Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dactylospasm nedir?

dactylospasm : n. El veya ayak parmaklarında görülen ağrılı kasılma hali, parmak spazmı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrheal : a. Blenore ile ilgili.


dyshematopoiesis : n. Kan hücrelerinin kusurlu veya yetersiz oluşması.


episome : n. Mikrobun yapısında antibiyotiklere karşı direnç oluşmasında rol oynadığı sanılan sitoplazma veya kromozomlar üzerinde yerleşmiş genetik materyal.


evolvement : n. Gelişme, tekamül, evrim.


extraocular : a. Gözküresinin dışında bulunan, ekstraoküler.


idiocy : n. Akıl zayıflığı, zeka geriliği; aptallık, idyosi.


inochondritis : n. Fibrokartilajinöz dokunun iltihabı.


leukemia : n. Lökositlerin devamlı şekilde çoğalması ve patolojik yapı göstermesi, lösemi (lemfoid veya miyeloid tipte olur).


otalgia : n. Kulak ağrısı, otalji.


otic : a. Kulağa ait,oticus.


parvicellular : a. Hücreciklerden oluşmuş.


phallitis : n. Penis iltihabı.


piarrhemia : n. See: Lipemia.


prodrome : n. İlk araz bir hastalığın ilk belirtisi, prodrom.


proton : n. 1. Hidrojen atomunun pozitif yüklü nüvesi, proton; 2. Bir vücut kısmının dumura uğramış ilkel parçası.


pulvinar : n. Thalamus'un arka ucu.


pyosis : n. Cerahat oluşumu, cerahatlanma.


radiometer : n. Enerji ışınlarının kuvvetini ölçme aleti, radyoaktif ışınlarının nüfuz gücünü ölçmeğe yarayan alet, radyometre.


semifluid : n. Koyu kıvam gösteren, sıvı, yarı sıvı.


spicule : n. Küçük, çiviye benzeyen ve özellikle kemiklerde bulunan oluşumlara verilen isim.