Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dactylate nedir?

dactylate : a. parmağa benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalotribe : n. Fetüs başını ezmeye ve çekmeye mahsus özel doğum aleti.


chylorrhea : n. Barsak yoluyla dışkıya karışmış olarak kilüs çıkışı (Barsak lenf damarlarının ıyrtılması veya zedelenmesi sebebiyle).


electroscope : n. Bir cismin ihtiva ettiği elektriğin varlığı ile cinsini tayine mahsus alet, elektroskop.


gingivostomatitis : n. Dişeti ve ağız mukozasının iltihabı.


globulin (e) : n. biochem. Kandaki protein, globülin.


granulocyte : n. Nötrofil, bazofil ve eozinofil gibi özel granülleri ihtiva eden kan hücresi, granülosit.


teratogen : n. Fetal büyümeyi bozan ve malformasyonlara neden oluşturan herhangi faktör.


hospitalize : v. Hastayı hastaneye göndermek, hastaneye yatırmak.


keratomycosis : n. Korneanın mantarlı hali, keratomikoz.


lymphatism : n. Lenf organlarının hiperplazisi.


malonylurea : n. Barbitürik asit. See: Barbituric acid.


monotonous : a. 1. Değişiklik göstermeyen, yeknesak, monoton; 2. Aynı tonda devam eden, alçalma ve yükselme göstermeyen (ses hakkında).


multilateral : a. Çok yanlı, çok taraflı.


nas : pref. Burun anlamına önek.


orthodromic : a. Uyarımları normal yönde nakleden (sinir).


override : v. Kırılmış bir kemiğin bir ucunu diğerinin üzerine koymak.


polyunguia : n. El veya ayak parmaklarındaki tırnak adedinin normalden fazla oluşu.


preformationist : n. Preformasyon teorisine inanan kimse.


protract : v. Uzatmak, ileriye doğru germek.


pyostatic : a. Cerahati kesen (durduran), piyostatik