Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dacryohemorrhea nedir?

dacryohemorrhea : n. Gözyaşı bezlerinden kanla karışık akıntı gelmesi, gözyaşının kanlı gelişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

casease : n. biochem. Albümini eritebilen bakteryel bir enzim.


ductulus : n. (pl. ductuli). See: ductule.


echolic : n. Gebe uterusun kasılmasına ve içinde bulunanları dışarı atmasına sebep olan maddelere verile nisim.


embalming : n. İlaçlarla cesedi çürümeden muhafaza etme, tahnit, mumyalama.


episcleritis : n. Skleranın dış tabakalarının iltihabı, episklerit.


galactotrophy : n. Sütle beslenme.


subhyoid : a. Dilkemiği (hiyoid) altında bulunan hiyoidaltı, subhyoideus


tenontothecitis : n. Kiriş kılıfının iltihabı.


grouping : n. Benzer ve müşterek özellikler göz önüne alınarak gruplama, gruplara ayırma, sınıflandırma.


hemiepilepsy : n. Yarım epilepsi (vücudun tek tarafında olan).


hepatocholangeitis : n. Karaciğer ve safra kanallarının müşterek iltihabı.


hydropneumonia : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı birikimi ile beraber seyreden pnömoni.


intraretinal : a. Retina içinde.


macula : n. (pl. maculae). Leke, benek, nokta.


methsuximide : n. Petit mal'ın ve temporal lob epilepsisi'nin kontrolunda kullanılan bir madde.


omoplate : n. See: Scapula.


oo- : pref. 1. Dişi cinsiyet ühcresi (ovum) anlamına önek; 2. Yumurtalık (ovaryum) anlamına önek.


osteoclasia : n. Kemik dokusunun eriyip yokolması, osteoklazi.


ovulatory : a. Ovülasyona ait.


polypnea : n. 1. Sür'atli nees alma; 2. Dakikada solunum sayısının normalden fazla oluşu, polipne.