Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dacryocystectomy nedir?

dacryocystectomy : n. Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cysticotomy : n. Kesit yaparak safra kanalını açma.


ectodermosis : n. Ektoderm strüktürlerinin kusurlu gelişiminden doğan bozukluk.


exaggeration, : büyültme, bir şeyi olduğundan büyük ve fazla göstermek, abartmak, mübalağa etmek.


fludrocortisone : n. Vücutta sodyum tutulmasına sebep olan tabletler.


intellect : n.Akıl, zihin, idrak, anlayış (idrak) yeteneği.


intercentral : a. Sinir merkezleri arasında veya onlara bağlı bulunan.


phrenoptosis : n. Diafragma'nın, gevşeme sebebiyle aşağıya sarkması, diafragma prolapsusu, frenoptoz.


teratology : n. Oluşumdaki biçimsizlikve anormallikleri inceleyen bilim, oluşum anomalisi ilmi, teratoloji.


grip : n. Grip hastalıı.


hemiopia : n. See: Hemianopsia.


immunifacient : a. Bağışıklık meydana getiren, bağışıklılaştıran, imünnojenik.


lentigo : n. (pl. lentigines) Çil leke, benek, ufak ben


leucocytosis : n. 1. 1 mm3 kandaki lökosit sayısının 1000'den fazla olması (bu hal normal olarak sindirimde, gebelikte ve yüksek yerlere çıkınca görülür; 2. Patolojik olarak iltihaplarda rastlanır), lökositoz.


lienography : n. Dalağın röntgenle muayenesi, liyenografi.


morosis : n. Zeka bakımından 7-12 yaş arası çocuğun zihni yeteneklerini gösterme hali, geri zekalılık.


nephropyosis : n. Böbreğin cerahatlanması, nefropiyoz.


omentoplasty : n. Omentum aşısının kulanılışı, omentoplasti.


oophorectomize : v. Yumurtalıkları ameliyatla çıkarmak.


pertubation : n. Kapalıfallop tüpleri (tuba uterina'lar)'ni açma amacıyla içlerine basınç altında hava sevketme.


pock : n. Çiçek hastalığının kabarcığı.