Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dacryon nedir?

dacryon : n. Gözyaşı kemiği (os lacrimale)'nin ön kenarı ile frontalin birleştiği nokta.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bridge : n. Diş köprüsü, briç.


chlorophenol : N. biochem. Klorin ve fenol bileşimi, klorofenol.


chronometer : n. Zamanı, kusursuz olarak ölçen alet, kronometre.


coccal : a. 1. Yuvarlak şekil gösteren bakteriler (coccus'lar) le ilgili; 2. Yuvarlak şekli gösteren bakterilere benzeyen.


coni (i) ne : n. biochem. "Conium maculatum" bitkisinde bulunan çok zehirli bir alkaloid, ağılı baldıran ruhu (C3H17N).


dermalaxia : n. Derinin, sarkma gösterecek şekilde gevşek oluşu.


epistrophic : a. Eksen kemiğe ait; epistrophicus.


eserine : n. See: Physostigmine.


germination : n. Filizlenme.


gonococcic : a. See gonococcal


submaxillary : a. Çenealtı, maksilla altında bulunan.


hypodactylism : n. See: Hypodactylia.


hypoimmunity : n. Bağışıklığın azalması, muafiyet azalımı.


hysterocleisis : n. Uterus ağzının (os uteri) cerrahi kapatılması.


isometropia : n. İki göz refraksiyonunun eşit olması, izometropi.


ketosteroids : n. l. Keto grubu ihtiva eden steroidler.


leukocytoma : n. Tümörsü lökosit kitlesi


oleoarthrosis : n. Tedavi maksadiyle dirsek eklemi içine yağ zerkedilmesi.


pancreotherapy : n. Pankreas dokusunun tedavi için kullanılışı.


parauterine : a. Uterus yakınında, uterus'a komşu, uterus'a bitişik.