Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dactylolysis nedir?

dactylolysis : n. El veya ayak parmağının kopup ayrılması.

dactylolysis spontanea : Zencilerde görülen 4. veya 5. ayak parmağının belli bir bölgede yumuşayarak kendiliğinden kopup ayrılmasıyla belirgin sebebi bilinmeyen durum.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephalic, brachycephalous : a. Kısa kafalı (Önden arkaya çapı kısa olan kafa), brakikefal.


catabatic : a. Hastalığın hafiflediği veya belirtilerin gerilediği devre ile ilgili.


cystistaxis : n. Mesane mukozasından organ boşluğuna kan kızması.


vaccinifer : n. Kendisinden aşı maddesi alınan şahıs.


hematologist : n. Hematolog.


hyperextension : n. Aşırı tevessü, aşırı ekstansiyon hareketi yapabilme.


hyperpigmentation : n. Pigmentasyonun artması veya aşırı derecede olması.


ichorous : a. 1. Sulu cerahat (ichor) ile ilgili, 2. Sulu cerahate benzeyen; 3. Sulu cerahatten oluşmuş, cerahatli.


leukon : n. Vücut lökositleri ile lökosit yapan dokular, lökon.


lithonephrotomy : n. Böbrek taşının ameliyatla çıkarılması.


neosalvarsan : n. Frengi tedavisine yarayan arsenikli bir formül.


phrenicotripsy : n. Frenik sinirin cerrahi ezilmesi.


poculum : n. Ortası çukur kap, tas.


porous : a. 1.Üzerinde küçük delikler gösteren, delikli, gözenekli; 2. Gözenekli oluşu nedeniyle bir sıvıyı süzebilme veya geçirme niteliğit aşıyan, geçirgen.


pyroris : n. Mide kaynaması veya mide eksimesi denilen olayda yemek borusunda ve midede duyulan ekşilik ve yanma hissi, pirozis.


radio-ulnar : a. Radyus ve ulnaya ait.


revascularization : n. Yeniden damarlanma.


salicylism : n. Salisilik aside bağlı zehirlenme.


spirochetal : a. Spirokete ait.


syringoadenoma : n. Ter bezi tümörü.