Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

dactylate nedir?

dactylate : a. parmağa benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catatonia : n. Adalenni özel bir donmuşluk hali olup bir taraftan stereotip hareketler yapılır ve stereotip durum gösterilir, diğer taraftan pasif olarak organlar verilen durumu muhafaza ederler (çok defa Demans Prekosda görülür), katatoni.


chemosis, : n. Bulber konjunktivada görülen şişlik veya ödem.


colilysin : n. biochem. Eschercihia coli tarafından yapılan bir lisin, kolilizin.


contamination : n. Yabancı madde etkisi ile kirlenme veya saflığını kaybetme, enfekte olma, bulaşma.


effervescent : a. 1. köpüren; 2. Suya atıldığı zaman gaz çıkararak eriyen, efervesan.


ginglymus : n. Dirsek gibi tek eksenli mafsal, reze eklem (kapı rezesi şeklinde birbirinin içine girmiş oynak).


hemometra : n. See: Hematometra.


hypersomia : n. Vücudun aşırı gelişme ve büyüme göstermesi, devlik hali (Gelişim hormonunun aşırı salgılanması sonucu görülür).


ileocolotomy : n. İleum ve kalın barsağı kesme ameliyesi, ilyokolotomi.


malabsorption : n. Absorpsiyonn az veya arızalı oluşu.


metathalamus : n. Talamusun arka parçası.


metrectomy : n. Uterusun ameliyatla çıkarılması, rahim'i kesip çıkarma ameliyatı, metrektomi, histerektomi.


multilocular : a. Çok loküllü.


myzesis : n. Emme.


orchidalgia : n. Testiste hissedilen ağrı, testis ağrısı, orşidalji.


orthotopic : a. Normal yerinde olan.


paroccipital : a. Artkafa kemiği yanında.


phage : n. See: Bacteriophage.


pilus : n. (pl. pili). 1. Kıl, tüy, vücut yüzeyini örten kıl veya tüylerden her biri; 2. Bazı bakterilerin sahip olduğu, iplik şeklinde ince uzantılardan her biri.


premedication : n. Bir müdahaleden önce ilaçla hazırlama.