Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dacryocyst nedir?

dacryocyst : n. Gözyaşı kesesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomenorrhea : n. Adet kanının tiksindirici kokuda oluşu.


endodascope : n. Endodiyaskopi'de vücut boşluğuna yerleştirilen röntgen tüpü.


epilepsy : n. Sar'a, epilepsi.


galvanothermy : n. Galvanik akım geçirilmesiyle kasın gösterdiği tonik kasılma.


hepatodynia : n. See: Hepatalgia.


lactoflavin : n. Vitamin B kompleksini oluşturan unsurlardan biri, riboflavin. See: riboflavin.


histoblast : n. Doku hücresi.


hydromyelocele : n. Bir kısım omuriliğin omurgadaki yarık aracılığıyla, menenjlerin örttüğü bol serebrospinal sıvı ile dolu kese halinde dışarı taşması, hidromiyelosel.


hypogenitalism : n. Cinsiyet organlarının gelişme yetersizliği gösterişi, cinsiyet bezlerinde salgı yetersizilği nedeniyle kişinin yetişkin çağa erişmesine rağmen cinsel organlarının gerekli büyüklüğü kazanamaması hali.


mentulate : a. Büyük penisli.


noctalbuminuria : n. Geceleri idrarda albumin çıkması.


nystagmogram : n. Nistagmograf aracılığıyla elde edilen çizelge, nistagmogram.


open : a. 1. Açık (hava); 2. Açık (elektrik devresi); 3. Serbest.


ophryosis : n. Kaş spazmı.


paradipsia : n. Aşırı su isteği, aşırı susuzluk.


pessary : n. 1. Retroversion halindek uterus'u anteversion halinde tutma veya sarkan uterus ve vagina duvarlarını yukarı iterek ona destek temin etmek amacıyla vaginaya yerleştirilen lastik veya diğer bir maddeden yapılmı araç, peser; 2. Vagina yoluyla kullanılan herhangi bir ilaç, ovül, vaginal supozituvar; 3. Gebeliği önleme amacıyla vagina'dan serviks önüne yerleştirilen araç.


pinealism : n. Beyin epifizinin salgı bozukluğu.


precocity : n. Vaktinden önce gelişme (akli veya bedeni olarak), prekosite.


pustular : a. 1. Püstül veya püstüllerle ilgili; 2. Püstüller gösteren, püstüller oluşması ile belirgin; 3. Püstül niteliğinde, püstül'e benzeyen.


pykno : pref. Kalın, yoğun, koyu, sık anlamlarına önek.