Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dacryocystorhinostomy nedir?

dacryocystorhinostomy : n. Ductus nasolacrimalis'in kapalı olduğu durumlarda uygulanan ve saccus lacrimalis7in burun boşluğuna drenajını sağlayan ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermatodynia : n. Cilt nevraljisi.


extraperiostal : a. 1. Periyost dışında; 2. Periyost'la ilişkisi olmayan.


glucoside : n. biochem. Glükoz ve diğer bir maddenin (aglucone) birleşmesinden meydana gelen bileşim (otlarda bulunur).


granula : n. (pl. granulae) See: granule.


histoplasmosis : n. Vücuttaki histoplazmların sebep olduğu ve zayıflık, ateş ve dalak büyümesi ile belirli bir hastalık, histoplazmoz.


indigenous : n. 1. Yerli; 2. Tabiî, fitrî, endijen.


inosuria : n. 1.İdrarda inozitol bulunuşu.


iridochoroiditis : n. İris ve koroid iltihabı, iridokoroid.


lobulus : n. See: Lobule.


metra : n. rahim, uterus. ratoni.


metrorthosis : n. Uterusu eski yerine getirme ameliyesi.


monocyesis : n. Tek fetüslü gebelik.


monozygotic : a. Tek zigota ait.


multilobar : a. Çok sayıda lobtan oluşmuş, çok lobul.


oligopepsia : n. Zayıf hazım, hazım kifayetsizliği.


oneirism : n. Ayakta uyuma.


ophthalmothermometer : n. Göz hararetini kaydetme cihazı, oftalmotermometre.


organoid : a. Organ şeklinde.


pharyngorrhagia : n. Yutak kanaması, farengoraji.


photoptometer : n. Işığa hassasiyeti ölçen alet.