Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dacryocystotomy nedir?

dacryocystotomy : n. Gözyaşı kesesini kesme ameliyesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondromatosis : n. Vücutta çok sayıda kondrom oluşması (özellikle el veya ayaklarda görülür).


ego : n. Ego, şahsın kendisi, bilinçli şahsiyet.


exopathy : n. Vücut dışı etkene bağlı olarak gelişen herhangi bir hastalık, vücut dışından kaynaklanan hastalık.


friction : n. 1.Ovma, friksiyon; 2. Kuru plöritte duyulan ve karda yürürken ayağın çıkardığı sese benzeyen ses, frotman.


galactotoxin : n. biochem. Sütte bakteri üremesi sonucu meydana gelen zehirli madde.


glycogenesis : n. Fazla miktarda glikojen depolanması şeklinde ortaya çıkan metabolik bir hastalık, glikojenez.


heinz body : n. Bazı hemoglobinopatilerde ,intrasellüler hemoglobinde mevcut bulunan kırıcı.


hysterics : n. 1. Sinir buhranı (krizi); 2. Histeri hastalığı.


labiology : n. Dudak hareketleri bilgisi, labyoloji.


mesaortitis : n. Aortun orta (kas) gömleğinin iltihabı.


myocarditis : n. Miyokard iltihabı miyokardit.


myxedematous : n. Miksödeme ait, miksödemli.


neurogenetic : a. 1. Sinir sisteminden kaynaklanan, sinir dokusundan gelişen; 2. Sinirsel uyarılara bağlı, sinirsel uyarıların sebep olduğu.


neuroleptanalgesia : n. Bir nörolepti kve bir analjezik ilacın birlikte kullanıldığı anestezi yöntemi.


olive : n. 1. Zeytin; 2. Zeytin şeklinde (zeytinsi) oluşumlar, oliva.


oxonuria : n. See: Acetonuria.


parageusia : n. Tad alam duyusunda anormallik.


roaring : n. Hırıltılı soluma meydana getiren at hastalığı.


ruga : n (pl. rugae). Kırışık, kırışıklık, kıvrım.


saturate : v. biochem. Her hangi bir cisme başka bir cisim meczettirip fazlasını alamayacak derecede doldurmak.