Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dactylic nedir?

dactylic : a. Se: Dactylar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dangerous drugs act : n. Alışkanık yapan bazı belirli ilaçların imalatını, satışını, reçeteye yazılmasını ve dağıtımını kontrol altında tutabilmek amacıyla hazırlanan anlaşma.


diphtheria : n. Difteri, kuşpalazı.


duodenal : a. Onikiparmak barsağa ait, duodenalis.


farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.


flatfoot : n. Düztabanlık.


glymidine : n. Ağız yoluyla kullanılan antidiabetik bir ilaç.


insulinoid : a.Ensüline benzer, ensülin gibi.


gustometry : n. Gustometre ile tat duyumunun derecesini tesbit etme.


hemometry : n. See: Hemoglobinometry.


leading : n. Vüuda devamlı kurşun girişine abğlı zelirlenme hali, kronik kurşun zehirlenmesi.


mapple syrup urine disease : n. Resesif familial tipte genetik bir hastalık.


mentulomania : n. Zihnin devamlı mastürbasyon dürtüsü taşıması, mastürbasyon alışkanlığı.


metakinesis : n. Mitoz'da metafez devresine geçiş olmak üzere kromozomların hücrenin karşıt kutuplarına doğru hareketi, metakinez


morbilliform : a. Kızamığa benzer, kızamıklı.


myophonia : n. Kas kasılması esnasında duyulan hafif çıkırtı sesi.


neuromuscular : a. Sinir ve kaslara ait.


nonconductor : n. Isı veya elektrik veya sesi iyi nakletmeyen madde, iletken olmayan.


pachychilia : n. Dudağın veya dudakların normalden kalın olması.


pericardiomediastinitis : n. Perikard ve mediyastenin iltihabı.


prorubricyte : n. Birkaç nükleol ihtiva eden ilkel kırmızı seri hücresi.