Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dactylar nedir?

dactylar : a. parmakla ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biostatics : n. Organların bünyesi ile faaliyetleri arasındaki münasebetlerin tetkiki ilmi.


cathartic : a.&n. 1. Müshil (ilaç); 2. Barsakları temizleyici.


chorionitis : n. 1. Koryon'un iltihabı; 2. Derinin kalınlaşmasıyla belirgin hastalık, skleroderma.


cushing's syndrome : n. Klinik bakımından Cushing hastalığına benzer.


gastroepiploic : a. Mide ve epiplona ait.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


giantism : n. see: Gigantism.


hypoisotonic : a. Ozmotik basıncı, izotonik eriyiğin basıncından daha düşük, hipoizotonik.


hyposensitivity : n. See: Hyposensitivitiveness.


karyolobic : a. Loplu nüveli, lop şeklinde nüvesi olan.


kinetoplasm : n. Sinir sisteminin kromofil maddesi.


malonylurea : n. Barbitürik asit. See: Barbituric acid.


menouria : n. Adet esnasında, uterus ile mesane arasındaki fistül sebebiyle idrarın kanlı gelişi.


pareunia : n. Birleşme, cinsel ilişki.a. 1. Hafif felç ile ilgili; 2. Hafif felç gösteren, hafif felçli; 3. Dementia paralytica ile ilgili; 4. Dementia paralytic gösteren.


paraspasm : n. 1.Bacaklarda aniden gelişen kas kasılması, bacak spazmı; 2. Bacakların, beyin motor nöronlarındaki herhangi bir lezyona bağlı olarak gelişen spastik felci, spastik parapleji.


pilary : a. 1. Saç (kıl) lara ait; 2. Kıllı, tüyül.


poikilothermal : a. See: Poikilothermic


pylephlebectasis : n. Kapı toplardamarın genişlemesi.


radiodontist : n. Diş radyoloğu.


sibilismus : n. Islık şeklinde ses çıkarma, ıslık sesi.