Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

dacryoma nedir?

dacryoma : n. Gözyaşı tümörü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


caries : n. 1. Diş çürümesi; 2. Kemik çürümesi.


concavity : n. İçeriye doğru yarım küre şeklinde çöküklük gösterme hali ve derecesi, konkavlık.


cranial : a. Kafatasına ait, kafa tarafı, cranialis.


curare : n. Tborkürarinin elde edildiği ham madde.


cytoscopy : n. Hücre muayenesi (tetkiki).


duodenogram : n. Radyo-opak madde ile doluunu takiben x ışınları aracılığıyla alınan duodenum filmi.


emprosthotomus : n. Alın ve ayak sırtlarının yre bakmak üzere vücdun hafif yay şeklinde bükülmesi ile belirgin özellikle fleksör kasları tutan tetanik spazm şekli.


extirpate : v. Kökünü kazımak, kesip çıkarmak (ur v.s).


hepatopleural : a. Karaciğer ve plevraya ait.


phrenotropic : a. Hafıza üzerinde etkisi olan.n. Düşünmekten ürküntü duyma, düüşnmekten korkma.


sublinguitis : n. Dilaltı bezi iltihabı.


intraluminal : a. Tübe benzer, içi boş bir oluşumun içinde.


intrauterine : a. Rahimiçi, in utero.


jury-mast : n. Omurganın göğüs bölümü ve başa destek olma amacıyla,özellikle belkemiği tüberkülozu veya omurga t ravmalarında kullanılan tesbit edici araç.


lymphemia : n. Kanda lenfosit bulunması, lenfemi.


morning sickness : n. Gebelik belirtisi olan mide bulantısı ve kusma halleri.


ooblast : n. Yumurtayı geliştiren hücre, yumurta hücresi.


oodeocele : n. Tıkayıcı fıtık.


penetration : n. 1. Nüfuz etme, 2. Bir yaranın komşusu bulunan organa yavaş yavaş nüfuz etmesi, penetrasyon; 3. Göz merceğinin mesafe değişimlerine kendini ayarlama kudreti, değişik mesafelerdeki cisimlere uyum gösterme yetenği; 4. Zeka, keskinliği, idrak gücü.