Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dactyloscopy nedir?

dactyloscopy : n. Parmak izlerinin muayenesi, daktiloskopi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavern : n. 1. Patolojik doku boşluğu; 2. Akciğer tüberkülozu gidişinde akciğerlerdeg örülür, kovuk, mağara, kavern, caverna.


dermographia : n. Cilt üzeri bir kalem veya iğne ile çizildikten sonra meydana gelen bir çeşit ürtiker.


descensus : n. Aşağı inme, aşağı sarkma, düşme, bir organın normal yerine oranla aşağıya inmesi.


digitatio : n. Parmağa benzer uzantı.


emboly : n. Bir damarın başka bir yerden gelmiş bir pıhtı ile tıkanması, emboli.


endosalpingitis : n. Dölyatağı borusunun içini örten zarın iltihabı, endosalpenjit.


episome : n. Mikrobun yapısında antibiyotiklere karşı direnç oluşmasında rol oynadığı sanılan sitoplazma veya kromozomlar üzerinde yerleşmiş genetik materyal.


physiotherapeutic : a. Fizik tedavi ile ilgili, fizik tedaviye ait.


helminthiasis : n. barsaklarda parazit bulunması.


hypotensive : a. n. Düşük tansiyonlu (şahıs), tansiyonu anormal derecede düşük olan (şahıs).


mammose : n. Büyük memelilik, memelerin anormal büyüklüğü.


mucosa : n. (pl. mucosae). Mukoza. Bazı organların iç taraflarını kaplayan ve ifrazatı olan zar.


muliebria : n. Kadın cinsiyet organları.


myxastehnia : n. Sümük salgısı noksanlığı, sümüğün akmaması, miksasteni.


orbitale : n. Göz çukuru alt kenarı üzerindeki en alt nokta.


palsy : n. Felç, inme.


psychalgia : n. 1. Sinir sisteminde patlojik bir değişiklik olmadan duyulan ağrı, psikalji; 2.


puericulture : n. Çocuk bakımı sanatı.


recuperate : v. Yeniden sağlığına kavuşmak, eski sıhhatini kazanmak.


respirometer : n. Solunum niteliğini ölçme aleti, respirometre.