Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dacryocystography nedir?

dacryocystography : n. Kontrast madde ile doldurulduktan sonra gözyaşı boşaltım aygıtının radyolojik olarak incelenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bright hastalığı : n. Böbrek iltihabı.


daltonism : n. Renk körlüğü, daltonizma


darrows solution : n. Potasyum klorür, sodyum klorür ve sodyum laktat ihtiva eden bir çözelti.


eleothorax : n. Plevra boşuğuna yağ zerkedilmesi.


gallop-rhythm : n. Kalbin normal iki sesine bir üçüncü sesin eklenmesiyle hasıl olan ritm, galo-ritmi.


integration : n. 1. Vücuda maletme; 2. Anabolik faaliyet.


tenosuture : n. see: tenorhaphy.


hyperphasia : n. Dil tutukluğu.


miction : n.İşeme.


mitral : a. Kalbde iki yapraklı kapağa ait (sol atrium ve sol karıncık arasında), mitral, mitralis.


myoclonus : n. Bir kas veya bir grup kasın kronik spazmı, miyoklonus.


myxedematous : n. Miksödeme ait, miksödemli.


obsessive : a. Zihni devamlı işgal eden.


oculomotor : a. 1. Göz küresinin hareketleriyle ilgili; 2. Göz küresini hareket ettirici; 3. Üçüncü kafa çifti (nervus oculomotorius) ile ilgili.


ointment : n. Merhem. (See: A glossary of chemistry).


panagglutination : n.Eritrositlerin her grup kanserumundaki aglütininler etkisiyle aglütinasyon göstermesi.


phlegmagogue : n. 1. Balgam söktürücü ilaç; 2. Kusturucu ilaç.


phosphagen : n. See: Phosphocreatine.


pyopneumothorax : n. Plevra boşluğunda cerahat ve hava toplanması, piyopnömotoraks.


raphe : n. Dikiş, simetrik bir organın iki yarısını birleştiren çizgi, rafe, rhaphe.