Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

dacryops nedir?

dacryops : n. 1. Kanalın tıkanması sonucu gözyaşı birikimine bağlı olarak gelişen kistik oluşum, gözyaşı bezi kisti; 2. Aşırı miktarda gözyaşı gelişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuth : n. biochem. Bi sembolü ile bilinen atom no: 83 ve atom ağırlığı: 209 olan kimyasal element. Tuz ve terkipleri ishali tedaviye yarayan madeni bir element. bizmut (frengi için enjeksiyon olarak da kullanılır).


chemodectoma : n. Kemoreseptör hücrelerden özellikle karotid cisimciğindeki reseptör hücrelerden gelişen tümör (Nadir görülür ve genellikle iyi tabiatlıdır).


conative : a. Kişideki iş yapma isteği ile ilgili, iş yapma eğilimi ile ilgili.


cordial : a. 1. Kalble ilgili; 2. kalbi uyarıcı; 3. Tatlılaştırılmış alkollü sıvı, bir çeşit likör.


explantation : n. Vücuttan alınan doku veya hücrelerin sun'i ortamda yaşatılması.


mia bath (wash) : Göz banyosu.


frontonasal : a. Sinüs frontalis ve burun'la ilgili.


galactic : a. Süte ait, galaktik.


galena : n. biochem. içinde tabii kurşun sülfürü bulunan maden cevheri, galen.


gastropylorectomy : n. Mide kapısının ameliyatla çıkarılması.


uvula : n. (pl. uvulae). küçük dil, dilcik.


implacental : a. Plasenta'sı bulunmayan, plasentasız.


hypinosis : n. Kandaf ibrin miktarının ileri derecede azalması, fibrin eksikliği.


incisive : a. 1. Keser, kesici, keskin, incisivus; 2. Kesici dişlere ait.


laryngophantom : n. Larenksin suni modeli


madura foot : n. Hindistan'da ve tropik ülkelerde görülen ayağa ait mantar hastalığı.


narcotize : v. Uyuşturmak veya uyutmak (ilaç v.s. ile).


nevocarcinoma : n. Nevus (ben)'den gelişen kötü huylu tümör, nevokarisnom.


odontatrophia : n. Diş atrofisi veya dişlerin kusurlu gelişimi, odontatrofi.


otogenous : a. Kulaktan kaynaklanan, otojen.