Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

dactylion nedir?

dactylion : n. parmaklar arasında perde olması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caudal : a. Kuyruğa veya alta ait, cadualis.


chloralism : n. 1. Keyif verici etkisi sebebiyle devamlı kloral kullanma alışkanlığı; 2. Devamlı veya aşırı kloral kullanımına bağlı zehirlenme hali, kloral zehirlenmesi.


circumference : n. Çevre, muhit, circumferentia.


electrocardiographyy : n. Kalbin çalışmasından doğan aksiyon akımlarının yazılması.


elytroclasia : n. Vagina duvarını yırtılması.


expression : n. Sıkıp içini boşaltma.


fibrochondritis : n. Fibrokartilaj dokunun iltihabı.


gender : n. Cins, cinsiyet.


hypo-orchidism : n. Testislerin salgı yapamaması.


intraabronchial : a. Bronş içinde.


introjection : n. Bir şahsın, kendisini bir diğer kimse veya eşya ile bir olarak kabul etmesi şeklinde beliren psikolojik durum.


ion : n.Elektrik yüklü moleküller, iyon.


jaborandi : n. Güney Amerikaya mahsus "jaborand" adlı bitkilerin kurutulmuş yapraklarından alınıp terletmek ve salyayı çoğaltmak için kullanılan ilaç.


lipuria : n. İdrarda yağ oluşumu, lipüri.


metarteriole : n. Küçük arter ile kılcal damar arasında kalan damar.


occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.


posterolateral : a. See: Postero-external.


psych : pref. Akıl, zihin, ruh anlamına önek.


strandin : n. Beyin dokusundan ayrılmış bir glikolipid.


sweating : n. Terleme.