Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dactylophasia nedir?

dactylophasia : n. Dilsiz ve sağırların yaptıkları gibi parmak hareketleri ile konuşma, daktilofazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

defect : n. Eksiklik noksan, kusur, sakatlık, defekt.


deferetectomy : n. Spermakanalının ameliyatla çıkarılması.


dichotomy : n. Çatallı olma, iki kısma bölünmüş olma.


encopresis : v. İstemsiz olarak gaita çıkarmak, irade dışı defekasyon.


evacuation : n. Bir boşluğun tahliye edilmesi işlemi, özellikle gaitanın rektumdan dışarıya boşaltılmasını belirtmek için kullanılır.


pphrenogastric : a. Diafragma ve mide ile ilgili.


physiometry : n. Fizyolojik fonksiyonlarının fizyolojik veya serolojik metodlarla ölçülmesi, fizyometri.


subendothelial : a. Endotelaltı, endotel altında bulunan.


subepiglottic : a. Epiglotis altında.


hemiplegic : a. Hemiplejiye ait.


hemoglobinopathy : n. Hemoglobin ile alakalı anormal durumlar.


multiform : a. Çok şekilli, muhtelf şekilde.


osteosynthesis : n. Kırılmış kemki uçlarının ameliyatla birleştirilmesi, osteosentez.


ovate : a. See: oval.


peripharyngeal : a. Farenks çevresindeki, farenks'i çevreleyen.


physometra : n. Rahim (uterus) boşluğunda gaz toplanması.


process : n. Proçes, çıkıntı, processus.


pseudoanemia : n. 1. Kan bulguları normal olmasına rağmen derinin anemiyi andıracak şekilde soluk renk gösterişi hali; 2. Kanın sıvı kısmının artışı (hemodilüsyon) nedeniyle kan değerlerinin, normal olmasına rağmen sayımda düşük görünmesi hali, fizyolojik anemi, psödoanemi (Gebelikte görüldüğü gibi).


space : n. Ara, aralık, mesafe, boşluk, spatium.


spasmolysis : n. Spazmin çözülmesi.