Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dactyl nedir?

dactyl : n. El veya ayak parmağı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

eburneous : a. 1. Fildişinden; 2. Fildişi gibi.


enteropexy : n. Bir kısım barsağın dikişle karın duvarına tesbiti.


fermentum : n. Maya.


gammacism : n. G ve K harflerini telaffuz edemme, bu harfleri telaffuzda güçlük gösterme.


lalia : n. Konuşma, konuşma yeteneği.


intra-abdominal : a. Karında olan, karıniçi.


languor : n. 1. Halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; 2. Gevşeklik, uyuşukluk, ağırlık, isteksizlik.


myelocyte : n. Miyelosit; 1. Beyaz seri kan hücrelerinden olup promiyelositten sonra gelen safhadaki hücre; 2. Sinir sisteminde gri madde hücresi.


nematodes : n. İki seksin karakterlerini tek bi rbireylerinde taşıyan ve kurtçuğa benzer yapıları olan, ayrıca barsak kanalları bulunan yaratıklar.


neurad : a. Sinir ekseni tarafına doğru.


oil : n. biochem. a) Yağ, sıvı; b) Petrol, oleum.


perforans : a. see: perforating.


phag- : pref. Yeme, yutarak içine alma anlamına önek.


phatnorrhagia : n. Diş çukuru kanaması, fatnoraji.


plasmatocyte : n. See: Monocyte.


pluriglandular : a. Birçok iç bezleri ilgilendiren.


psych : pref. Akıl, zihin, ruh anlamına önek.


registry : n. Hastane arşiv dairesi.


regurgitation : n. Regürjitasyon: 1. Yenilenen yemeklerin ve içeceklerin kusma proçesi olmaksızın ağza gelmesi; 2. Geviş getirme; 3. Kalb kapakları yetmezliğinde kanın geri dönmesi; 4. Kusma.


rheocardiography : n. Almaşık akım geçirildiği zaman dolaşımda meydana gelen değişikliklerin çizelge halinde gösterilmesi; reokardiyografi.