Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dacryoma nedir?

dacryoma : n. Gözyaşı tümörü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradford frame : n. Özel ortopdeik bir yatak çeşidi.


cainotobhobia : n. Yenilik korkusu, yeni fikirlere veya yeni çıkmış şeylere karşı aşırı derecede korku ve ürküntü gösterme.


cholangitis : n. Safra yollarının iltihabı.


cyesiognosis : n. Gebelik teşhisi.


dermatology : n. Cildiye, dermatoloji.


dissociate : v. biochem. Bozmak, inhilal ettirmek, bir cismi tertip eden elementleri birbirinden ayırmak, çözmek.


entodermal : a. 1. Entoderm ile ilgili; 2. Entoderm'den gelişen.


epiblastic : a. Ektoderme ait.


hypopraxia : n. Faaliyet noksanlığı, hipopraksi.


impetigo : n. Derinin koküslerle olan bir çeşit iltihabı.


keratonosus : n. Kornea hastalığı.


lymphangiophlebitis : a. Lenf damarlarının ve venlerin iltihabı.


macrodactyly : a.&v.See: Macrodactylism.


masturbation : n. İstimna, cinsel arzuyu el veya başka bir araçla tatmin etme, mastürbasyon.


metrodynia : n. Uterus ağrısı, rahim sancısı.


myotenosits : n. Kas ve kiriş iltihabı, miyotenozit.


neurotropism : n. 1. Bazı patojen mikro-organizmaların özellikle sinirsel dokulara meyil göstermesi, bazı mikropların sinir sisteminde yerleşme ve bu sistemi etkileme özelliği; 2. Bazı histolojik boyaların sinir hücrelerini kolayca boyama yeteneği gösterişi hali.


normoblastosis : n. 1. Kemik iliğinde aşırı miktarda normoblast oluşması; 2. Kanda fazla sayıda normoblast bulunuşu.


odontotomy : n. Dişi kesme ameliyesi, odontotomi.


omphalopagus : n. Göbek bölgelerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.