Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

dacryocystotomy nedir?

dacryocystotomy : n. Gözyaşı kesesini kesme ameliyesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

denervation : n. See: Enervation


dorsoventrad : a. Arkadan öne uzanan, arkadan öne yönelik.


emotion : n. Heyecan, emosyon.


fimbria : n. (pl. fimbriae). Saçak.


phrenosplenic : a. Diafragma ve dalak'la ilgili.


hematometra : n. Uterus içinde kan (veya menstruasyon sıvısı) birikmesi.


lumbrical : a. Solucansı, lumbricalis.


lymphocytotoxin : n. Lenfositleri yokeden toksin.


mesoappendix : n. Apandisi ileuma bağlayan periton kıvrımı.


microcinematography : n. Mikroskopik cisimlerin sinema filmi ile gösterilemsi.


odontohyperesthesia : n. Diş hassasiyeti.


onychalgia : n. Tırnak ağrısı, onikalji.


overresponse : n. Aşırı cevap.


oxysalt : n. biochem.Oksasit tuzu.


pessimist : n. Herşeyi fena gören vya fenaya yoran kimse, bedbin kişi, kötümser, pesimist.


phalacrosis : n. Kellik.


phenothiazine : n. biochem. Haşarat ve solucanlara karşı veteriner tababette kullanılan bir madde (C12H9NS).


phlegmagogue : n. 1. Balgam söktürücü ilaç; 2. Kusturucu ilaç.


phonomyogram : n. Adale kasılmasından çıkan sesin grafiği.


productive : a. Ürün veren, verimli, doğurgan.