Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dacryocystectomy nedir?

dacryocystectomy : n. Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerophobia : n. Kansere karşı duyulan aşırı korku, kanserden ileri derecede korkma.


bythus : n. Karının alt kısmı, alt karın bölgesi.


compuslive : a. zorlayıcı, itici, baskı yapıcı, özellikle kişiyi belli bir işi yapmaya veya düşünmeye zorlayıcı (fikir, his veya faaliyet hakkında).


dysostosis : n. Kemikleşmede güçlük, disostoz.


esophoric : a. 1. Özofori ile ilili; 2. Özofori gösteren.


gonocide : n. Gonokokları öldürücü.


hematometra : n. Uterus içinde kan (veya menstruasyon sıvısı) birikmesi.


hemichorea : n. Vücudun bir yarısında istem dışı hareketler görülmesiyle belirgin kore, tek taraflı kore.


homo : pref. Benzer aynı.


hypercausia : n. İşitme yeteneğinin anormal şekilde artması, hiperakuzi.


hypertarachia : n. Aşırı sinirlilik hali.


intrafetation : n. Bir fetüs'ün diğer bir fetüs içinde parazit olarak gelişmesi.


jelly : n. Pelte.


lubb-dupp : n. Dinleme sırasında duyulan kalb seslerinin tasvir edilmesi içn kullanılan iki kelime.


megalgia : n. Çok şiddetli ağrı, sancı, megalji.


metacarpectomy : n. Metakarp kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


metastasize : v. Vücudun bir organ veya kısmından diğerine geçmek.


morphosis : n. Bir organın veya dış azanın inkişaf tarzı (oluşumu), morfoz.


necrology : n. ölülerin isim listesi ve fiyat cetveli, nekroloji.


nephrolithiasis : n. Böbrektaşı hastalığı, nefrolityaz.