Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dacryorrhea nedir?

dacryorrhea : n. Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholurix : n. İdrarda safra bulunması.


cyanotic : a. Siyanoza ait.


desmectasia : n. Herhangi bir bağın gerilmesi.


dialyzer : n. 1. Diyaliz için kullanılan alet; 2. Diyaliz'de kullanılan zar, diyaliz membranı.


epidermodysplasia : n. epdirem oluşumunda bozukluk.


fibrinoid : n. biochem. Homojen, eozinofilik boya alan, yüksek ışık kırıcı hassaya sahip ve fibrine benzer madde.


galactorrhea : n. Sütün çok fazla gelmesi (akması).


gastrocolic : a. Mideyi ve barsağı birlikte ilgilendiren, her iki oluşuma ait olan.


terebinthinisim : n. Terebentin (turpentine) ile zehirlenme.


ham : n. 1. Dizin arka kısmı, diz eklemi arkasındaki çukur bölge, popliteal bölge; 2. Uylukların üst kısmı ve kalçaların müştereken oluşturduğu oturak bölgesi.


ketosis : n. Vücutta kolon cisimlerinin çoğalması hali.


loxotomy : n. Eğik ampütasyon.


malariacidal : a. Sıtma parazitlerini öldürücü.


mesocardia : n. Kalbin göğüs orta çizgisinde bulunması.


oligohydramnios : n. Amniyos sıvısının az miktarda olması.


orotherapy : n. 1. Kesilmiş sütteki suyun tedavi maksadı ile kullanılması, masıl kürü; 2. Serum tedavisi.


paranoiac : a. 1. Paranoya ile ilgili, paranoyaya bağlı; 2. Paranoya gösteren, paranoya ile belirgin; 3. Paranoya gösteren kimse, paranoya'lı kişi.


podophyllin : n. biochem. "Podophyllum peltatum" kökünden çıkarılan sarı müshil reçine, podofilin.


sacculated : a. kesecikli, kesecik ihtiva eden.


schistoprosopia : n. Yüzde doğuştan yarık bulunuşu.