Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dacryocyst nedir?

dacryocyst : n. Gözyaşı kesesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centinormal : n. Bir maddenin % 1 (0.01)'liği 0.01 oranındaki normal eriyiği.


chromaffin : n. biochem. Krom tuzların ile iyice boyanan, kromafin.


diarthrosis : n. (pl. diarthroses). Her tarafa hareket eden mafsal, oynareklem, oynak, diyartroz.


dysrhythmia : n. Ritimbozukluğu, belli bir sıra ve düzen içinde gidişin bozulması.


gracile : a. İnce, zarif, narin, gracilis.


subgingival : a. Dişeti altında.


tephromalacia : n. Beyin ve omurilikte boz cevherin anormal şekilde yumuşama göstermesi, tefromalasi.


ischiohebotomy : n. See: ischiopubiotomy.


leukoplakia : n. Dil, yanak mukozası, dişeti veya serviks üzerinde hafif yüksek beyaz lekeler şeklinde kendini gösteren lezyon, lökoplaki (Çok katlı yassı epiteli keratinizasyonu sonucu oluşur ve prekanseröz kabul edilir).


myelosarcoma : n. Plazma hücreli miyelom.


parathyroidoma : n. 1. Paratiroid bezinden gelişen tümör; 2. Paratiroid'e benzer dokudan oluşan tümör.


pelvirectal : a. Pelvis ve rektum'la ilgili.


pharygnotomy : n. Yutağı yarma ameliyesi, yutak ameliyatı, farengotomi.


pix : n. Zift.


plastocytopenia : n. Kanda trombosit sayısının azalışı.


postmesenteric : a. Mezenter arkası, mezenter'in arkasında.


postrhinal : a. Burun arkası, burun arkasında.


propulsion : n. 1. Öne doğru eğilerek yürüme; 2. Öne doğru düşme eğiliim.


pudendagra : n. Kadın dış cinsiyet organlarında hissedilen ağrı, vulva ağrısı.


rheology : n. Herhangi bir sıvı akımını ve bu akımın gösterdği özellik ve değişimleri inceleyen bilim dalı, reoloji.