Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dacryocystorhinostomy nedir?

dacryocystorhinostomy : n. Ductus nasolacrimalis'in kapalı olduğu durumlarda uygulanan ve saccus lacrimalis7in burun boşluğuna drenajını sağlayan ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellulose : n. biochem. Bitkilerin katı kısmını oluşturan madde, selolüz.


choreiform : a. Korea'ya benzeyen.


cysto-urethropexy : n. İdrar kaçırmanın önüne geçmek için yapılan ve idrar kesesi ile üst uretranın ön tarafa tespit edilmesini sağlayan girişim.


physallization : n. Sıvının çalkanması sonucu yüzeyinde köpük oluşması.


grow : v. Büyümek, gelişmek, çıkmak.


hallucination : n. Hakiki bir etki olmadan duyu organlarının tenbih almış gibi çalışması, sanrı.


hemigastrectomy : n. Midenin yarısının ameliyatla çıkarılması.


immaturity : n. 1. Tam gelişmeme; 2. Olgunlaşmama.


leprologit : n. Leproji uzmanı, leprolog.


lymphatic : a. 1. Lenfaya (lenfe) ait, lenfatik, lymphaceus; 2. Lenf damarı.


macrochilia : n. Dudakların anormal şekilde büyük oluşu, iri dudaklılık.


melanoplakia : n. Ağız mukozasında pigmentli lekeler bulunması.


menopausal : a. 1. Menopoz'la ilgili, menopoz'a bağlı; 2. Menopoz devresinde görülen, menopoz'a eşlik eden (belirti, kanama vs. hakkında).


phoria- : suff. Gözün görüş ekseninde sapma anlamına sonek.


polygram : n. Poligrafın kaydettiği çizgi, poligram.


prostate : n. Mesanenin altında ve sidik yolunun başlangıcında bulunan jenital sisteme ait bir bez, prostat (erkeklerde) prostata.


salty : a. biochem. Tuzlu.


santonica : n. Ak pelin ve çiçeklerinden yapılmış bir ilaç.


scatacratia : n. Dışkı (feçes) nın çıkarılmasını kontrol edememe, dışkıyı tutamama, incontinentia alvi.


slice : n. Dilin parça, kesit.