Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

dactylic nedir?

dactylic : a. Se: Dactylar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catatonic : a. 1. Katatoni ile ilgili; 2. Katotoni ile belirgin; 3. Katatoni'ye müptela kişi.


cleidotomy : n. Fetüs'ün köprücük kemiğini makasla keserek ikiye ayırma (Geniş omuz gibi doğumu imkansız kılan durumlarda, nadiren başvurulan bir yöntem).


curarine : n. biochem. "Curare" adlı zehirden çıkarılan ve felç aypan billüri bir alkaloid (C18H35N).


dentagra : n.1. Diş ağrısı; 2. Diş çekmeğe mahsus özel alet.


dialyzator : n. Diyaliz için kullanılan özel alet, diyaliz aleti.


distractibility : n. Dikkatini bir şeye verebilme yeteneğinin kaybolması ile karakterize olan psikolojik bir durum.


fluoroscopy : n. 1. Röntgen ışınının etkilerini inceleme bilimi; 2. Rnötgende radyoskopi ekranı vasıtasiyle bakma, skopi tetkiki.


galactotrophy : n. Sütle beslenme.


heel : n. Topuk, ökçe


ileocolostomy : n. İleum ile karın barsak arasında anastomoz yapılması, ileokolostomi.


incubus : n. 1. Kabus; 2.Ağırlık basması.


insalivate : v.Ağızda yemeğe salya katmak.


lubricant : n. Kayganlaştırıcı madde, yağlayıcı madde, hareket esnasında birbirine değen yüzeylerin kayganlığını sağlama veya müdahale yapacak el veya aleti kaygan hale getirme amacıyla kullanılanl sıvı yağ, krem veya benzeri bir madde.


morcellement : n. See: Morcellation.


normokalemia : n. Kandaki potasyum miktarının normal sınırlar içinde oluşu, normokalemi.


obstetrical : a. Çocuk doğumuna veya ebeliğe ait.


orthograde : a. Yürürken vücudunu dik tutan.


plasmocytoma : n. Özellikle kemik iliğindeki plazma hücreleri (plazmosit'ler)'den gelişen kötü huylu bir tümör; plazmositom.


rabic : a. Kuduz hastalığana ait.


rectocolonic : a. Rektum ve kolon'la ilgili.