Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dactylomegaly nedir?

dactylomegaly : n. El ve ayak parmaklarının normalden daha büyük olması, daktilomegali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsulotomy : n. Bir kapsül üzerinde insizyon yapılması genellikle göz merceğini çevreleyen kapsül için kullanılanl bir deyim.


collagenic : a. 1. Kollajen'le ilgili; 2. Kollajen oluşturan.


colohepatopexy : n. Kolon'un ameliyatla karaciğer'e tesbit edilmesi.


eustachium : n. Östaki borusu. See: eustachian tube.


fallopian : a. Fallopius7a ait. Fallopia kanalı (Mastoid kemiği içinde).


heterotransplantation : n. Değişik türe bağlı canlılar arasında yapılan doku aktarımı, bir hayvan türünden alınan doku parçasının farklı tür bir hayvana veya insana aktarılması.


hyperosmia : n. Koku alma duyusunun ileri derecede keskin oluşu, kokuya karşı aşırı duyarlık hali.


isosthenuria : n. İdrarın, günlük sıvı girişindeki değişikliklerden etkilenmeksizin devamlı olarak aynı özgül ağırılkta çıkışı.


koilosternia : n. Sternum'un alt kısmının çökük oluşu ile belirgin göğüs şekli, kunduracı göğsü.


languid : a. Lapacı, fazlaca, tombul olup hareketi az (çocuklar), pastöz.


laryngoplegia : n. Gırtlak (larenks) felci, larengopleji.


notched : a. Çentikli, üzeri diş veya dantela şeklinde çentikler gösteren.


oculofacial : a. Göz ve yüze ait.


otologic : a. Otolojiye ait.


otopolypus : n. Kulak polipi, otopolip.


perityphlic : a. Çekum çevresinde, çekum'u çevreleyen.


pneumopericardium : n. Perikard içinde hava veya gaz bulunması, pnömoperikard.


pre-immunization : n. Bağışıklık öncesi.


pyroligneous : a. Ateş harareti vasıtasıyla odundan çıkarılan.


quale : n. Bir şeyin vasfı (kalitesi).