Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

dactylogryposis nedir?

dactylogryposis : n. El parmaklarının devamlı kasılı halde bulunuşu, el parmaklarının devamlı fleksiyon halini muhafaza edişiyle belirgin durum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choline-acetylase : n. biochem. Asetil kolin sentezini sağlayan enzim.


chymification : n. Yenilen gıdaların midedeki sindirim enzimleri etkisiyle kimüs haline dönüşmesi, kimüs oluşması.


collar-bone : n. Clavicula, köprücük kemiği.


conization : n. Bistüri veya koter kullanılarak cervix uteri'den koni şeklinde bir bölümün kesilip çıkarılması.


costovertebral : a. Kaburga ve vertebraya ait.


crossmatching : a. Kan transfüzyonundan önce alıcı ve verici kanları arasındaki uygunluğu tesbit için yapılan (Karşılaştırma sonucu aglütinasyon olmayışı iki kanın aynı gruptan olduğunu gösterir).


cyesiognosis : n. Gebelik teşhisi.


dacryagogatresia : n. Gözyaşı bezi kanalının tıkanması.


dermatomyoma : n. Meri myomu, deri içindeki kaslar (arrector pili kasları) dan gelişen iyi huylu tümör.


digitus : n. anat. Parmak.


endangium : n. Damarın iç tabakası, intima.


exitus : n. 1. Dışarı çıkılacak yer; 2. Ölüm.


galactoschesis : n. Süt salgısının kesilmesi.


hemafecia : n. Kanlı dışkı, feçeste kan bulunması.


hip : n. Kalça.


hircismus : n. Koltuk altlarından gelen tiksindirici koku.


hydrocephaloid : a. Hidrosefaliye benzer.


hysterurynter : n. Rahim ağzı ve servikal rkanalı genişletmek amacıyla kullanılan alet.


hypnotize : v. Hipnotize etmek, uyutmak.


mastoiditis : n. Mastoid çıkıntısı iltihabı, mastoid sinüslerinin iltihabı, mastoidit.