Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dacryorrhea nedir?

dacryorrhea : n. Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corectasis : n. Pupillanın marazi dilatasyonu.


mia tooth : Köpek dişi


gravidocardiac : a. Gebelikte meydana gelen kalp hastalığına ait.


holosystolic : a. Bütün sistolü işgal eden.


hypermenorrhea : n. Bol ve sık adet görme, aybaşı kanının sık ve çok gelmesi.


immunoglobulins : n. Serumda bulunan antikor özelliğine sahip proteinler (Beş ayrı cins ayırt edilmiştir: IgA, IgG, IgM, IgD, IgE).


myatrophy : n. Kas atrofisi, miyatrofi.


myelopetal : a. Omuriliğe giden


onomatomania. : n. Bazı isim veya kelimeleri sık kullanma, belli bir kelimeyi devamlı tekrarlama, onomatomani.


palindromic : a.Geçmişken tekrarbaşlayan, nükseden.


partial : a. Tam olmayan, bütününü kapsamayan, kısmi.


periductal : a. Kanalı saran, kanal (boru) çevresinde bulunan.


potentia : n. Güç, kuvvet, enerji.


prediasotle : n. Diyastol öncesi, diyastolden hemen önceki zaman aralığı.


sector : n. Daire dilimi, kısım, bölüm.


situs : n. yer, durum, vaziyet.


sphygmometer : n. Nabız ölçme aleti, sfigmometre.


tannic acid : n. Mazıdan elde edilen kahverengi bir toz.


topagnosis : n. Uyarının vücuda değdiği yeri bilememe, dokunulan bölgeyi ayırt edebilme yeteneğinin kaybı.


toxinemia : n. See: Toxemia.