Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dactylospasm nedir?

dactylospasm : n. El veya ayak parmaklarında görülen ağrılı kasılma hali, parmak spazmı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clip : n. Ameliyat esnasında kanı durdurmaya yarayan alet, pens.


complex : n. 1. Basit olmayan karışık, muğlak; 2. Çeşitli unsurların birleşmesinden oluşan madde ,bileşik; 3. Bilinçaltında daimi baskı altında tutulan fakat kişinin davranışlarını büyük ölçüde etkileyen fikir veya duygu, kompleks; 4. Elektrokardiyogram'da kalp faaliyetindeki belli bir olayı gösteren dalga kısmı, dalga kompleksi.


dicephalous : a. İki başlı olan.


hyperphosphaturia : n. İdrarda fosfat fazlalığı.


hyposthenuria : n. Böbreğin idrarı teksif etme yeteneğinin bozulmasından ileri gelen yoğunluğu az idrar çıkarma, hipostenüri.


leucopenia : n. Lökopeni.


leucopoiesis : n. Lökositlerin oluşumu, lökopoyez.


melanomatosis : n. Bütün vücutta melanomların oluşumu, melanomatoz.


metatrophic : a. Organik maddenin gıda için kullanılması.


morphinomaniac : n. Morfin tiryakisi, morfine müptela, morfinman.


neurohumor : n. biochem. Nevrondan salgılanan kimyasal bir madde.


neutrocytophilia : n. See: Neutrophilia


nod : pref. Yumru, düğüm anlamına önek.


orthopsychiatry : n. Zihni ve teessüri gelişmeyi inceleyen psikiyatri dalı.


oschitis : n. Skrotum iltihabı.


osteopath : n. Osteopati uzmanı.


polyparesis : n. Genel felç, poliparezi.


potential : a.&n. 1. Kuvveti olan, kuvvetli, iktidarlı; 2.Elektrik potansiyeli; 3. Gerilim veya basınç.


precipitable : a. biochem. Çökeltilebilir.


prosecretion : n. Secretin" öncüsü madde.