Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dacryocystectomy nedir?

dacryocystectomy : n. Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conjunctiva : n. Göz kapaklarının iç yüzeyi ile skleranın bir kısmını örtmüş ince zar, conjunctiva, konjonktiv.


cremnophobia : n. Uçurum ve benzeri sarp yerlerden aşırı korkma.


cupping : n. Bir karşıt-tahriş öntemi.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


idiotism : n. Budala oluş hali, budalalık.


infratemporal : a. Şakakaltı.


keratokeratoderma : n. Derinin sertleşmesi,boynuzsu cilt, keratoderm.


kimmelstiel-wilson syndrome : n. Diabetiklerde görülen interkapiler glomeruloskleroz.


macronychia : n. Anormal tırnak büyümesi, büyük tırnaklılık.


metrodynia : n. Uterus ağrısı, rahim sancısı.


mood : n. 1. Haletiruhiye, ruh haleti, hal; 2. Huy, mizaç, meşrep; 3. (pl.) Hiddet, terslik, huysuzluk.


nature : n. Tabiat, natura.


oromaxillary : a. Ağız ve üst çene bölgesine ait.


petrous : a. 1. Taşa benzer, kaya gibi; 2. Temporal kemiğin kalın (petrous) kısmı ile ilgili.


photism : n. Beş duyu ile alınan her hangi bir uyarımın görme şeklinde tecellisi.


stodgy : a. AĞır, hazmı güç.


ureteropathy : n. Üreter hastalığı.


vasoresection : n. Vas deferans'ın kısmen çıkarılması.


vegeto-animal : a. Bitki ve hayvanlarla ilgili olan.


via : n. (pl. viae). Mecra, geçit, yol, kanal.