Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dactylology nedir?

dactylology : n. sağır ve dilsizler tarafından kullanılan ve parmak işaretleri ile anlaşma sağlayan yöntem.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cat scratch disease : n. Kedi tırmığı hastalığı, tipik birtularemi türü.


celozoic : a. Vücudun herhangi bir boşluğunda yerleşen, özellikle barsaklarda yerleşen (parazitler hakkında).


centrum : n. Merkez, orta


colpodesmorrhaphy : n. Vaginal sfinkter'in dikilmesi, yırtılmış vaginal sfinkter'in ameliyatla normal hale getirilmesi.


complicated : a. 1. Karmaşık yapı gösteren, çözümü güç, girift; 2. Üzerine diğer hastalık veya bozukluğun eklendiği (hastalık), diğer hastalık veya bozukluklarla bir arada bulunan (hastalık).


diagnostician : n. Teşhisçi.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


fibrolipoma : n. Bağ ve yağ dokusundan oluşan iyi huylu ur, fibrolipom.


subhepatic : a. Karaciğeraltı, karaciğer altında bulunan.


hilus : n. (pl. hili). 1.Organlardan, d amar, sinir ve akıtıcı kanalların çıktığı yerler, hilus; 2. Göbek (içorganlarda hilus).


hyperlogia : n. See: Hyerphasia.


inlet : n. Giriş yolu veya vasıtası.


kymogram : n. Kimografın kaydettiği çizgi.


leucocytolysis : n. Lökositlerin azalması.


nodding : n. Başın aniden, istemdışı öne doğru eğilme hareketi (oturur vaziyette uykuya dalarken görüldüğü gibi).


opisthognathism : n. Çenelerin, özellikle alt çenenin normal yerine oranla geride bulunuşu, opistognatizm.


ostiary : n. Ağız (orificium) a ait, ostiarius.


periovaritis : n. Yumurtalık kapsülünün iltihabı.


pleurororrhea : n. Plevra boşluğunda sıvı bulunması.


polyopia : n. Retinada bir cismin birden fazla görüntüsünün oluşum etmesi.