Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dacryocystography nedir?

dacryocystography : n. Kontrast madde ile doldurulduktan sonra gözyaşı boşaltım aygıtının radyolojik olarak incelenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchigenic : a. Bronş'tan doğan, bronş'tan gelişen.


circumvascular : a. Damar çevresinde, damarı çevreleyen.


coarctotomy : n. Kanal lümenindeki darlığın kesit yapılarak genişletilmesi.


cyanide : n. biochem. Siyanür.


ebullition : n. 1. Kaynama, yüksek ısı etkisiyle sıvıda buhar kabarcıklarının oluşması; 2. Kaynayan sıvının gösterdiği hareket; 3. Belli bir hissin aşırı şeklide açığa vurulması hali, taşkınlık, coşkunluk.


enterodynia : n. Barsak ağrısı, enterodini.


foundling : n. Terkedilmiş bebek, doğuran tarafından terkedilerek sokağa bırakılmış bebek.


gastropathy : n. Mide hastalıklarının genel adı, gastropati.


heli(o) : pref. Güneş.


infusum : n. Herhangi bir bitkisel maddenin suda bırakılması veya kaynatılması sonucu elde edilen sıvı, özü çıkarılan maddenin eriyiği.


intraperitoneal : a. Periton kesesi içinde bulunan.


myelocytoma : n. Plazma hücreli miyelom.


neurosplanchnic : a. Otonom sinir sisteimnden iç organlara giden sinirlerle ilgili, nörosplanknik.


ophthalm(o)- : pref. Gözle ilgili.


pathema : n. Herhangi bir patolojik durum, bozukluk, hastalık.


pilous : n. Kıl veya tüylerle örtülü, kıllı, tüyül.


propagate : v. 1. Yavru meydana getirmek, üremek, çoğalmak; 2. Sayıca artmak; 3. Sayıca artmasına sebep olmak; 4. Yaymak, belli bir fikir veya inanışı etrafa yaymak.


prosopagus : n. Yüzlerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


prostatodynia : n. Prostat ağrısı.


radiocurable : a. Radyasyonla şifa bulur, ışınımla tedavi olunabilir.