Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dactyl nedir?

dactyl : n. El veya ayak parmağı.

  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

blastoderm : n. Gelişen embriyoda üç ana tabaka (ectoderm, entoderm, mesoderm)'nın belirlendiği devredeki hücre kümesi.


bowleg : n. Dizler arasının aşırı açık oluşu ile belirgin bacaklardaki şekil bozukluğu, yay bacak, genu varum.


dermic : a. Cildi, derisel.


diad : n. İki değerli element.


enterogastrone : n. biochem. Mide salgısını durduran ve duodenumda husule gelen bir hormon.


friedlander's bacillus : n. Özellikle üst solunum yollarında bulunan büyük bir gram negatif bakteri türü.


gigantoblast : n. Çekirdekli iri eritrosit, normalden büyü eritroblast.


hyperexophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve dışa doğru sapma eğilimi göstermesi.


hypogammaglobulinemia : n. Kandaki gammaglobulin seviyesinin azalması.


lipoxeny : n. Parazitin gelişimini tamamladıkatn sonra arakonakçı'dan ayrılışı.


lipoblastoma : n. See: lipoma.


mastoptosis : n. Meme sarkması, mastoptoz.


microtome : n. Mikroskopla muayene için ince dilimlere kesme aleti, mikrotom.


neutralization : n. 1. Bir eriyiğin asit veya alkali (kalevi) niteliğini ortadan kaldırma, nötür yapma, nötralizasyon; 2. Herhangi bir şeyin tesirini ortadan kaldırma, tesirsiz hale getirme.


nomogram : n. Birçok değişken arasındaki ilgileri bir arada göstermek için kullanılan grafik.


ovariotomist : n. Yumurtalık çıkarma uzmanı, ovaryotomi yapan operatör.


pleurography : n. Akciğer radyografisi, akciğerlerin röntgenle muayenesi.


pussy : a. 1. cerahatli, irinli; 2. Cerahat gibi, cerahate benzer.


sanitarium : n. (pl. sanitaria). Havadar yerlerde yapılan ve hastaların özellikle hava ve güneş ve maden suları ile teadvilerini sağlayan kır hasatnesi, sanatoryum.


sarcostosis : n. Et dokusunun kemikleşmesi.