Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

dacryocystectomy nedir?

dacryocystectomy : n. Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biostatics : n. Organların bünyesi ile faaliyetleri arasındaki münasebetlerin tetkiki ilmi.


celio : pref. Karın anlamına önek.


disease : n. Hastalık; illet, maraz.


exosepsis : n. Dışardan vücuda giren toksik maddelerin kana geçmesi sonucu meydana gelen patolojik durum, dış kaynaklı zehirlenme.


exteriorization : n. Dışarıya açılma.


flexure : n. 1. Dirsek, flexura; 2. Eğrilme.


foment : n.&v. 1. Ilık yaş pansuman; 2.İlaç olarak sıcak su ile yıkamak, sıcak pansuman yapmak.


hydrolase : n. biochem. Hidroliz yapan enzim, hidrolaz.


immunity : n. Bağışıklık muafiyet, organizmanın muayyen bir enfeksiyona karşı hassasiyetinin az veya hiç bulunmaması, imünite.


immunoreaction : n. Antijen ile kendisine karşı oluşan antikor arasındaki karşılıklı reaksiyon, immünolojik reaksiyon.


insemination : n. 1. Tohumlama, tohum ekme; 2. Dölleme, gebe etme, ilkah.


limping : n. Topallama, topallayarak yürüme, aksarayak yürüme.


longissimus : n. en uzun.


metritis : n. Uterus iltihabı, metrit.


modulation : n. 1. Uyma, intibak etme, hücrenin çevresel değişimlere kendini uydurması; 2. Düzenleme, düzenlenme (Tdavi düzenlenmesi gibi).


oligophosphaturia : n. İdrarda fosfat azalması, oligofosfatüri.


osmiophobic : a. Osmiyum ve ozmik asitle kolayca boyanmayan.


pneumomycosis : n. Akciğerlerin mantar enfeksiyonu.


prontisil : n. biochem. Sülfamidlerin öncü maddelerinden biri.


reanimation : n. Canlandırma.See: Resuscitation.