Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dactylic nedir?

dactylic : a. Se: Dactylar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cochleitis : n. Koklea iltihabı.


collagenic : a. 1. Kollajen'le ilgili; 2. Kollajen oluşturan.


dacryocystography : n. Kontrast madde ile doldurulduktan sonra gözyaşı boşaltım aygıtının radyolojik olarak incelenmesi.


enteroproctia : n. Kişide ameliyatla oluşturulmuş suni anüs bulunuşu hali.


galactostasis : n. 1. süt salgısının kesilmesi, sütün akmaması; 2. Anormal süt toplanması (birikmesi).


gastear : n. Mide.


gauss : n. Elektromanyetik ölçü birimi, gavs.


physiologist : n. Fizyoloji bilgini, fizyolog.


hydrazine : n. biochem. Gaz şeklinde olan bir diamin (H4N2).


hypophysin : n. Hipofiz salgısı, hipofizin.


intrapharyngeal : a. Pharynx içinde.


ketoacidosis : n. Kanda keton cisimciklerinin artması nedeniyle meydana gelen patolojik durum, ketoasidoz.


linguiform : a. Dil şeklinde, dil biçiminde.


methyl phenidate : n. Merkez sinir sistemini uyarmak yoluyla etki eden antidepresan bir ilaç.


neuropathic : a. Nevropatiye ait.


nutritionist : n. Beslenme uzmanı.


ophthalmodesmitis : n. Göz kirişlerinin iltihabı.


pedunculotomy : n. Sap ameliyatı.


pharyngeal : a. Yutağa ait, pharyngicus.


proton : n. 1. Hidrojen atomunun pozitif yüklü nüvesi, proton; 2. Bir vücut kısmının dumura uğramış ilkel parçası.