Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dactylate nedir?

dactylate : a. parmağa benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cilium : n. (pl. cilia). Kirpik.


diglossia : n. 1. Dilin çift oluşu; 2. Çift dil görünümü vermek üzere dilin uzunlamasına yarık oluşu hali, yarık dil.


dysosmia : n. Fena koku alma.


epigastrium : n. Göbeğin üst kısmındaki karın duvarı, üstkarın epigast(iyum).


epignathous : a. Üst çenesi, alt çene üzerinde ileriye doğru çıkıntı gösteren.


epinephritis : n. See: Adrenalitis.


erethitic : a. see: erethismic.


foundation : n. Temel, kaide, dayanak, üzerine herhangi birşey kurulan veya oturtulan kısım.


girdlestone's operation : n. Osteoartrit tedavisinde uygulanan ve kalça ekleminde pseudoarthrosis meydana getiren ameliyat yöntemi.


hamstring : n. & v. diz altında bulunan iki büyük kirişten biri, dizardı çukurunun iki yanıdaki kirişler. Bu kirişleri kesmek.


hyperkeratosis : n. derinin kornea tabakasının aşırı derecede büyümesi, hiperkeratoz.n. Epidermis'te kalınlaşmaya uzanmak üzere aşırı keratin oluşması.


labioglossolaryngeal : a. Dudaklarla, dil ve gırtlağa ait.


ligneous : a. Odun yapısında odun gibi, odunumsu (Bazı lezyonların niteliği hakkında).


lymphopoiesis : n. Lenfosit veya lenf dokusu gelişimi.


macrofauna : n. Belli bir bölgede yaşayan gözle görülebilen hayvanların tümü.


microgyria : n.Beyin kıvrımlarının normalden küçük olması, mikrogiri.


myocardium : n. Kalbin adali kısmı, kalp kası, miyokard.


noctambulation : n. Uykuda kalkıp gezme, noktambulizm.


pachydactylia : n. El ve ayak parmaklarının büyümesi, pakidaktili.


penia : Suff. Azlık, eksiklik anlamına sonek.