Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dacryocystalgia nedir?

dacryocystalgia : n. Gözyaşı kesesi dilatasyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camptodactylia : n. Bir veya birkaç parmağın devamlı fleksiyon halinde oluşu nedeniyle el veya ayağın pençe durumu göstermesi hali.


bronchiectasis : n. Bronş veya bronşiyollerin genişlemesinden doğan müzmin bir akciğer hastalığı, bronşektazi.


Buret : n. See: Burette.


butane : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


climacophobia : n. Merdivenle çıkmaktan aşırı korkma, merdiven korkusu.


detector : n. Herhangi bir şeyin varlığını gösteren araç, detektör.


epitheliosis : n. Konjunktiva'da granüller şeklinde kendisini gösteren epitel artımı.


esogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, ezogastrit.


factitious : a. 1. Sun'i olarak meydana gelmiş, faktisyus;


freckle : n. Çil, leke, benek.


hemocytogenesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


impregnate : v. Gebe etmek ,döllemek.


lip : n. 1. Dudak ağzı üstten ve alttan çevreleyen iki adet etli oluşumdan her biri; 2. Dudağa benzer herhangi bir yapı veya oluşum (Vulvayı çevreleyen büyük veya küçük dudaklardan her biri); 3. Yara kenarı, yarayı çevreleyen kenarlardan her biri.


meatus : n. Kanal yol, kısa yol veya yolağzı, mea.


pachyblepharon : n. Göz kapağı kalınlaşması.


pallidotomy : n. Cerebralkorteksten corpus striatum'a giden liflerin cerrahi olarak kesilmesi.


parthenogenetic : a. Partenogenez şeklinde üreme gösteren.


pneumograpy : n. 1. Akciğerin tarifi; 2. Kontrast madde olarak hava veya gaz zerkettikten sonra yapılan radyografi.


rape : n. Irza geçme, ırza tecavüz, bir kadınla, arzu ve iradesi dışında zora dayanan cinsel birleşim.


reductase : n. biochem. İndirgeyici (oksijen giderici) bir enzim.