Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dacryorrhea nedir?

dacryorrhea : n. Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callomania : n. Güzellik kuruntusu kişinin herkesten güzel olduğuna inanması.


calcaneodynia : n. Topukta hissedilen ağrı, topuk ağrısı.


cranio : pref. Kafatasına ait.


diagnosis : n. Teşhis, diyagnostik.


E.S.R. : n. "erytrocyt sedimentation rate, alyuvar sedimentasyon değeri" deyim için kullanılan kısaltma.


gnosia : n. görüş ve tanıma yeteneği.


sublimate : n. biochem. Tasfiye edilen maded, ak sülümen, süblime.


hemopexis : n. Kan pıhtılaşması,kan pıhtısı, hemopeksi.


hexokinase : n. biochem. Adenozin trifosfattan hekzoslara fosfat taşıyan enzim.


hypomyotonia : n. Kas tonüsünde ileri derecede azalma.


ischuria : n. İdrar tutulması, işüri.


lymphangioma : n. Lenfa damarlarından başlayan selim urlar, lenfanjiyom.


neurotherapy : n. sinir hastalığı tedavisi, nevroterapi, psikoterapi.


nulliparity : n. Çocuksuzluk, hiç çocuk doğurmamış olma hali.


perithelial : a. Peritelyum'la ilgili.


pile : n. Basur (memesi), mayasıl, hemoroid.


pneumatism : n. Solunum yoluyla giren havanın kalbe ve arterlere geçişini takiben başta beyin ve organlar olmak üzere tüm vücuda yayılarak, organizmaya hayatiyet kazandırdığını, bu mekanizmada bozukluk sonucu hastalıkların geliştiğini kabul eden milattan evvel birinci yüzyılda ileri sürülmüş eski tıp görüşü, pnömatizm.


ptyalogenic : a. Tükrükten oluşmuş, ptiyalojen.


pyrenemia : n. Kanda çekirdekli eritrositlerin bulunuşu.


repletion : n. Dolgunluk, vücutta kan hacmının artışı.