Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dactylospasm nedir?

dactylospasm : n. El veya ayak parmaklarında görülen ağrılı kasılma hali, parmak spazmı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butesin : n. biochem. Lokal anestetik bir madde olup, toz, merhem ve fitil şeklinde kullanılabilir.


carnose : a. 1. Etle ilgili; 2.Ete benzeyen, et gibi, et kıvamında.


cheiloncus : n. Dudak tümörü.


condensation : n. biochem. Teksif, tekasüf, sıkıştırma.


endarterectomy : n. Bir atardamarda bulunan aterom plağının cerrahi yöntemle çıkarılması.


epileptiform, epileptoid : a. Epilepsiye benzer, sar'ası.


epizoon : n. (pl. epizoa). Hayvansal dış parazit, epizoid.


gentamicin : n. Micromonospora purparea tarafından meydana getirilen bir antibiotik.


uviosensitive : a. Ultroviyole ışınlarına karşı hassas olan.


inherited : a. Anne babadangeçen, atalardan geçen, atalardan gelen.


injurious : a. Vücuda zarar verici, incitici.


mechanotherapy : n. Jimnastik, masaj ve aletlerle tedavi usulü, mekanoterapi (mekanik araçlarla yapılan tedavi).


metabolism : n. Canlı maddelerde daimi olarak vukua gelen kimyasal değişiklik, metabolizma.


mirror : n. Ayna.


mycetoza : n. Mantar cinsi organlar grubu.


mycologist : n. Mikoloji mütehassısı.


occipitocervical : a. Artkafa ve boyuna ait.


oscheitis : n. Skrotum iltihabı.


ovariocyesis : n. Ovaryum gebeliği.


persistent : a. Dvvamlı mevcut olan, kesilmeksizin devam eden, geçmeyen inatçı (geçmeyen baş ağrısı gibi).