Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dacryuria nedir?

dacryuria : n. Histeri vak'alarında görülen ağlama esnasında idrar gelişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blister : n. 1. Kabarcık; 2. Yakı; 3. Pehlivan yakısı.


borate : n. biochem. Boraks asidi (asitborik) tuzu.


bronchophony : n. Bronş sesi.


defibrillation : n. Kalp adalesindeki fibrilasyonun (atrila veya ventriküler) durdurulması ve normal kalp siklüsunun avdet ettirilmesi.


duplicitas : n. Çift olma, iki misli bulunma.


ectodermosis : n. Ektoderm strüktürlerinin kusurlu gelişiminden doğan bozukluk.


electric(al) : a. Elektriğe ait, elektriki, elektrikli.


erectile : n. Dik, kalkabilme yeteneği olan.


extrapulmonary : a. 1. Akciğerler dışında; 2. Akciğerlerle ilişkisi olmayan.


excessive : a. Fazla aşırı.


fever : n. Ateş, hararet, sıcaklık, humma, fiyevr, febris.


hemarthrosis : n. Eklem boşluğuna kan dolması, hemartroz.


heteromorphic : a. See: Heteromorphous.


hydromphalus : n. Göbekte sulu tümör.


laloplegia : n. Konuşma organları felci.


myoseism : n. Belli bir kas veya kas grubunda düzensiz kasılmalar görülmesi hali, miyoseizm.


neutralization : n. 1. Bir eriyiğin asit veya alkali (kalevi) niteliğini ortadan kaldırma, nötür yapma, nötralizasyon; 2. Herhangi bir şeyin tesirini ortadan kaldırma, tesirsiz hale getirme.


pedometer : n. Belli bir mesafeyi geçmede kişinin aldığı adım sayısını kaydeden alet, pedometre.


periprostatic : n. Prostatı saran, prostat etrafında.


phobia : n. Nevrasteniklerde görülen ve belrili şeylere karşı duyulan koruk hali (geniş bir meydandang eçememe, trene binememe, v.s. gibi), marazi korku, fobi.