Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dactylion nedir?

dactylion : n. parmaklar arasında perde olması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastula : n. Morula'yı oluşturan hücre kümesinin artması ve ortada boşluk farklılaşmak üzere yeni bir diziliş göstermesiyle belirgin gelişim devresindeki gebelik ürünü.


bruise : n.&v. 1. Bere, çürük; 2. Berelemek, çürütmek; 3. Kontüzyon, dağılma.


clap : n. Belsoğukluğu.


craniometer : n. Kafataslarını ölçme aleti, kranyometre.


explore : v. İnceden inceye muayene etmek.


fistula : n. Deri yüzeyi ile vücut boşlukları arasındaki anormal kanallar, fistül.


galena : n. biochem. içinde tabii kurşun sülfürü bulunan maden cevheri, galen.


vaccinator : n. 1. Aşıcı; 2. Aşı aleti.


guttate : a. 1. Benekli, beneksi; 2. Damlalı, damlası.


hydrorrhea : n. Sulu ifrazat.


hyperpepsinemia : n. Kanda aşırı miktarda pepsin bulunuş.


hysterurysis : n. Rahim ağzı ve servikal kanalın genişletilmesi.


keratoscope : n. Korneayı muayene aleti, keratoskop.


myogen : n. biochem. Kas plazmasında olan bir protein, miyojen.


octigravide : n. Sekizinci defa gebe kalan kadın.


ophiasis : n. Saçlı deri üzerinde şeritler halinde uzanan saçsız deri bölgeleri ile belirgin durum, bu nitelikte saç dökülmesi hali.


pelage : n. 1. Meleli hayvanların üzerini örten kıllı deri, kürk; 2. İnsan vücudunun saç ve kıllarla örtülü kısımları.


plutonium : n. biochem. Pu sembolü ile bilinen, atom no: 94 v atom ağırlığı: 242 olan kimyasal element, plütonyum.


record : n. Kayıt devamlı kalacak şekilde tesbit edilmiş kayıt.


repilcation : n.1. Aynı işlemi tekrarlama, aynı olayı yenidne gözleme, aynı deneyi tekrarlama; 2. Canlı hücre veya molekülün, yapısı içindeki daha küçük unsurlardan kendine benzer diğer bir hücre veya molekül oluşturması.