Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dacryohemorrhea nedir?

dacryohemorrhea : n. Gözyaşı bezlerinden kanla karışık akıntı gelmesi, gözyaşının kanlı gelişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioquin : n. See: Quinidine.


constipate : v. Kabzetmek, inkibaz vermek.


diptera : n. Emici veya delici nitelikte ağız yapısına sahip iki kanatlı böcekler takımı (Sinekler, sivrisinekler v.s.).


ethisterone : n. Progesteron'a benzer özellikleri olan ağız yoluyla etkili bir bileşim.


glycometabolic : a. Şeker metabolizmasına ait.


hermaphroditic(al) : a. 1. Hem erkek hem dişiliğe ait; 2. Hem erkek hem dişi olan, hünsa.


hypobulia : n. Anormal irade zayıflığı, iradesizlik, hipobuli.


lithureteria : n. Ureter'de taş bulunması taş sebebiyle meydana gelen ureter hastalığı.


mastoidea : n. Şakak kemiğinin mastoid çıkıntısı.


medullispinal : a. Omuriliğe ait.


men : pref. Her ay tekrarlayan uterus kanaması (adet) anlamına önek.


methaemoglobin : n. Bir globin ile oksitlenmiş bir haem grubunun meydana etirdikleri demir iyonu ihtiva eden bileşik.


mineralization : n. Madenleştirme.


monomania : n. Yalnız bir mesele hakkında sabit fikir ile kendisini gösteren akıl hastalığı, monomani.


pectiniform : a. Tarak şeklinde, tarakıs, pectinatus.


Peliazeus-Merzbacher Disease : n. Mental anomalilerle birlikte görülen kalıtsal, dejeneratif bir hastalık.


perilaryngitis : n. Gırtlağı (larynx) saran dokuların iltihabı, perilarenjit.


retromastoid : a. Mastoid çıkıntısı ardı.


rhypophobia : n. Marazi pislik (kir) korkusu, ripofobi.


rosacea : n. Yanaklarda ve burunda görülen akneye benzer bir deri hastalığı, acne rosacea.