikal hormonların yetersiz miktarda salgılanması hali, hipoadrenokortisizim.


jejunojejunostomy : n. Jejunum'un iki ayrı parçası arasında, ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.


maltosuria : n.İdrarda maltoz bulunuşu,maltozüri.


mastomenia : n. Adet esnasında memelerden kan gelişi.


maximum : a.&n. 1. Azami (miktar, had, değer v.s.), en büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2. See: Acme.


myeloplast : n. Kemik iliği lökosiit


nanomelia : n. Kol ve bacakların anormal şekilde kısa oluşu, nanomeli.


ovariotherapy : n. See: Ovotherapy.


pannus : n. Korneanın zar halini alıp görmeyi zorlaştıran patolojik damarlanması, göz perdesi, gözün dış zarında hasıl olan perde, pannus (trahom).


poly : pref. Çok birçok


posture : n. Vücudun duruş vaziyeti, durumu, pozisyon.


pubescent : a. Büluğa ermiş, pubesent.


spermaticidal, : n. Spermleri öldüren.