Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dacryuria nedir?

dacryuria : n. Histeri vak'alarında görülen ağlama esnasında idrar gelişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bretylium : n. Antihipertansif bir adrenerjik bloker.


continence : 1. Kendini tutma aşırılığa sapmaksızın kendine hakim olabilme; 2. İdrar veya aptes etmeyi kontrol altında tutabilme, uygun miksiyon veya defekasyon şartlarına kadar idrar veya aptesini tutabilme yeteneği.


eupraxia : n. Birbirine bağlı muntazam hareketler yapabilme, koordine hareket yeteneği.


focalize : v. 1. Mihraka getirmek, temerküz ettirmek, mihrakı ayar etmek. 2. Muayyen mıntıkaya hasretmek (hastalık).


glabrous : a. v. düz, tüysüz, kılsız.


glycosometer : n. İdrarda şeker miktarını ölçen alet.


gynecomastia : n. Erkek memelerinin aşırı gelişmesi, erkekte büyük memelilik, jinekomasti.


inogenesis : n. Lif dokusu oluşumu, inojenez.


macrogamete : n. Büyük dişli gamet, makrogamet.n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.


manubrium : n. (pl. manubria). 1. Sap; 2. Sternumun en üst parçası; 3. Malleusun alt kısmı.


microbe : n. Hastalık yapan mikro-organizma, patojen mikro-organizma, mikrop.


mycogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, mikogastrit.


papilloretinitis : n. Papilla ve retina iltihabı papiloretinit.


parosmia : n. Koku alma duyusunun bozulması.


paternal : a. 1. Baba ile ilgili, babaya ait; 2.Babadan gelen, kalıtımla babadan geçen.


periarthritis : n. Eklem çevresi iltihabı, periatrit.


phosphaturia, : n. İdrarda bol miktarda fosfat tuzlarının bulunması (bazan fosfat taşlarının oluşumuna da sebep olabilir), fosfatüri.


postocular : a. Göz arkası, göz arkasında.


selfwise : a. Embriyonik bir dokudan çıkarılıp başka bir dokuya aşılandığında, aşının ilk çıkarıldığı yerdeki niteliklerine göre büyüyüp gelişmesi.


sialoschesis : n. Salya salgısını durdurma.