Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dacryon nedir?

dacryon : n. Gözyaşı kemiği (os lacrimale)'nin ön kenarı ile frontalin birleştiği nokta.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blalock's operator : n. A. pulmonalis'in stenozlarında, bu arterin stenoze olan bölgesinden önceki kısmıyla, aortanın bir dalı arasında yapılan anastomoz.


cardiopyloric : a. Mide'de "cardia" ve "pylor" bölgeleriyle ilgili.


colalgia : n. Kolon ağrısı.


consultant : n. Müşavir hekim (doktor), konsültan.


esophagitis : n. Özofagus iltihabı, özofajit.


fire : n. 1. Ateş; 2. İltihap; 3. Yılancık.


glycotaxis : n. Glükoz'un metabolima sonucu vücudun çeşitli dokularına dağılması.


heterophoria : n. Gözün görüş ekseninin, herhangi bir yönde sapma eğilimi göstermesi, heterofori.


heterotaxia : n. Organların anormal durumda oluşu, heterotaksi.


ichor : n. Cerahat, irin.


immunopathoolgy : n. Bir şahsın aşırı derecede duyarlı olması gibi, anormal bağışıklık reaksiyonlarının meydana gelmeis.


hypertrichiasis : n. Aşırı derecede akıl bulunması.


indivisible : a. Kendisintden daha ufak parçaya ayrılmaz, bölünmez.


light : n. 1. Işık; 2. (pl.) Hayvan akciğeri.


myc(o) : pref. Mantar.


omphalorrhexis : n. Göbek yırtılması, omfaloreksi.


osteochondrodystrophia : n. Kemik ve kıkırdak oluşumu bozukluğu.


pharyngoscleroma : n. Yutak skleromu.


postinfarction : a. Bir infarktüsten sonra meydana gelen.


psychocoma : n. Melankoli.