Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

dacryopyorrhea nedir?

dacryopyorrhea : n. Cerahatli gözyaşı gelişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathous : a. Doğuştan alt çenesi kısa ve içeri çekik olan.


case : n. Hastalık hali, vak'a.


columella : n. Septum nasi ve modiolus'un nitelenmesinde kullanılan bir deyim.


desudation : n. Deri üzerinde su toplayıcı küçük kabarcıklar oluşmasına uzanan aşırı terleme.


expiration : n. 1. Nefes verme, nefes çıkarma; 2. Nefes, soluk, espirasyon.


extension : n. 1. Ekstansiyon: Açma, uzatma (kemiği kırılmış organı çekip uzatma ameliyesi), extensio; 2. Uzama, açılma.


febrifuge : a. 1. Ateş düşüren; 2. Ateş düşürücü ilaç.


hemochromatosis : n. Demir metabolizması ile alakalı konjenital bir bozukluk nedeniyle, cildin koyu kahverengi olması ve karaciğerde siroz gelişemsi.


hypertona : n. Tonusun fazlalaşması, hipertoni.


intertubular : a. Tübler veya tübül'ler arası, tübler veya tübüller arasında.


isotropic : a. 1. Her t arafı aynı özellikleri gösteren; 2. Her yerinde ışığı eşit olarak kıran veya gçiren.


ixodes : n. İnsan ve hayvanların üstünde yaşayan bir tür parazit, kene.


lepromatous leprosy : Deri üzerinde basilden zengin, sınırları belirsiz çok sayıda yumuşak nodüllerle belirgin kolaylıkla bulaşabilen lepra şekli;


lymphonodus : n. Lenf düğümü, beze.


pareira : n. 1. Chondodendron tomentosum kökü; 2. Müdrir ve kuvvet ilacı olarak kullanılır.


personology : n. Kişiliğin ve kişilik özelliklerinin incelenmesi.


ponos : n. Çocuk kala-azarı.


prismatic : a. 1. Prizma ile ilgili; 2. Prizma'ya benzeyen, prizma şeklinde; 3. Prizmadan geçerek oluşan, prizmanın meydana getirdiği.


sclerema : n. Derinin sertleşmesi hali, sklerem.


semisulcus : n. Bir oluğun yarım kanadı.