Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dacryolith nedir?

dacryolith : n. Gözyaşı taşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crack : n. Çatlak.


desensitize : 1. Nevrastenik halden muaf kılmak; 2. Duyarlığını azaltmak.


endoscopy : n. Vücudun içini muayene, endoskopi.


hydrodiuresis : n. Düşük yoğunlukta bol idrar çıkışı, hidrodiürez.


hydrotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği nemli ortamda yönelme veya nemli ortamdan uzaklaşma eğilimi, hidrotropizm.


hypoprothrombinemia : n. Kanda protrombin noksanlığının mecut olması.


hypsophobia : n. Yüksek yerlerden korkma, marazi yükseklik korkusu, hipsofobi.


laterotorsion : n. Uzun ekseni çevresinde yana bükülme, yan tarafa burulma.


native : a. Tabii yerinde, normaml yerinde bulunan, nativus.


nonmotile : a. Hareket göstermeyen, hareketsiz.


papilocarcinoma : n. Habis papilom.


phobism : n. Herhangi bir şeye karşı korku gösterme hali, fobizm.


plague : n. Veba.


polypeptide : n. biochem. İki veya daha fazla aminoasit ihtiva eden bileşik madde, polipeptid.


prontisil : n. biochem. Sülfamidlerin öncü maddelerinden biri.


respiratory : a. Teneffüse ait, solunuma yarayan, respiratorius.


rhinitis : n. 1. Burun iltihabı, iç burun zarının iltihabı; 2. Burun nezlesi, rinit.


sclerodermatitis : n. Derinin sertleşme ile seyreden iltihabı, sklerodermatit.


semimembranous : a. Yarımzar (şeklinde), semimembranosus.


siriasis : n. Güneş çarpması.