Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

dacryopyorrhea nedir?

dacryopyorrhea : n. Cerahatli gözyaşı gelişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrology : n. Kanseri konu alan bilim dalı, kanser bilimi.


cyclophrenia : n. Devri, periodik delilik.


cyst-urethritis : n. İdrar kesesi ve uretra iltihabı.


degradation : n. biochem. Yıkılma, parçalanma, degradasyon, organik bir cismin daha küçük moleküllere bölünmesi.


entochorodiea : n. Koroidin iç tabakası.


foraminous, foraminated : a. Delikli.


gametogenesis : n. Gametlerin oluşu, gametojenez.


ganglioma : n. Başlangıcını lenfagangliyonundan almış tümör.


genitofemoral : a. Cinsiyet organları ve bacaklarla ilgili.


gluttony : n. Oburluk


ideoplastia : n. Hipnotize edilen hastada meydana gelen hipnotist'in telkinlerine müsait sakin durum.


isometropia : n. İki göz refraksiyonunun eşit olması, izometropi.


levitation : n. Havaya yükselme hissi, kişinin, rüyada veya bazı ruhsal bozukluklarda görüleceği üzere havaya yükseldiğini veya havada durduğunu hissetmesi.


osmometer : n. 1. Osmometre: Koklama duyusunu muayeneye yarayan cihaz; 2. Ozmos kuvvetini ölçen alet.


otopathy : n. Kulak hastalığı, otopati.


perforating : a. Delici, perforans.


proiotia : n.Cinsel organ veya duyguların vaktinden önce gelişmesi.


pump : n. Sıvı çekmeğe mahsus alet, çekme aygıtı, çekecek, pompa.


quackenstedt's test : n. Lomber ponksiyon sırasında gerçekleştirilen, bir test.


secretin : n. biochem. Oniki parmak barsağında bulunan bir hormon, sekretin.