Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dacryopyorrhea nedir?

dacryopyorrhea : n. Cerahatli gözyaşı gelişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celectome : n. Histolojik muayene için tümöral doku'dan parça almada kullanılan alet.


cephaloridine : n. Cephalosporin'lerden elde edilen yarı-sentetik bir antibiotik.


dermovaccine : n. Virüs aşılayarak oluşturulan deri lezyonundan hazırlanan aşı.


dracunculus medinensis : n. İnsanda dracontiasis'e sebep olan nematod.


echinococcus : n. Köpek ve kurtlarda ve nadiren de kedilerde bulunan bir parazit olup larvları Hidatit adı ile tanınırlar ve hemen bütün memelilerin vücudunda büyüyerek kistler yaparlar.


endoskeleton : n. İç iskelet.


exudative : a. Terletici


genital : a. Üremeye (döllenmeye) ait, genital, jenital, genitalis.


gliacyte : n. See: gliocyte.


hyothyroid : a. 1. Hyoid kemik ve tiroid kıkırdakla ilgili; 2. Hyoid kemik ve tiroid beziyle ilgili.


idioplasm : n. Plazmanın organizmanın niteliğini tayin eden kısmı, idyoplazma.


isoleucin(e) : n. biochem. Esansiyel aminoasit.


limosis : n. Aşırı açlık hali, anormal açlık.


lymphogenesis : n. Lenf'in oluşması.


mitotic : a. 1. Mitoz'la ilgili; 2. Mitoz şeklinde bölünme gösteren.


myophonia : n. Kas kasılması esnasında duyulan hafif çıkırtı sesi.


omphaloenteric : a. Göbek ve barsaklarla ilgili.


paliphrasia : n. Konuşmada kelime veya cümlelerin gereksiz ve anlamsız şeklide tekrar edilmesi, palifrazi.


pethilorfan : n. Pethidine ve levallorhan karışım bir ilaç (Özellikle doğum ağrıları esnasında duyulan acıyı hafifletmede kullanılır).


pleurovisceral : a. Plevra ve iç organlara ait.