Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dacryocystography nedir?

dacryocystography : n. Kontrast madde ile doldurulduktan sonra gözyaşı boşaltım aygıtının radyolojik olarak incelenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cast : n. 1. Şaşılık; 2. Böbrek hastalıklarında idrarda görülen mikroskobik bir küme.


cryptomenorrhoea : n. Hymen imperforatus veya vaginal atrezi gibi nedenlerle, menstruasyon kanının uterus içinde birikmesi.


diathesis : n. Organizmanın fonksiyonlarında bozukluk, hastalık ve dış tesirlere karşı aşırı hassasiyet şeklinde beliren bünye anomalisi, hastalık istidadı, diyatez.


embryotocia : n. 1. Çocuk düşürme; 2. Düşük.


empirical : a. Gözlem ve deneylere dayanılarak ileri sürülen.


hepatalgia : n. Karaciğer ağrısı, hepatalji.


hyperinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması ile meydana gelen pıhtılaşma, hiperinoz.


iridoptosis : n. İris düşmesi.


leukocidin : n. Lökositleri yokeden madde, lökosidin.


lobectomy : n. Akciğer, beyin veya karaciğer lopunun ameliyatla çıkarılması, lobektomi.


mammaplasty : n. Memeler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir plastik ameliyat.


mentum : n. Çeneucu, çene.


mesocolopexy : n. Kolon düşüklüğünü önleme amacıyla kolon mezenterini kısaltma ameliyatı.


narcotism : n. Uyuşturucu ilaç iptilası, narkotizm.


obliteration : n. Vücuttaki boşlukların dolması yapışması veya tıkanması, obliterasyon.


ovariocentesis : n. Yumurtalığın cerrahi delinlmesi, ovaryosentez.


parakeratosis : n. Derinin kornea tabakasının anormal durum alamsı, parakeratoz.


platyspondylia : n. Omur gövdelerinin doğuştan basık oluşu.


pompholyx : n. Sulu kabarcıklarla belirli bir cilt hastalığı.


saffron : n. Kendisinden koyu sarı bir boya maddesi elde edilen "Crocus sativus" adlı bitkinin kurutulmuş tohumları ,safran.