Bugün : 26 Mayıs 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

dactylitis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

dactylitis : n. El ve ayak parmaklarının iltihaplı hali, daktilit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

da costa's syndrome : n. Kardiyak nevroz, palpitasyonla kendini belli eden bir anksiyete durumu.


fasting : n. Belli bir süre yemek yememe, isteyerek aç kalma, oruç tutma.


gonotoxemia : n. Belsoğukluğu cerahati ile birlikte toksemi görülesi.


gout : n. Gut, Nukleoprotein metabolizmasının bozulması sonucu eklemlerdeki kıkırdaklarda ürat tuzlarının toplanmasından doğan hastalık (damla hastalığı).


teratologist : n. teratoloji uzmanı.


hypomineralization : n. Kanda madeni elementlerin anormal derecede azalması.


hypophalangism : n. El veya ayak parmağında normalden az sayıda parmak kemiği bulunuşu, hipofalanjizm.


ileocolostomy : n. İleum ile karın barsak arasında anastomoz yapılması, ileokolostomi.


immersion : n. Mikroskopun objektifini su veya yağ içine batırarak cisimleri inceleme, imersiyon.


hypertrophy : n. Bir organın veya bunun bir kısmının patolojik olarak fazla büyümesi, hipertorfi, anormal irileşme.


metacarpal : a. Metakarpa ait, metacarpalis.


micro-angiopathy : n. Kan damarlarındaki bazal membranın kalınlaşması ve katalr oluşturması.


morbidity : n. 1. Hastalık hali; 2. Hastalığa yakalananların sayısı, hastalık nispeti, morbidite.


nephrocystitis : n. Böbrek ve mesane iltihabı, nefrosistit.


oxyuris : n. Barsakalrda bulunan ince ve 1-3 santim uzunluğunda parazit, oksiyür.


peritonsillar : n. Bademciği saran.


saluresis : n. Vücutta toplanan sodyumun idrarla atılışı, salürezis.


scotophilia : n. Karanlıktan hoşlanma, karanlık sevgisi, skotofili.


spermary : n. Erkek üreme bezi, cinsiyet guddesi.


splenculus : n. Tali dalak.