Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dactylolysis nedir?

dactylolysis : n. El veya ayak parmağının kopup ayrılması.

dactylolysis spontanea : Zencilerde görülen 4. veya 5. ayak parmağının belli bir bölgede yumuşayarak kendiliğinden kopup ayrılmasıyla belirgin sebebi bilinmeyen durum.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catharsis : n. Psikolojide kişinin zihninden çıkan düşünceler, fikirler.


choler : n. Safra choledochus.


depersonalization : n. Kişiliğini kaybetme.


fevered : a. Harareti olan, ateşli.


hyperchlorhydria : n. Mide suyunda hidroklorik asit fazlalığı.


impermeable : a. Geçirgen olmayan, özellikle su veya havayı içinden geçriemeyen.


infective : n. Enfeksiyon, bir konaktan diğerine nakledilebilen hastalık.


infra-occlusion : n. Dişin, kapanma çizgisinin altına inmesi.


lithocystotomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyatı.


microcytosis : n. Kanda normalden küçük eritrositlerin bulunması, mikrosiotz.


myringa : n. Timpan zarı.


neologism : n. Düşüncelerle ilgili bozuklukları anlatmak için kullanılan bir deyim.


nosography : n. Hastalıkların bilimsel tanımı, nozografi.


panmyelophthisis : n. Kemki iliğinin tam iflası.


parenchymatous : n. Parenkimalı, parenkiması çok, parenkimatoz, parenchyamtosus.


paraparetic : a. 1. Paraparezi ile ilgili; 2. Paraparezi gösteren kişi.


periomphalic : a. Göbek çevresinde bulunan, göbeği saran.


pragmatics : n. See: Pragmatism.


salpingorrhaphy : n. Tuba uterina (Fallop tübü)'ya dikiş konulması, Fallop tübü üzerindeki yırtık veya kesit yerinin dikilmesi.


sarc(o)- : perf. Et.