Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dacryuria nedir?

dacryuria : n. Histeri vak'alarında görülen ağlama esnasında idrar gelişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bucnemia : n. İltihaplanma ile belirgin bacak hastalığı, özellikle bacağın iltihap sebebiyle şişip gerilmesi.


diaxon : n. İki aksonlu sinir hücresi.


epithelioid : a. Epitele benzer, epitelsi, epitelyoid


erythroplasia : n. Mukoza üzerinde kırmızımtırak leke tarzında lezyonların oluşmasıyla belirgin durum, eritroplazi (Özellikle deri ile mukozanın birleşme yerlerinde görülür ve prekanseröz kabul edilir).


galen : n. Milattan sonra 130-200 yılları arasında yaşamış, çeşitil hastalıklar hakkında görüşleri ve tedavi usulleri ile ünlü eski Yunan hekimi.


phylloquinone : n. Bitkilerde bulunan K vitamini, vitamin K1.


gynopathic : a. Kadın üreme organlarının hastalıklarıyla ilgili, kadın hastalıklarna ait.


halituous : a. Buhar veya nemle kaplı.


hostility : n. Düşmanlık, aşırı kızgınlık, husumet.


hyperthermia : n. Anormal yüksek ısı, hipertermi.


intuitional : a. Sezgi ile ilgili, içe doğma ile ilgili.


omotocia : n. Erken doğum, vakitsiz doğum, omotopsi.


ophthalmorrhagia : n. Göz kanaması, oftalmoraji.


organoscopy : n. Karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet (endoskop) aracılığıyla karın organlarının gözle muayneesi, organoskopi.


piroplasmosis : n. Piroplasma (Babesia) cinsi parazitlerin sebep olduğu enfeksiyon.


pneumology : n. Nefes yolları hastalıkları bilgisi, pnömoloji.


prepotent : a. Zürriyetine daha fazla özellikler nakletme yeteneği olan (ana veya baba).


pyo : pref. Cerahat, irin.


redia : n. Bazı trematod sınıfı solucanlarda ikinci larva safhası.


regenerate : v. Yeniden meydanag elmek, yenilenmek.