Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dacryopyorrhea nedir?

dacryopyorrhea : n. Cerahatli gözyaşı gelişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cough : n. Öksürük.


cyton : n. 1. Hücre; 2. Sinir hücresinin gövde kısmı.


dismember : v. Kolu veya bacağı kesip çıkarmak.


enterococcus : n. Küçük zincirler şeklinde gruplanan ve ışığa karşı nisbeten dayanıklı olan, gram pozitif bir bakteri.


estrinization : n. Over hormonlarına bağlı olarak vagina epitelinde siklik değişiklikler meydana gelmesi.


hepatolith : n. Karaciğer taşı.


hematocrystallin : n. Hemoglobin.


iliospinal : a. İlium ve omurga ile ilgili.


indigestible : a. Hazmolunmaz.


insatiable : a. Doymaz, tatmin olmaz, yatışmaz.


lalorrhea : n. Kelimelerin anormal sarfı.


lymphoid : a. 1. Lenfe benzer, lenfli, lenfatik, lenfoid; 2. See: Adenoid.


measly : a. Kızamıklı.


mineralization : n. Madenleştirme.


oleosus : a. Yağlı.


oligochylia : n. Kilus azalması.


orchialgia : n. Testis ağrısı.


orthopsychiatry : n. Zihni ve teessüri gelişmeyi inceleyen psikiyatri dalı.


ostempyesis : n. Kemik içinin cerahatlanması.


osteophyma : n. Kemki tümörü.