Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dactylolysis nedir?

dactylolysis : n. El veya ayak parmağının kopup ayrılması.

dactylolysis spontanea : Zencilerde görülen 4. veya 5. ayak parmağının belli bir bölgede yumuşayarak kendiliğinden kopup ayrılmasıyla belirgin sebebi bilinmeyen durum.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervical : a. Boyuna ait, cervicalis.


chorioma : n. Koryon hücrelerinden gelişen herhangi bir tümör, koryon tümörü. (koryoadenom gibi iyi huylu, koryokarsinom gibi kötü huylu olabilir).


colpomicroscope : n. Serviks uteri'nin boyanmasını takiben yüzeyel hücrelerin muayenesinde kullanılan özel mikroskop, kolpomikroskop (Vagina'dan uygulanır).


colpotomy : n. Vaginanın kesilmesi, kolpotomi.


common : a. Müşterek, ana, birleşik, ilkel, communis.


cumulus : n. kabartı gösteren hücre kümesi, hücre yığını.


deciduous : a. Süreksiz, düşürücü.


ferrosilicon : n. biochem. Silisyon ile demir katışığı.


metapneumonic : n. Pnömoniden sonra gelen, pnömoniyi takip eden, metapnömonik.


mycostatic : a. Mantar gelişimini durdurucu, mikostatik.


nasorbital : a. Burun ve göz çukuruna ait.


oneiric : a. Ruyaya ait veya benzer, rüya nevinden.


oothecosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü (tuba uterina)'nün beraber iltihabı.


ophthalmophthisis : n. 1. Gözün büzülerek küçülmesi, oftalmoftiz; 2. Gözün normal gerginliğini kaybederek yumuşaması, oftalmomalasi.


panangiitis : n.Bütün damar tabakalarını saran iltihap.


peridesmitis : n. Bağı saran zarın iltihabı peridesmium iltihabı.


petrous : a. 1. Taşa benzer, kaya gibi; 2. Temporal kemiğin kalın (petrous) kısmı ile ilgili.


psychotonic : a. Zihni kuvvetlendirici, zihni uyarıcı.


purin(e) : n. biochem. Asit üriğin esas cevheri, pürin (C5H4N4).


salacity : n. Kuvvetli cinsel arzu, şehvetlilik, şehvet.