Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dactylomegaly nedir?

dactylomegaly : n. El ve ayak parmaklarının normalden daha büyük olması, daktilomegali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitemporal : a. 1. Her iki temporal kemikle ilgili; 2. Her iki şakak'la ilgili.


bronchopulmonary : a. Bronşlara ve akciğerlere ait olan bu organlarla ilgili.


chromat- : pref. biochem. Renk, kromatin, renkle ilgili.


divaricator : n. Konjenital kalça çıkığında kullanılan ve ayarlanabilen bir çeşit atel.


gastrojejunocolic : a. Mide, jejunum ve kolona ait.


imperative : a. İstemdışı, irade dışı, zorunlu.


indigenous : n. 1. Yerli; 2. Tabiî, fitrî, endijen.


infraumbilical : a. Göbek altında.


neuroectomy : n. Bir sinirin ameliyatla kesilip çıkarılması.


oculist : n. Göz uzmanı, (doktoru).


ophthalmography : n. Gözlerin tanımı, oftalmografi.


orchitic : a. 1. See: Orchidic; 2. Orşite ait veya orşitten ileri gelen.


pubiotomy : n. Çatı kemiği (pubis) ameliyatı.


putrescent : a. Çürümekte olan çürüyen.


rale : n. Normal solunumla beraber duyulan ve hastalık belirtisi olan sesler, ral.


ranine : a. Ranulaya veya dilin alt yüzeyine ait.


rudimentary : a. Güdük kalmış, gelişmemiş, rüdimanter.


septal : a. Septuma ait.


splenomalacia : n. Dalağın anormal yumuşaklığı, dalak yumuşaması.


sudaminal : a. 1. Sudamina ile ilgili; 2. Sudamina gösteren, sudamina ile belirgin; 3. Sudamina görünümünde, sudamina'ya benzeyen.