Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dactylomegaly nedir?

dactylomegaly : n. El ve ayak parmaklarının normalden daha büyük olması, daktilomegali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyanosed : a. Siyanoz gösteren, siyanoz'lu.


erythrocyto-opsonin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan opsonin.


esthesia : n. Algılama, duyma, hissetme.


extrahepatic : a. Karaciğere bağlı olmayan.


gangli : pref. Sinir veya lenf düğümü (ganglion) anlamına önek.


gerocomy : n. Yaşlıların uyması gereken sağlık kuralları, yaşlılık hijyeni.


gratification : n. Herhangi bir arzunun yerine gelişiyle hasıl olan ruhsal rahatlama, tatmin, memnuniyet.


hydrocarbonism : n. Hidrokarbon bileşikleriyle zehirlenme (Petrol arıtma işinde çalışanlarda sık görülür).


hypofunction : n. fizyolojik fonksiyonun normalden az oluşu.


hypoxia : n. Oksijen azalması, oksijensizlik, hipoksi.


inocyte : n. Lif dokusu hücresi, inosit.


lalohobia : n. Konuşma korkusu, lalofobi.


lesion : n. Sakatlık, maraz, bozukluk, afet, lezyon (bir dokunun yapı veya vazifesinin patolojik bir sebeple arızaya uğraması).


locus : n. (pl. Loci). Yer, lokus.


lipochondroma : n. Yağ elementleri ihtiva eden kondrom.


maneuver : n. El aracılığıyla yapılan belli bir amaca yönelik özel hareket, herhangi bir olayı kolaylaştırmak amacıyla el ile yapılan, belli bir usule dayalı girişim, manevra.


moria : n. 1. Marazi şakalaşma temayülü; 2. Gevezelik ve budalalıkla vasıflı bunama.


motility : n. Hareket kuvveti veya yeteneği, motilite.


orbitotemporal : a. Gözçukuru ve şakak bölgelerine ait.


overlapping : n. 1. Bir şeyin kenarının diğer bir şeyin kenarı üzerine gelmesi veya getirilmesi; 2. Bir doku tabakasının, üzerindeki veya altındaki diğer bir doku tabakasına dikilmesi.