Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dactylology nedir?

dactylology : n. sağır ve dilsizler tarafından kullanılan ve parmak işaretleri ile anlaşma sağlayan yöntem.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

curet (te) : n. Kürtaj aleti.


eccentric : a. See: Abaxial.


embolism : n. Bir kan pıhtısının (thrombus) kan damarını tıkaması, ambolizm.


intercellular : a. Hücrelerarası.


intrarenal : a. Böbrek içi, böbrek içinde.


lesbianism : n. Kadınlarda homoseksüalite, sevicilik, safizm (sapphic vice).


lithonephia : n. Böbrekte taş bulunuşu hali, böbrekte oluşan taşın sebep olduğu herhangi bir hastalık.


lumbricus : n. 1. "Annelida" sınıfının toprak solucanlarını kapsayan cinsi, toprak solucanları grubu.


mxomatosis : n. 1. Multipl miksom gelişimi; 2. Mikson dejenerasyonu.


neuropath : n. 1. Sinirsel hastalık gösteren kişi; 2. Bünye olarak nevroz'a eğilim gösteren kişi.


ophthalmology : n. Göz ve göz hastalıkları bilgisi, oftalmoloji.


ovary : n.Yumurtalık, over, ovarium.


pancreotherapy : n. Pankreas dokusunun tedavi için kullanılışı.


parablepsis : n. Hatalı görme, gözlerin eşyayı, olduğunun dışında yanlış algılaması, cisimlerin olduğundan başka şekillerde algılanması ile belirgin görme bozukluğu.


perinatal : a. Gebeliğin yirminci haftasından doğuma kadar geçen fetüs hayatına ait.


periophthalmic : a. Göz çevresined, gözü çevreleyen.


pinus, : n. Çam ağaçlarını kapsayan bitki cinsi.


resonator : n. 1. Sesi aksettirici alet veya cisim; 2. Bir devredeki belrili frekanstaki titreşimleri diğer bir devreye geçiren alet.


sanitation : n. 1. Hıfzısıhha; 2. Sağlık teşkilatı; 3. Umumi sıhhati koruma tedbirleri.


semis : adv. Yarı (m).