Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dactyloscopy nedir?

dactyloscopy : n. Parmak izlerinin muayenesi, daktiloskopi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

codex : n. Eczacılıkta formül kitabı, kodeks.


coles : n. Erkek cinsiyet organı, kamış, penis.


dors : pref. Arka, sırt anlamına önek.


Draft : n. 1. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı; 2. Hava cereyanı, hava akımı.


ejaculatio : n. See: ejaculation.


ethmoidotomy : n. Etmoid kemiğini kesme ameliyesi.


eusol : n. Kalsiyum klorür ve asit borik'ten hazırlanan antiseptik bir çözelti.


fecaluria : n. İdrarda feçes bulunması, fekalüri.


genital : a. Üremeye (döllenmeye) ait, genital, jenital, genitalis.


hematorrhachis : n. Columna vertebralis içine kanama, kanama nedeniyle omurga kanalında kan toplanması.


hypoazoturia : n. İdrarda azotlu maddelerin azalması.


incrustation : n. 1. Kabuk oluşumu, yaranın kabuk bağlaması; 2. Yara kabuğu.


iridorrhexis : n. İris yırtılması.


iridosclerotomy : n. Sklera ve iris kenarını delme ameliyesi.


lipomatosis : n. 1. Çok büyümüş ur; 2. Urun çok büyümesi.


lupoid : a. See: lupiform.


metabolism : n. Canlı maddelerde daimi olarak vukua gelen kimyasal değişiklik, metabolizma.


metastasize : v. Vücudun bir organ veya kısmından diğerine geçmek.


oleaginous : a. Yaşlı, oleosus.


osteomyelitis : n. Kemik iliği iltihabı, cerahatli çene iliği iltihabı, osteomiyelit.