Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

dacryocystalgia nedir?

dacryocystalgia : n. Gözyaşı kesesi dilatasyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoesophageal : a. 1. Bronş ve özofagus'la ilgili; 2. Bronş ve özofagus arasında oluşan.


chlorpromazine : n. Sedatif, antiemetik, antspasmodik ve hipotansif etkisi olan fevkalade farmakolojik tesirlere haiz bir ilaç.


costocervical : a. Kaburgalara ve boyuna ait.


cremate : v. Cesedi yakarak kül haline getirmek, ölüyü yakmak.


dentinitis : n. Dentin iltihabı.


electro-oculogram : n. Orbita yakınında cilt üzerine yerleştirilen elektrodlar aracılığı ile, göz kürenin ön veya arka kısımları arasındaki potansiyel farkının, ayrıca gözün pozisyon ve hareketlerinin yazılı olarak kaydedilmesi.


mia water : 1. Göz banyosu (damlası); 2. gözyaşı.


phthisic : a. 1. Akciğer tüberkülozu ile ilgili, verem'le ilgili; 2. Akciğer tüberküloz ugösteren, veremli.


hemanalysis : n. Kan tahlili, kan muayenesi.


hyperimmunity : n. bağışıklığın yüksek oluşu, artmış bağışıklık.


layette : n. Yenidoğan bebeğin giyeceklerinden oluşan takım, bebeğin giyim takımı.


leydigarch : n. Erkekte gonad fonksiyonunu tesisi ve başlanıcı.


melanogenesis : n. Melanin oluşumu, melanojenez.


miscarriage : n.Gebeliğin düşükle sonlanması, düşük yapma, çocuk düşürme.


muciferous : a. Mukoza salgılayan, mukoza ifraz edici.


optimism : n. İyimserilk.


orange : n. Portakal, aurantium. (See: A Glossary of Chemistry).


overstress : n. Fazla çalışmadan doğan aşırı gerginlik.


parthenogenesis : n. Erkek'le birleşme olmaksızın dişinin döl vermesi, erkek cinsiyet hücresi ile döllenmeye gerek duymaksızın dişi cinsiyet hücresi (ovum)'nden yeni bir canlı oluşmasıyla belirgin eşeysiz üreme şekli, partenogenez.


paranucleus : n. Hücre sitoplazmasında, bazan çekirdek yakınında görülen küçük cisimcik.