Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

dacryopyorrhea nedir?

dacryopyorrhea : n. Cerahatli gözyaşı gelişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chilblain : n. Mayasıl.


chloasma : n. Yüz ve diğer değri bölgelerinde oluşan, sınırları bellli kahverengi bölgelerle belirgin pigment artımı.


cinchonine : n. biochem. Cinchona'dan elde edilen bir alkaloid, sinkonin.


degradation : n. biochem. Yıkılma, parçalanma, degradasyon, organik bir cismin daha küçük moleküllere bölünmesi.


dilate : v. Genişletmek, büyütmek, açmak (Daralmış bir deliği, kanalı veya boşluğu).n. Genişleme,


fiberless : n. Lisiz.


fibro-sarcoma : n. Fibromun sarkomlaşmış hali.


heterotransplant : n. See: Heterografit.


hodgkin's disease : n. Lymphadenoma, retikülo-endoteliyal sistemin ilerleyici karakter taşıyan hastalığı.


hyposensitivity : n. See: Hyposensitivitiveness.


illegitimate : n. 1. Kanuna uygun olmayan, kanuna aykırı; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğmuş, piç.


irresponsible : a. 1.Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum; 2. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrumiyet sebebiyle hareketlerinden mesul olmayan kimse,sorumsuz kimse (Bazı akıl hastaları gibi).


isoantigen : n. Kişinin yapısında taşıdığı, fakat kendisinde değil de aynı türe mensup diğer kişilerde antikor oluşmasına sebep olan antijen, izoantijen (Bu tür antijenler doku aktarımı veya kan transfüzyonu ile geçtiği zaman alıcı'da antikor oluşmasına sebep olurlar).


isothermal : a. Aynı hararette olan.


kinesioneurosis : n. Sinir hastalığından doğan hareket bozukluğu (düzensizliği).


layette : n. Yenidoğan bebeğin giyeceklerinden oluşan takım, bebeğin giyim takımı.


meralgia : n. Kalça ağrısı, meralji.


neokinetic : a. İradi kas kontrolünü düzenleyen sinir hareketi mekanizmaya ait.


odontotoxia : n. Dişlerdeki intizamsızlık, odontotoksi.


posthypnotic : a. Hipnotizma sonu, hipnotizma'yı izleyen.