Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dacryocyst nedir?

dacryocyst : n. Gözyaşı kesesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonization : n. biochem. Kömürleş(tir)me.


colloid : a. Jelatin gibi, jelatinsi, koloid.


cuticular : a. Dış deriye ait, epidermis'le ilgili.


diurnal : a. 1. Gündüze ait; 2. Gündüz oluşan, gündüz görülen.


dysmegalopsia : n. Cisimleri olduğundan daha büyük algılamakla belirgin görme bozukluğu.


dyspancreatism : n. Panknreas çalışmasında bozukluk veya yetersizlik.


entropion : n. Göz kapaklarının içe kıvrılması, çipil gözlülük.


galactidrosis : n. Süte benzer ter salgılanması.


glossolysis : n. Dil felci.


hydrodiuresis : n. Düşük yoğunlukta bol idrar çıkışı, hidrodiürez.


hypothrombinemia : n. Kanda thrombin miktarının ileri derecede azalışı, kanda trombin eksikliği.


iatrochemist : n. Kimyayı tababete uygulayan bilgin.


infradiaphragmatic : a. Diafragma altında.


loxia : n. See: Torticollis.


metrectopy : n. Uterus'un normal yeri dışında bulunuşu, uterus ektopisi.


myelo-encephalic : a. Omurilik ve beyine ait.


obturator : n. Tıkaç.


ophthalmodynamometer : n. Göz arterindeki kan basıncını ölçen alet, oftalmodinamometre.


pachychilia : n. Dudağın veya dudakların normalden kalın olması.


paramyoclonus : n. Çeşitli kas gruplarında zaman zaman kendini gösteren bibiri arkasına istemdışı kasılma ve gevşeme hareketleriyle belrigin klinik tablo.