Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dacryopyorrhea nedir?

dacryopyorrhea : n. Cerahatli gözyaşı gelişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butane : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


carbon : n. biochem. C işaret iile bilinen atom no:6 ve atom ağırlığı: 12.011 olan kimyasal element, karbon, fahm, kömür.


celectome : n. Histolojik muayene için tümöral doku'dan parça almada kullanılan alet.


contrafissura : n. Travma'ya maruz kalan kemik bölgesinin karşıt tarafında meydanag elen kırık (özellikle kafa kemiklerinde).


dextranase : n. Şekerlerden asit açığa çıkarak diş minesinin bu asit tarafından mahvedilmesini engelleyen bir enzim.


diathermancy : n. Hararet geçiricilik.


evolutionist : n. Evrim teorisine inanan kimse, bu teori taraftarı.


exogenous : a. Dıştan doğan, hariçten büyüyen.


hydroquinine : n. biochem. Malarya hastalığında kullanılan kristal bir toz (C20H26O2N22H2O).


hypochondria : n. Merak, hipokondri (bir tür sinir illeti).


lienunculus : n. 1. Çıkarılmış dalak dokusu kitlesi; 2. Ek dalak, lien accessorius.


liquor : n. See: Fluid.


mazodynia : n. Memede hissedilen ağrı, meme ağrısı.


menadione : n. biochem. K vitamini benzeri olan sarı billüri toz (C11H8O2).


myometrium : n. Uterusu oluşturan kas, dölyatağı kası, miyometr(iyum).


nephric : Böbreğe ait.


opisthotonic : a. 1. Opisthotonos'la ilgili; 2. Opisthotonos gösteren, opisthotonos'la belirgin.


pedialgia : n. Ayakta hissedilen ağrı, ayak ağrısı.


peritendineum : n. Kiriş kını (kılıfı), peritendinyum.


phonetic : a. Ses veya seslerle ilgili ses tellerinin titreşimi sonucu oluşan seslere ait.