Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dacryocele nedir?

dacryocele : n. Gözyaşı kesesi fıtığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradycardia : n. Kalbin dakikadaki vuruş sayısının azalması.


cataleptiform : n. Katalepsi'ye benzeyen.


cephalogyric : a. Başın çevresel dönüş hareketleriyle ilgili.


choroidea : n. Gözün retina ile sklera arasında kalan damardan zengin orta tabakası, gözün damar tabakası, koroidea.


effacement : n. Slinme, doğum ağrıları esnasında, fetüs başının tazyiki ile serviks'in yumuşaraka incelmesi (doğum hekimliğinde % ile ifade edilir).


encellialgia : n. Bir karın organında duyulan ağrı.


gradient : n. Yükselme veya düşme.


subencephalon : n. Varol köprüsü, soğanilik, bacaklar ve corpora quadrigemina


uterus : n. Rahim, döl yatağı, döllük.


hydrotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği nemli ortamda yönelme veya nemli ortamdan uzaklaşma eğilimi, hidrotropizm.


hyperchromatosis : n. See: hyperchromatism.


intersystole : n. Kalb kulakçığı sistolu ile karıncık sistol'ü arasında geçen kısa zaman aralığı.


irregularity : n. Düzensiz çalışma hali, ritim bozukluğu, düzensizlik.


kinesalgia : n. Ka kasılmasından dolayı hasıl olan mevzii ağrı.


mutism : n. 1. Konuşma yeteneğinin olmayışı, dilsizlik; 2. Bazıakıl hastalıklarında görülen hastanın konuşmamakta direnme göstermesi hali.


orchiectomy : n. Bir veya her iki testisin ameliyatla çıkarılması, orşiyektomi, orşidektomi.


palingenesis : n. 1. Yeniden doğma; 2. Üremede özelliklerin değişmeden aynen ve yeniden meydana gelmesi, palinjenez.


panarteritis : n.Bütün arterlerin iltihabı, panarterit, polyarteritis nodosa.


papaver : n. Bazı türlerinden opium (afyon) elde edilen bir bitki cinsi.n. Fibrin ve diğer bazı proteinleri parçalayan papain maddesi.


parachromatism : n. Renk körlüğü, parakromatizm.