Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dacryocystcele nedir?

dacryocystcele : n. Gözyaşı kesesinin dışarıya doğru bombeleşmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clawhand : n. Parmak kaslarındaki atrofi sonucu elin pençe şeklini alması ilebelirgin durum, pençe el (Metakarpofalangeal eklemlerde ekstensiyon, interfalangeal eklemlerde fleksiyon söz konusudur).


cleavage : n.1. Hücre bölünmesi; 2. Cilt kıvrımları; 3. Yumurtanın döllenmesi ile blastula safhası arasındaki durum; 4. Molekülün yarılması.


conception : n. Gebe kalma, ana rahmine düşme, döllenme.


coprolith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, feçes taşı.


episternal : a. Sternum üstü.


gonotoxemia : n. Belsoğukluğu cerahati ile birlikte toksemi görülesi.


histodialysis : n. Dokunun normal yapısını kaybederek çözülmesi, dokunun parçalanması, histodiyaliz.


ionic : a. İyona ait, iyonik.


karyo- : pref. Çekirdek anlamına önek.


laparectomy : n. Karından ameliyatla bir şey çıkarma.


morphinia : n. See: Morphinomaniac.


oligopnea : n. Ağır solunum.


otalgic : a.&n. 1. Kulak ağrısına ait; 2. Kulak ağrısı ilacı.


perididymis : n. Tunica vaginalis testis, perididim.


perinephric : a. Böbreği saran, perinefrik.


polyplegia : a. Çeşitli kasların felci.


punctum : n. (pl. puncta). Nokta See: Point.


rheotachygraphy : n. Elektrik akımı etkisiyle kasta meydana gelen hareket değişikliklerinin çizelge halinde kaydedilmesi.


rosin : n. biochem. Çamsakızı, reçine (merhem ve yakılarda kullanılır).


slide : n. Lam, cam (mikroskop).