Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dactylology nedir?

dactylology : n. sağır ve dilsizler tarafından kullanılan ve parmak işaretleri ile anlaşma sağlayan yöntem.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennemesis : n. Mukus kusma, mukustan ibaret kusmuk çıkarma.


cream : n. Kaymak.


cyclophrenia : n. Devri, periodik delilik.


cytosmear : n. Hücrelerin mikroskopik muayenesi için lam üzerine salgı veya akıntı sürülmesiyle hazırlanan yayma.


delivery : n. Doğum.


epicardial : a. 1. Epikart'la ilgili; 2. Epikardia ile ilgili.


erotology : n. aşk bilgisi, aşkbilim, erotoloji.


fluoridation : n. Fluor ilave edlimesi.


lactovorous : a. Sütle beslenen, yaşamını sütle sürdüren.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


holotonia : n. bütün vücudun kasıl spazmı, holotoni.


menopausal : a. 1. Menopoz'la ilgili, menopoz'a bağlı; 2. Menopoz devresinde görülen, menopoz'a eşlik eden (belirti, kanama vs. hakkında).


morbidity : n. 1. Hastalık hali; 2. Hastalığa yakalananların sayısı, hastalık nispeti, morbidite.


mycology : n. Mantar ve mantar hastalıkları bilgisi, mikoloji.


otogenous : a. Kulaktan kaynaklanan, otojen.


pericranium : n. Kafatası kemiklerinin yüzlerindeki periyost, perikran(iyum), kafatası zarı.


perodactylia : n. Parmakların doğuştan yetersiz gelişme veya şekil bozukluğu göstermesi hali.


pica : n. Tebeşir veya kül ve çamur gibi yenmez şeylere karşı duyulan anormal iştah, pika.


remnant : a. Artık, kalıntı, herhangi bir organ veya oluşumun, embriyonal hayattan gelişme göstermeksizin kalmış artığı.


rrhaphy : suff. Dikiş, dikme, dikilme.