Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dactylophasia nedir?

dactylophasia : n. Dilsiz ve sağırların yaptıkları gibi parmak hareketleri ile konuşma, daktilofazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchitic : a. 1. Bronşit'le ilgili; 2. Bronşit'e benzeyen; 3. Bronşit gösteren bronşit'le belirgin.


chylomicronemia : n. Kanda yağ zerreciklerinin bulunuşu.


coagulant : a. 1. Pıhtılaşmaya sebep olan, pıhtılaştırıcı; 2. Pıhtılaşmaya sebep olan, özellikle kanın pıhtılaşmasını kolaylaştıran madde (ilaç).


endogenic : a. see: endogenous


guillotine : n. Bademcikleri çıkarmakta kullanılan ve döner ir ustura vasıtasiyle ince dilimler kesebilen cerrahi alet.


hydropneumoperitoneum : n. Periton boşluğunda sıvı ve gaz toplanması.


hypermagnesemia : n. Kanda normaldan fazla magnezyum bulunması.


hypoalkaline : a. Normalden daha az kalevi.


insecurity : n. Emniyetsizlik.


meningorrhagia : n. Beyin zarı (meninks) kanaması.


myogenesis : n. Embriyon gelişiminde kas lifleri ve kasların oluşumu, miyojenez.


narcissism : n. Bir şahsın (kadın veya erkek) kendi vücuduna karşı duyduğu cinsi arzu, kendi şahsına aşık olma psikozu, nar(si)sizm.


neurofibril : n. Sinir hücrelerinde sitolazmayı her yönde kat eden ince lifler.


oligocardia : n. See: Bradycardia.


opsonization : n. Bakterilerin opsonin yardımıyla fagositoz'a duyarlı hale getirilmesi, opsonizasyon.


otopolypus : n. Kulak polipi, otopolip.


oxylalia : n. Konuşma çabukluğu, çabuk konuşma.


parapsychosis : n. Akıl hastalığına yaklaşan ruhi bozuklukalr, parapsikoz.


pessimism : n. Herşeyi fena görme veya fenaya yorma ile belirgin ruh hali, bedbinlik, kötümserlik, pesimizm.


rachiocampsis : n. Omurganın eğriliği.