Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dacryocele nedir?

dacryocele : n. Gözyaşı kesesi fıtığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brassiere : n. Memeleri alttan destekleyerek dik tutma amacıyla kullanılan araç, göğüs askısı, sutyen.


cleidocostal : a. Köprücük kemiği (clavicula) ve kaburgalarla ilgili.


ecraseur : n. Yeni bir oluşumun çevresine dolanarak onun kesilerek çıkarılmasını sağlayan telden yapılı bir bölümü olan aygıt.


excrete : v. Çıkarmak, ifraz etmek, lüzumsuz maddeleri atmak (defetmek).


hemicolectomy : n. Kalın barsağın bir parçasının ameliyatal çıkarılması, kolonu kısmen kesip çıkarma ameliyesi.


irritant : a. 1. Tahriş edici, uyartıcı, sinirlendirici; 2. Uyartıcı faktör, muharriş.


jejunorrhaphy : n. Jejunumun dikilmesi.


lobectomy : n. Akciğer, beyin veya karaciğer lopunun ameliyatla çıkarılması, lobektomi.


lymphosarcoma : n. 1.Lenfoid habis tümörü; 2. See: Lymphogranuloma.


maxillofacial : a. Üst çeneye ve yüze ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


megabladder : n. Mesanenin idrar toplanışı nedeniyle hacımca büyümesi, mesane genişlemesi.


menometrorrhagia : n. Adetler sırasında ve arasında görülen aşırı rahim kanaması.


menostaxis : n. Menstruasyon (aybaşı) müddetinin uzaması.


nearsighted : a. Uzaktan iyi görmeyen, miyopik.


poikilothermal : a. See: Poikilothermic


posteroinferior : n. Arka-alt kısımda.


pseudopodia : n. Sahte bacak.


pyrolysis : n. biochem. Sıcak tesiriyle erime.


sequestrectomy : n. Sekesteri çıkarma ameliyatı.


splenoptosis : n. Dalak düşüklüğü.