Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dactylion nedir?

dactylion : n. parmaklar arasında perde olması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caplan's syndrome : n. Romatoid pnomokonyoz, pnömokonyozlu kömür ve amyant işçilerinde görülür.


cardiopath : n. Kalbinden rahatsız, kalb hastası.


congestion : n. Kan toplanması (hücumu), ihtikan, konjestiyon.


cytoclastic : a. Hücreleri yokeden.


esthetics : n. Güzeli ve güzelliği konu alan felsefe dalı, güzellik bilimi, bediiyat, estetik.


exocervix : n. Uterus boynunun vagina içine açıldığı bölge.


galactotoxin : n. biochem. Sütte bakteri üremesi sonucu meydana gelen zehirli madde.


glossotrichia : n. Dilin kıllı olma hali, kıllı dil.


tenotome : n. Kirişe kesit yapmada kullanılan bistüri, tenatom.


hemopneumopericardium : n. Perikardın içinde kan ve hava tpolanması.


hirudicide : a.&n. 1. Sülükleri yokeden; 2. Sülükleri yokeden madde.


hypercapnia : n. Kanda karbon diyoksit fazlalığı.


immunity : n. Bağışıklık muafiyet, organizmanın muayyen bir enfeksiyona karşı hassasiyetinin az veya hiç bulunmaması, imünite.


incarcerated : a. Hapseilmiş, sıkışmış, boğulmuş.


isolated : a. Ayrılmış, serbest hale getirilmiş.


jugate : a. Kenetlenmiş.


link : Zincir şeklindeki oluşumun halkalarından her biri, bağlayıcı ödev gören halka.


linum : n. Keten, keten tohumu.


milliliter, millilitre : n. Bir litrenin binde biri, mililitre.


myospasm : n. Kas kasılması, miyospazm.