Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dactylospasm nedir?

dactylospasm : n. El veya ayak parmaklarında görülen ağrılı kasılma hali, parmak spazmı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytotrophoblast : n. Koryon villüslarını iki tabaka halinde çevreleyen trofoblast7ın iç tabakası, Langhans hücre tabakası, sitotrofoblast.


dekcontamination : n. Tehlikeli zerrelerle temasa gelmiş kişide üstündekilerin çıkarılmasıyla beraber derinin de temizlenmesi.


diaminuria : n. İdrarda diamin'lerin bulunuşu.


digest : v. 1. Sindirmek; 2. Hazmetmek.


erythropoiesis : n. Eritrosit oluşumu.


exitus : n. 1. Dışarı çıkılacak yer; 2. Ölüm.


fasciola : n. Şerit.


hepaticogastrostomy : n. Safra yolu ile mide arasında anastomoz yapılması.


histological : a. Histoloji ile ilgili, histoloji'ye ait.


hysteromyotomy : n. Sert bir tümörü çıkarmak için uterusu kesme ameliyesi.


jejunectomy : n. Jejunumu kesip çıkarma ameliyatı.


K : Potasyum sembolü.


keratoglobus : n. Korneanın küresel büyümesi ve çıkıntı yapması.


keratoscope : n. Korneayı muayene aleti, keratoskop.


pachyntic : a. Kalınlaşmaya ait.


papillaris : n. (pl. papillares). See: papillary.


parastruma : n. Paratiroid bezi'nin büyümesi, paratiroid'de hipertorfi sonucu meydana gelen şişkinlik.


pharmacopoeia : n. 1. İlaçların bilemişini ve hazırlanma usullerini bildiren kitap; 2. Eczanede bulunan ilaçların bütünü.


prostactinium : n. biochm. Pa sembolü ile bilinen, atom no: 91 ve atom ağırlığı. 231 olan kimyasal element, protaktinyum.


quadrigeminal : a. Dört parçalı (kısımlı), dört kat, quadrigeminus, dördüz.