Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dactylomegaly nedir?

dactylomegaly : n. El ve ayak parmaklarının normalden daha büyük olması, daktilomegali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bite : v.&n. 1. Isırmak, dişlemek, sokmak; 2. Hayvanın ısırdığı veya böceğin soktuğu yer, ısırma sonucu deride oluşan küçük yara, ısırık.


bromomenorrhea : n. Adet kanının tiksindirici kokuda oluşu.


endolymphatic : a. Endolenfatik, iç lenfaya ait, endolymphaticus.


enteroplexy : n. Kesik barsak kenarlarının ağız ağıza birleştirilmesi.


ferruginization : n. Bir dokuya demir çökmesi.


helienceplalitis : n. Güneşten meydana gelen beyin iltihabı.


interspinal : a. İki dikensi çıkıntı arası, iki dikensi çıkıntı arasında (özellikle omurların dikensi çıkıntıları veya ischium kemiklerindeki spina ischiadica'lar arası).


larval : a. 1. Larvlara ait; 2. Larv şeklinde


meno : pref. 1. Ay, aylık; 2. Adet, aybaşı, menstruasyon.


metroptosis : n. Rahim düşmesi, uterusun sarkması, metroptoz.


microgenia : n. Çenenin normale oranla çok küçük oluşu.


miosis : n. Pupillanın daralması, miyozis.


motion : n. 1. Mosyon;: Hareket; 2. İshal.


neurose : a. Sinir bozukluğuna ait.


ostalgia : n. Kemik ağrısı, ostalji.


pancreolytic : n. See: Pancreatolytic.


pericementum : n. Diş kökü ile çene alveolü arasındaki doku.


perineuritis : n. Perineurium'un iltihabı.


phacoerysis : n. Kataraktta merceğin emme suretiyle çıkarılması.


pharyngolaryngeal : a. Yutak ve gırtlağa ait, yutak-gırtlak.