Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

dacryops nedir?

dacryops : n. 1. Kanalın tıkanması sonucu gözyaşı birikimine bağlı olarak gelişen kistik oluşum, gözyaşı bezi kisti; 2. Aşırı miktarda gözyaşı gelişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocephalic : a. Kol ve başla ilgili.


carbonic : a. biochem. Karbona ait, karbonik, fahmi.


cellulosity : n. Hücre kümesi halinde bulunma, hücrelerden oluşma hali.


cholangitis : n. Safra yollarının iltihabı.


dactylospasm : n. El veya ayak parmaklarında görülen ağrılı kasılma hali, parmak spazmı.


enarthritis : n. Enartroz iltihabı, enartrit.


physiopathology : n. Hastalığın organ veya sistemde yarattığı görev bozukluklarını konu alan tıp dalı, fizyopatoloji.


hard : a. Şiddetli, ağır.


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


hyperthermia : n. Anormal yüksek ısı, hipertermi.


liver : n. Karaciğer.


lip. : n. 1. Dudak; 2. Yaranın kenarı.


mediastinography : n. Mediastinum'un röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması;


ovariotubal : a. Yumurtalık ve tubalara ait.


phagocytolysis : n. Fagositlerin yokolması, fagositoliz.


scala : n. (pl. scalae). Skala, merdiven şeklinde organ, (Vestibül ve timpan skalaları).


silicotic : a. Silikoza ait.


synclitic : a.1. Sinklitizm ile ilgil, 2. Sinklitizim gösteren, sinklitizm ile belirgin.


syndectomy : n. Kornea'yı çevreleyen konjunktiva'dan halka şeklinde şerit çıkarılması, pannus'u tedavi için uygulanan bir ameliyat şekli ,sindektomi.


thelorrhagia : n. Memucu kanaması, teloraji.