Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dacryolith nedir?

dacryolith : n. Gözyaşı taşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorion : n. 1. Koryon: Ovum'un dış zarı, orta amnion zarı; 2. Deri tabakalarından biri; 3. Mukozanın derin tabakası.


cross-eyed : a. Şaşı gözlü şaşı.


diaphyiss : n. Kemik (gövdesi), diyafiz.


dichlorophen : n. Barsak şeritlerine karşı etkili olan sentetik bir antihelmintik.


dish : n. Tabak, içi çukur kap.


ethosuximide : n. Petit mal'de kullanılan ve konvülsiyonları gideren bir ilaç.


foveola : n. (pl. foveolae).Çukurcuk.


teras : n. (pl. Terata). Ucube, acibe, hilkat garibesi.


hyperadipositiy : n. See: hyperadiposis.


juxtapyloric : a. Pilora veya pilor venine yakın.


lumbago : n. Romatizmal bel ağrısı, bel romatizması.


medullation : n. 1.Organ veya oluşumda korteks altında yumuşak doku bölgesi (medulla)'nınoluşması; 2. İlik özelikle kemik iliğinin oluşması; 3. Miyelin kılıfının oluşması.


move : v. İşletmek (barsak).


oarialgia : n. Yumurtalık ağrısı.


ochrometer : n. Kapiller tansiyonu ölçme aleti, okrometre.


osteopathic : a. Osteopatiye ait.


ovi : n. Ovum'un genitifi.


phlebomanometer : n. Ven tansiyonunu ölçme aleti.


polyethylene : n. biochem. Etilenin polimerizasyonundan elde edilen bileşik madde.


racemic : a. biochem. Bir maddenin optik olarak inaktif şekl olup, sağa ve sola çevirici izomerlerinin eşit miktarda bulunmasından meydana gelir.