Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

dacryohemorrhea nedir?

dacryohemorrhea : n. Gözyaşı bezlerinden kanla karışık akıntı gelmesi, gözyaşının kanlı gelişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

body : n.  pl. bodies]. 1. Vücut, beden; 2. Madde, cisim, corpus.


carcinomatosis : n. Kanserin bütün vücuda yayıldığı durum.


cestode : n. Barsak şeridi.


chelate : v. Gevşek yapı gösteren bileşiği bir metalle birleştirmek, bu suretle bileşiğin yapısını kuvvetlendirmek.


chloralimide : n. biochem. Renksiz, tatsız, billüri bileşim olup, uyuşturucudur (CCI CH: NH).


cholecycstoenterostomy : n. Safra kesesi ile ince barsak arasında gerçekleştirilen anastomoz.


cholestatic : a. 1. Safra akımının durmasıyla ilgili, safra akımının kesilmesine bağlı; 2. Safra akımını azaltan veya durduran.


fibular : a. Fibulaya ait.


glenohumeral : a. Skapulanın glenoid bolğuna ve humerusa ait olan her iki oluşumu da ilgilendiren.


gnathion : n. Çene ucu, alt çenenin orta çizgi üzerindeki en alt ucu.


heredofamilial : a. Bazı ailelerde kalıtsal olarak görülen.


hyperaphrodisia : n. Cinsel arzuların çok artması.


tuberculoid leprosy : Deri üzerinde basilden fakir, tüberküloz lezyonlarına benzer kenarları sınırlı nodüllerle belirgin sinir sisteminde harabiyete uzanan lepra şekli.


lithous : a. Taşa ait.


neurosome : n. Sinir hücresi cismi, nevroso.


pathophobia : n. Marazi hastalık korkusu, patofobi.


paraphasic : a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. Parafazi gösteren.


pneumopleuritis : n. Akciğer plevra iltihabı.


polyserositis : n. Seröz zarların genel iltihabı.


procreation : n. Üreme, çoğalma.