Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dacryocyst nedir?

dacryocyst : n. Gözyaşı kesesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervilator : n. Daimi titreşim meydanag etirerek serviksi genişletme amacıyla kullanılan alet.


chelating agents : n. Çeşitli metaliyonlarını kendi molekül yapılarına katabilme karakterini gösteren çözünürlüğü yüksek organik maddeler.


cholecystitis : n. Safra kesesi iltihabı, kolesistit.


coeliac : a. Karna veya barsaklara ait, çelyak, çölyak, coeliacus.


corticocerebral : a. Beyin korteksi ile ilgili.


cutization : n. dış ortama maruz kalan mukoza'nın deri haline dönüşmesi (Mukoza ile derinin birleştiği sınırlarda görülür).


empirical : a. Gözlem ve deneylere dayanılarak ileri sürülen.


egnraphia : n. Etkili uyarı ve olayların sinir sisteminde belirli izler bırakması.


enterogram : n. Enterograf ile elde edilen, barsak hareketlerini gösterir çizelge.


fibrocyte : n. Lifli doku meydana getiren hücre, fibrosit.


hymenal : a. himene ait, hymenalis.


iridoplegia : n. Gözün iris tabakasının felci, iridopleji.


lymphorrea : n. Kesilmiş veya yırtılmış lenf damarlardan lenfanın akması, lenforaji.


nausea : n. 1. Mide buluntası; 2. Bulantıdan önce duyulan his, noze.


nosonomy : n. Hastalıkların tasnifi, nozonomi.


nourishment : n. 1. Gıda, besle(n)me, tagaddi; 2. Emzirme.


odontinoid : n. 1. Dişe benzeyen; 2. Diş tümörü.


pachyvaginitis : n. Vagina duvarlarının kalınlaşması ile belirli kronik vagina iltihabı, pakivajenit.


percuss : v. muayene maksadiyle parmak veya aletle hafiğf hafif vurmak.


perichoroidal : a. Koroidi saran.