Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dactyl nedir?

dactyl : n. El veya ayak parmağı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corticosteroids : n. Steroid yapıda olan ve adrenal korteks tarafından salgılanan bir grup hormon.


cyanosis : n. Siyanoz, deri ve mukozaların morarması.


drusen : n. Gözde choroid'in retina ile temas halindeki içt abakasında, hyalin'e benzer küçüktanecikler birikmesi ile belirgin patolojik durum.


endomorph : n. Endomorfi gösteren canlı.


epistropheus : n. Eksenkemik, ikinci boyun omuru.


fistula : n. Deri yüzeyi ile vücut boşlukları arasındaki anormal kanallar, fistül.


Graefe's Knife. : n. Gözdeki katarakt amemliyatlarında kullanılan bir cins. bisturi.


utricular : a. 1. Kırbacağa ait, utricularis; 2. mesane şeklinde.


hemadynamometer : n. kan basıncını ölçme aleti, hemadinamometri.


hypokinesia : n. Hareket azalması, hipokinezi.


hypopepsinia : n. Pepsin salgısının noksan oluşu.


ileocecostmy : n. İleum ile çekum arasında anastomoz yapılması, ileoçekostomi.


inial : a. İnyona ait.


intraduodenal : a. Duodenumiçi.


lingua : n. See: Tongue.


lymphoblastoma : n. Lenfosit serisine ait hücreler ihtiva eden tümör, lenfoblastom.


machonnement : n. Çenenin çiğneme hareketi.


nystagmoid : a. See: Nystagmiform.


piperoxane : n. Feokromositom teşhisinde kullanılan bir adrenalin antagonisti.


protraction : n. 1. Öne doğru uzanma, ileriye doğru çıkıntı gösterme; 2. Üst veya alt çene dişlerinin, normale oranla ileriye doğru çıkıntı göstermesi hali.