Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

dactylophasia nedir?

dactylophasia : n. Dilsiz ve sağırların yaptıkları gibi parmak hareketleri ile konuşma, daktilofazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cocontraction : n. Herhangi bir hareketin yapılışında birbirine zıt etki gösteren kaslar arasındaki uyumlu çalışma.


dysonesis : n. Cinsiyet organlarının çalışmasında bozukluk, özellikle over veya testislerin yetersiz çalışması hali.


eleothorax : n. Plevra boşuğuna yağ zerkedilmesi.


enclave : n. Organ veya dokunun içine sarılmış şey.


enteromegaly : n. Barsağın anormal şekilde genişlemesi.


epithelialize : v. Soyulan bölgenin yeniden epitel'e örtülmesini sağlamak, epitelizasyonu temin etmek.


mia water : 1. Göz banyosu (damlası); 2. gözyaşı.


hypoxic : a. 1. Hipoksi ile ilgili; 2. Hipoksi gösteren.


iridolysis : n. İris'i çevresindeki patolojik yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


meconism. : n. 1. Keyif verici olarak kullanma alışkanlığı, mekonizm; 2. Devamlı afyon kullanımına bağlı zehirlenme hali, afyon zehirlenmesi.


monad : a.&n. 1. Tek hücreli (protozoid); 2. Basil cevher, zerre, atom, monat.


nephroplasty : n. Böbrekler üzerinde gerçekleştirilen plastik ameliyat.


nephropyosis : n. Böbreğin cerahatlanması, nefropiyoz.


otopharyngeal : a. Kulak ve farenkse ait.


packer : n. Bir boşluğa tampon koymaya yarayan alet.


palpable : a. El muayenesinde hissedilen.


perijejunitis : n. Jejunum çevresi iltihabı, perijejünit.


plasmolysis : n. Hücre plazmasının ozmotik basıncı uygun olmayan bir ortamda tahrip olması, plazmoliz.


saponification : n. biochem. Bir yağ asidinin sodyum veya potasyum tuzunu oluşturma.


scabies : n. Uyuz, gal, skabiyez.