Bugün : 23 Temmuz 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

dacryocyst nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

dacryocyst : n. Gözyaşı kesesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursa : n. (pl. bursae). Kese, torba, burs (Vücudun özellikle birbirine sürtünen organları arasında bulunup aşınmalarına engel olur).


catastalsis : n. Yukardan aşağıya doğru, dalga şeklinde ilerleyen kontraksiyon hareketi, bu tarz kontraksiyon dalgası ile belirgin peristaltik hareket şekli.


cystoid : a. Mesanemsi: Kist gibi, sistoid


gran : pref. Tane, tanecik anlamına önek.


hematopericardium : n. Perikart içine kanama, kanama sebebiyle perikart boşluğunda kan toplanması


hyperestrogenuria : n. İdrarda aşırı östrojen bulunuşu.


hyposensitiveness : n. Düşük duyarlık, herahngi bir uyarıya veya allerjen'e karşı normalin altında duyarlık gösterme hali.


methaemoglobinuria : n. İdrarda methemoglobin bulunması.


micronychia : n. Tırnakların çok küçük oluşu.


moulding : n. Çocuğun başının doğum kanalına uyacak şekil alması.


nutgall : n. Meşe mazısı, meşe gövdesinde oluşan tannin (tanik asit)'den zengin yumru şeklinde fazlalık. Nutmeg, n. See: Myristica.


operative : a. 1. Operatif: Ameliyata ait; 2. Ameliyatın sebep olduğu; 3. Tesirli, etkili, faal hareketli, operativus.


phenyl : n. biochem. Tek değerli radikal (C6H5).


presenile : a. 1. Erken yaşlanma ile ilgli; 2. Erken yaşlanma gösteren, erken yaşlanmış.


propepsin : n. biochem. See: Pepsinogen.


protoblast : n. Duvarsız (zarsız) hücre, embriyon hücrsi.


sternal : a. Sternuma ait, sternal, sternalis.


surrogate : n. Vasi, vekil.


thesis : n. Herhangi bir konu üzearinde yapılan belli bir sonuca yönelik bilimsel çalışma, tez.


treatment : n. Tedavi.