Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dacryorrhea nedir?

dacryorrhea : n. Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirology : n. Belli parmak ve el hareketleri yardımıyla karşılıklı anlaşma, parmak alfabesi ile konuşma.


condensation : n. biochem. Teksif, tekasüf, sıkıştırma.


creosote : n. biochem. Odun katranından çıkarılan sarı renkli çok kırıcı yağ, kreozot.


cynophobia : n. See: Kynophobia.


desmogenous : a. Bağ dokusundan gelişen, bağ dokusundan doğan.


dichotomy : n. Çatallı olma, iki kısma bölünmüş olma.


ectochoroidea : n. Koroid kılıfının dış tabakası.


ethmocarditis : n. Kalbin bağ dokusunun iltihabı, etmokardit.


fibrinocellular : a. Fibrin ve hücrelerden yapılmış.


flowmeter : n. 1. Boru içinden geçen sıvının akış hızını ölçen alet; 2. Damardan geçen kanın akış hızını ölçen alet.


gibbous : a. Kambur


heller's operation : n. Yemek borsu ile midenin birleştiği yerdeki kas tabakasının kesilmesi.


hypodermoclysis : n. Derialtı dokularına sıvı zerkedilmesi.


karyoplasm : n. Hücre nüvesi protoplazması, karyoplazma.


nulligravida : n. Hiç gebe kalmamış kadın, nulligravid.


opercular : a. Operculum'a ait.


osmidrosis : n. Terin fena ve keskin kokması.


osmose : v. Ozmoz suretiyle yayılmak, geçişmek.


pasta : n. See: Paste.


psorelacosis : n. Uyuz sebebyle meydana gelen yara.