Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dacryohemorrhea nedir?

dacryohemorrhea : n. Gözyaşı bezlerinden kanla karışık akıntı gelmesi, gözyaşının kanlı gelişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calculous : a. Bedende oluşan taş türünden.


chewing : n. Çiğneme


chondrosarcoma : n. Kıkırdak hücrelerinden gelişen kötü huylu tümör, kıkırdak sarkomu.


disinfect : v. Dezenfekte etmek.


dossil : n. Yara fitili.


extra-articular : a. Eklemdışı.


flocculus : n. Beyinciğin ön yüzünde yumak biçimindeki lopçuk, flokulus.


force : n. 1. Kuvvet, enerji; 2.Enerji sarfetme (harcama) yeteneği.


hydroxocobalamin : n. Uzun etkili bir B12 vitamini çeşidi.


hypererotism : n. Cinsel his ve davranışlarda aşırılık gösterme, aşırı cinsel arzu.


marriageable : a. Cinsel gelişimini tamamlayarak evlenecek çağa girmiş, evlenecek çağda.


microlesion : n. Küçük lezyon.


necrotomy : n. 1. nekrotom; Kemiğin ameliyatla çıkarılması; 2. Ölü (ceset)'nün disseksiyonu.


omentectomy : n. Omentumun kısmen ameliyatla çıkarılması, omentektomi.


pericarditis : n. Perikard iltihabı, perikardit.


peridiverticulitis : n. Barsak divertikülü çevresinin iltihabı.


peritoneopathy : n. Periton hastalığı.


pyrimidine : n. biochem. Bir organik bileşim (C4H4N2).


recording : n. Herhangi bir şekilde kaydetme, özellikle bir olayın seyrini çizelge halinde kağıt üzerine geçirme.


schistocytosis : n. Kanda sistositlerin çoğalması.