Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dacryocystography nedir?

dacryocystography : n. Kontrast madde ile doldurulduktan sonra gözyaşı boşaltım aygıtının radyolojik olarak incelenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dormancy : n. Hareketsizlik, uyuşukluk, uyku hali.


dysspermia : n. Sperma (ersuyu) yokluğu, semensizlik.


electron : n. biochem. Atom çekirdeğinin etrafında dönen negatif elektrikli atomcuk, elektron.


endermic : a. Cilt üzerined iğleyen, cilde sürülen (ilaç).


entero-anastomosis : n. Barsak anastomozu.


fibrous : a. Lifli, fibröz.


formilase : n. biochem. Asetik asidi formik aside çevirenbir enzim, formilar.


frusemide : n. Kısa zamanda etkili bir diürez sağlayan, potasyum kaybına sebep olmayna bir diüretik.


geniculate : a. Ganliyonlu, dizli, diz gibi şişkin kısmı bulunan, geniculatus.


heterochromous : a. Heterokromi gösteren.


homolateral : a. Aynı tarafta.


hypertension : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği, hipertansiyon.


ketosis : n. Vücutta kolon cisimlerinin çoğalması hali.


leukomatous : a. Lökomlu veya lökoma ait.


mallein : n. Ruam basilleri kültüründen elde edilmiş bir sıvı olup bu hasatlığın tedavisinde kullanılır, malein.


mastigophora : n. See: Flagellata.


merozite : n. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan gen hücrelerden her biri, genç sıtma paraziti.


metamere : n. Hayvan vücudunda seri halinde diziliş gösteren benzer parça (bölüm)'lerden her biri (Solucan vücudunun parçaları gibi).


myoplasty : n. Kasa yapılan plastik ameliyat, miyoplasti.


periconchal : a. Konkayı saran.