Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dactylophasia nedir?

dactylophasia : n. Dilsiz ve sağırların yaptıkları gibi parmak hareketleri ile konuşma, daktilofazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

byssinosis : n. Fabrikalarda pamuk tozunu teneffüs eden işçilerin akciğerlerine arız olan hastalık.


consulting : a. & n. 1. İstişare etme; 2. Müşavir.


craniosynnostosis : n. See: Craniostosis.


determinism : n. Doğa'daki her olayın, dolayısıyla insanın tüm faaliyet ve davranışlarının kendi iradesi dışında seyreden bazı faktörlere tabi olduğunu ileri süren teori, gerekircilik.


esterase : n. biochem. Ester bağlarının hidrolizini sağlayan enzim.


lactalbumin : n. Süt albümini.


hysterosalpingography : n. Uterus ve salpenksin radyografisi.


isopathy : n. Hastalığı misli ile tedavi usulü.


luminous : a. Kendi ışığı ile parlayan, ışıldayan, parlak.


metrorrhagia : n. Adetle ilgisi olmayan uterus kanamaları, metroraji.


necrotic : a. 1. Nekroz'la ilgili; 2. Nekroz gösteren, nekroz'la belirgin.


orthophoria : n. Organların (özellikle gözlerin) normal ve birbirleriyle dengeli çalışacak şekilde yerleşmesi.


orthopsychiatry : n. Zihni ve teessüri gelişmeyi inceleyen psikiyatri dalı.


postgraduate : a. Üinversite mezuniyetinden sonra, üniversite'den sonraki.


preganglionic : a. Sinir ganglionlarından önce yer alan.


pre-immunization : n. Bağışıklık öncesi.


rheostat : n. Elektrik akımını tanzime mahsus alet, reosta.


roundworm : n. toprak solucanına benzer.


staphylocide : n. 1. Stafilokokları yokeden; 2. Stafilokokları yokeden ilaç.


stella : n. (pl. stellae). See: Star.