Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dactylophasia nedir?

dactylophasia : n. Dilsiz ve sağırların yaptıkları gibi parmak hareketleri ile konuşma, daktilofazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broca's area : n. Cerebrum'un sol yarı küresinde, Sylvius yarığının başlangıç bölümünde bulunan motor konuşma merkezi.


cataphoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle katot'a doğru hareket etmesi.


dysgenesis : n. Embriyonun gelişmesi sırasında meydana gelen malformasyon.


electrometer : n. Elektrik voltaj tazyikini ölçme aleti, elektrometre.


ependymopathy : n. Ependim hastalıkları.


fibrinocellular : a. Fibrin ve hücrelerden yapılmış.


tenontodynia : n. Kiriş ağrısı.


heterochromous : a. Heterokromi gösteren.


hydrazine : n. biochem. Gaz şeklinde olan bir diamin (H4N2).


hyperpiesis : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği.


inochondroma : n. See: Fibrochondroma.


lardacein : n. biochem. Amiloid dejenerasyonuda bulunan bir protein.


nebulizer : n. Bir sıvının çok ince partiküller (spray) halinde dağıtılmasını sağlayan aygıt.


nephralgia : n. Böbrek sancısı.


neurohumor : n. biochem. Nevrondan salgılanan kimyasal bir madde.


orb : n. 1. Küre; 2. Gözküresi; 3. Orbis.


orthodigita : n. El ve ayak parmaklarının şekil bozukluklarını düzeltme sanatı.


ozonometer : n. Havadaki ozon miktarını ölçen alet, ozonometre.


periacinous : a. Acinus çevresinde bulunan, akinusu saran.


pneumatograph : n. Göğüs duvarı hareketlerini kaydeden cihaz, pnömatograf