Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dacryocystectomy nedir?

dacryocystectomy : n. Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conglomeration : n. Bir araya toplanma, küme haline gelme, yığılma.


cumulation : n. Birikme, yığılma, toplanma devamlı alınan herhangi bir ilaç veya maddenin dokularda birikim göstermesi.


decrement : n. Eksilme, azalma, özellikle ateşle seyreden hastalıkta ateşin düştüğü veya belirtilerin gerilediği devre.


dotard : a. Bunak, yaşlılık sebebiyle hafıza zayıflığı gösteren kişi.


genicular : a. Dize ait, jeniküler.


genyantritis : n. Üstçene sinüsünün iltihabı


terebinthinisim : n. Terebentin (turpentine) ile zehirlenme.


hemoconcentration : n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.


hydrogel : n. biochem. Jelatin veya albuminli protoplazma, hidrojel.


ignipuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırmak suretiyle gerçekleştirilen koteriason.


janiceps : n. İki yüzlü hilkat garibesi, yüzleri karşıt yönlere bakacak şekilde başlarından birbirine yapışık ikizler.


leucine : n. Temel aminoasitlerden biri.


ovarin : n. Desiduanın gelişiminisağlayan ve hem corpus luteum ve hem de Graaf folikülünde bulunan hormon.


oxyhemoglobin : n. Oksijenlenmiş durumdaki hemoglobin.


pansinusitis : n. Burnun bütün ek sinüslerinin iltihabı, pansinüzit.


paramedical : a. 1. Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren; 2. Hekim'in, hekimlik dışındaki uğraşısıyla ilgili.


peripapillary : n. Papilla çevresined, papilla'yı çevreleyen.


pharmacognosist : n. Farmakognozi uzmanı.


postcondylar : a. Kondil arkasında.


pupillometry : n. Pupillometre aracılığıyla gözbebeği çapının ölçülmesi.