Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dactylospasm nedir?

dactylospasm : n. El veya ayak parmaklarında görülen ağrılı kasılma hali, parmak spazmı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementoma : n. 1. Diş dokusundan gelişmiş, yer yer sement birikimleri gösteren tümör, sementom; 2. Diş kökü ucunda aşırı sement birikiminden meydana gelen küçük oluşum.


cholehemia : n. Kanda safra bulunması, kolehemi.


colpohyperplasia : n. Vagina mukozasının kalınlaşması, vagina hiperplazisi.


cough : n. Öksürük.


dysneuria : n. Sinir sisteminin çalışmasında bozukluk.


ependymocyte : n. Ependim hücresi, ependimosit.


intravenous : a. Kara damar içi, entravenöz.


locular : a. Hücrevi, hücreli, gözeli, löküllü.


mediastinography : n. Mediastinum'un röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması;


myxoedema : n. Tiroid yokluğu veya az çalışmalarında görülen tablo, miksödem (derinin katılaşması ve his ve zekanın körleşmesi arazı görülür).


nephralgy : n. See: Nepralgia.


normochromocyte : n. Normal hemoglobin miktarına sahip olan eritrosit.


obturator : n. Tıkaç.


ochronosis : n. Vücutta çeşitli doku ve organların kahverengimsi sarı renk alışı ile belirgin alkaptonüri'li hastalarda gelişen patolojik durum, okronozis.


omphal- : pref. Göbek anlamına önek.


overstress : n. Fazla çalışmadan doğan aşırı gerginlik.


pectenosis : n. Tarak sertleşmesi.


paranasal : a. Burun boşluklarıın yakınında yer alan.


pelma : n. Ayak tabanı.


phenobarbitone : n. Uzun etkili ve antikonvülsan etkisi olan bir barbiturat.