Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dacryolith nedir?

dacryolith : n. Gözyaşı taşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsitis : n. Göz merceği kapsülünün iltihabı.


carcinoid syndrome : n. Barsaklarda bulunan bir karsinoid tümörün veya akciğer karsinomasının 5-hidroksi triptamin salgıladığı, çok ender bir durum.


cephalotribe : n. Fetüs başını ezmeye ve çekmeye mahsus özel doğum aleti.


chemoantigen : n. biochem. Antijen yerine geçebilen kimyasal bileşim.


drop : n. Damla.


geminate : a. Çift, eş geminus.


gigantoblast : n. Çekirdekli iri eritrosit, normalden büyü eritroblast.


gonepoietic : a. 1. Meni oluşmasıyla ilgili; 2. Meni oluşmasını uyarıcı.


granulate : v. 1. Tane tane olmak; 2. Yara üzerinde tanecikler meydana getirmek.


hepatectomy : n. Karaciğerin kısmen ameliyatla çıkarılması, hepatektomi.


hysteroneurosis : n. Uterus lezyonuna bağlı sinir hastalığı, histeronevroz.


kinesthesia : n. Kas faaliyetinden gelen his, kinestezi.


membranous, membranoid : a. Zarsı, zar biçim, membranaceus (membranosus).


nauseous : a. 1. Mide bulandıran; 2. Tiksindirici; 3. Mide bulantısına ait.


osteocampsia : n. Kemik kavsi.


pachyhemia : n. Kanın koyukıvamda oluşu.


paralytic : n. 1. Felçle ilgili; 2. Felce bağlı, felcin sebep olduğu; 3. Felç gösteren, felçil kişi.


pseudesthesia : n. Normal bir uyarıma bağlı olmadan alınan duygu.


sacrad : a. sakruma doğru.


sialolithiasis : n. Salya taşları oluşumu, siyalolityaz.