Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

dacryuria nedir?

dacryuria : n. Histeri vak'alarında görülen ağlama esnasında idrar gelişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiniofon : n. biochem. Acı, hafif bir kanarya sarısı renginde bir toz, amebasit.


chorioamnionitis : n. Fetal zarlar (chorion ve amnion)'ın enfeksiyon nedeniyle iltihaplanması.


choristoma : n. Normal yeri dışında bulunan doku kitlesi (chorista) nden gelişen konjenital tümör.


dentinalgia : n. Dentin ağrısı.


ectocytic : a. Hücredışı.


evacuator : n. Tahliye sağlayan aygıt.


haploidy : n. Hücrenin homolog kromozom dizisini oluşturan çift kromozomlardan sadece bir teklerini taşıması hali, hücrenin türe has kromozom sayısının yarısına sahi polması hali (Cinsiyet hücrelerinde olduğu gibi).


histidinaemia : n. Kandaki histidin miktarının artmış olduğu kalıtımla ilgili bir durum.


infecund : a. Doğurma yeteneği taşımayan, kısır, steril.


legume : n. Baklagillere ait herhangi bir bitkinin tanesi veya tanesinin de içinde bulunduğu kabuğu.


lotio : n. See: Lotion.


marasmus : n. Beden ve ruh bakımından kuvvetten düşme, marazm.


micrencephalous : a. Hacımca küçük beyin gösteren, küçük beyinli.


microphallus : n. Penisin normalden küçük olması, kamış küçüklüğü.


myelosis : n. Granülositik lösemi, miyeloz.


pancreatopathy : n. Pankreas hastalığı.


phytomenadione : n. İntravenöz olarak kullanılan K vitamini.


pneumaturia : İdrarda gaz veya hava bulunması, pnömatüri.


posthemorrhagic : a. Kanama sonucu oluşan, kanamayı izleyen.


reintegration : n. 1.Vücudun bütünüyle belli bir amaca yönelik faaliyet göstermesi, biyolojik integrasyon; 2. Hastalık nöbetinin geçmesini takiben bozulmuş zihni ve fiziksel faaliytelerin yeniden normale dönüşü, özellikle geçirilen akıl hasatlığını takiben kişinin tekrar normal muhakeme gücünü kazanması.