Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dactylophasia nedir?

dactylophasia : n. Dilsiz ve sağırların yaptıkları gibi parmak hareketleri ile konuşma, daktilofazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biped : a. 1. İki yaağı bulunan, iki ayaklı; 2. İki ayaklı herhangi bir hayvan.


choroiditis : n. Koroid iltihabı, koroidit.


esophagogastoplasty : n. Yemek borusu ile mide arasında kardia'yı ilgilendiren ameliyat, kardioplasti.


extinct : a. Soyu tükenmiş, ortadan kalkmış.


submaxilla : n. Altçene, mandibula.


teratoid : a. Ucube şeklinde.


homogeny : Bünyece birbirine benzeyiş, tecanüs.


leprid : n. Cüzzamlı cilt lezyonu.


macerative : a.Maserasyon gösteren, maserasyon'la belirgin.


muliebria : n. Kadın cinsiyet organları.


orchiectomy : n. Bir veya her iki testisin ameliyatla çıkarılması, orşiyektomi, orşidektomi.


partial : a. Tam olmayan, bütününü kapsamayan, kısmi.


precranial : a. Kafatası (cranium)'nın ön kısmında.


pulmonoperitoneal : a. Akciğer ve peritona ait.


revivification : n.1. Canlandırma, hayat verme, yeniden kuvvet kazandırma; 2. Yara kenarlarının birleşmesini kolaylaştırma amacıyla nekroz gösteren doku parçalarını kazıma veya kesip çıkarma, bu şekilde yarayı tazeleme.


rider's bone : n. Ata binen kimselerde devamlı küçük travmalara bağlı olarak kalçadaki addüktör adalenin içinde oluşan kemiksi kütle.


sinapize : v. Hardalla karıştırmak.


splenectomy : n. Dalağı çıkarma ameliyatı, splenektomi.


stromatogenous : a. Stroma'dan kaynaklanan, stromadan gelişen.


tar : n. biochem. Katran.