Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dactylophasia nedir?

dactylophasia : n. Dilsiz ve sağırların yaptıkları gibi parmak hareketleri ile konuşma, daktilofazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccoclusion : n. Alt veya üst çene üzerindeki bir grup dişin yanağa doğru çıkıntı yapar şekilde diziliş göstermesi.


electroscission : n. Bir organı elektrikle çıkarma ameliyesi, elektrikle yapılan ameliyat.


fistulization : n. Fistüllenme.


gallamine : n. Tübokürarin'e benzeyen, ancak etkisi daha kısa süren bir adale gevşetici.


garrotting : n. Boğazını sıkarak öldürme.


helcoplasty : n. Yaraya sağlam deri yamama.


hidropoiesis : a. 1. Ter oluşmasıyla ilgili; 2. Ter oluşmasını hızlandırıcı, terletici.


hyposensitive : a. Normalden aşağı hassas, duyarlığı azalmış.


lipoblastoma : n. See: lipoma.


lymphocytopenia : n. Kanda lenfosit sayısının ileri derecede azalışı.


megacephalous : a. See: megacephalic


nephrolysis : n. 1. Nefroliz; Böbrek parankimasının erimesi; 2. Böbreğin komşu dokulara olan yapışıkılklarından kurtarılması.


neuroglioma : n. İçinde sinir hücreleri bulunan gliyom.


notal : a. See: Dorsal.


nymphomania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, nemfomani (erkeğe düşkünlük).


ppalpebritis : n. Göz kapağı iltihabı, palpebrit.


plummmer-vinson syndrome : n. Aynı zamanda Kell-Patterson sendromu olarak da bilinir. Şiddetli glossit, hazımsızlık ve bunlara bağlı olarak da sekonder anemi tablosu ile belirlenir.


rale : n. Normal solunumla beraber duyulan ve hastalık belirtisi olan sesler, ral.


reticulemia : n. Kanda fazla miktarda retikülosit bulunuşu, retikülemi.


spine : n. 1. Omurga, belkemiği, amudufikari; 2. İnce dikensi kemik çıkıntısı, spina.