Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

dactylar nedir?

dactylar : a. parmakla ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

disk, disc : n. Disk, yassı, yuvarlak, bir strüktür veya dairesel çıkıntı, discus.


exterior : a. & 1. Dışta (dışında) bulunan; 2. Dış, hariç.


furazolidone : n. Nonspesifik diyarelerde, basilli dizanteride ve bakteriyel gıdaz ehirlenmelerinde kullanılan bir nitrofuran türevi.


interfemoral : a. Kalçalararası, uyluk kemikleri arası.


hematosis : n. 1. Kan veya kan küreciklerinin oluşumu; 2. Kirli kanın kırmızı kana değişmesi.


hyposulfite : n. biochem. Hiposülfüröz asidin herhangi bir tuzu, hiposülfit.


hypocalcia : n. Kalsiyum noksanlığı, kalsiyumsuzluk.


musculous : a. See: Muscular.


odontosis : n. 1. Diş sürme; 2. See: Odontogeny.


optoblast : n. Retinanın büyük gangliyon hücrelerinden biri.


otitis : n. Kulak iltihabı, otit.


oxysalt : n. biochem.Oksasit tuzu.


pararectal : a. Rektum yakınında yer alan.


phenolsulfonphthalein : n. biochem. Böbrek fonksiyon testlerinde kullanılan kırmızı billuri toz.


polypodia : n. Ayak adedinin normalden fazla oluşu, çok ayaklılık, polipodi.


pseudochorea : n. Yalancı kore.


stapedectomy : n. Üzengi kemiği (os stapes) çıkarma ameliyatı.


starvation : n. 1. Açlık, gıdasızlık; 2.Açlıktan ölüm.


stertorous : a. Horlama gibi ses çıkaran, hırıltılı, göğsü tıkanmış gibi.


syncytial : n. 1. Sinsityum'la ilgili; 2. Sinsityum niteliğinde, sinsityum özelliği gösteren.