Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dacryops nedir?

dacryops : n. 1. Kanalın tıkanması sonucu gözyaşı birikimine bağlı olarak gelişen kistik oluşum, gözyaşı bezi kisti; 2. Aşırı miktarda gözyaşı gelişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumvascular : a. Damar çevresinde, damarı çevreleyen.


conglomerate : a. 1. Bir araya yığılmış, küme halinde toplanmış; 2. Çeşitli maddelerin, düzen göstermeksizin bir araya gelmesiyle oluşan kitle, küme.


evolutionary : a. Evrimle ilgili.


extirpate : v. Kökünü kazımak, kesip çıkarmak (ur v.s).


extremity : n. Kol-bacak, extremitotis.


fillet : n. 1. Liflerden yapılı şerit; 2. İlmek şeklinde bandaj.


fixative : a. 1. Sabitleştiren, oynamaz hale getiren, tesbit edici; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit alıncak dokuyu sert şekilde tesbit edici madde, organ veya oluşumun bozulmadan muhafazasını sağlayan ilaçlı eriyik.


folly : n. Delilik hali, psikoz.


gastroenteropathy : n. Mide-barsak hastalıklarının genel adı.


tenophyte : n. Kirişte kemiksi oluş.


inunction : n.Ovarak yağı vücuda sindirme.


manganite : n. biochem. Bir manganez filizi.


mazopexy : n. See: Mastopexy.


menophania : n. Ergenlik çağındaki kız çocuğunda ilk adetin görülüşü.


ootheca : n. See: Ovary.


osseocartilaginous : a. 1. Kemik ve kıkırdağa ait; 2. Kemik ve kıkırdaktan oluşmuş.


oxygeusia : n. Tad alma duyusunun fevkalade keskinilği.


phacocele : n. Göz merceği fıtığı.


phrenocolic : n. Diyafram ve kalın barsağa ait.


pilose, pilous : a. Kıllı, tüylü.