Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dacryoadenitis nedir?

dacryoadenitis : n. Gözyaşı bezi iltihabı, dakriyoadenit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementation : n. Bir şeyi, yapıştırıcı aracılığıyla diğer bir şeye tutturma.


cultivation : n. Mikro-organizmaların uygun ortamda üretilmesi.


disinvagination : n. İnvaginasyon'u düzeltme, invaginasyonu ortadan kaldırma.


douche : n. Duş, vücudun herhangi bir kısmının veya boşluğunun yıkanıp temizlenmesi.


emmetropia : n. Gözün görüş yeteneğinin normal halde bulunmas4.


endangium : n. Damarın iç tabakası, intima.


exomphalos : n. 1. Bir kısım barsakların üzeri peritonla örtülü olmak üzere göbek bölgesinden dışarı bombelik göstermesi ile belirgin doğuştan anomali, omfalosel; 2. Göbek bölgesinde bir kısım barsakların üzeri ince karın derisi ile örtülü olmak üzere dışarıya bombelik göstermesi hali, göbek fıtığı (doğuştan veya sonradan).


glucinum : n. biochem. Se: Beryllium.


hypopepsinia : n. Pepsin salgısının noksan oluşu.


hysterosalpingectomy : n. Uterus ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


lectulum : n. Küçük yatak.


nucleomitaphobia : n. Atom korkusu, nükleomitofobi.


osteoarthrotomy : n. Kemiğin eklem yapan ucunun ameliyatla çıkarılması, osteoartrotomi.


oxaluria : n. İdrarda bol miktarda oksalat çıkarılması, oksalüri.


periacinous : a. Acinus çevresinde bulunan, akinusu saran.


ptyalolith : n. Tükrük taşı.


rachiocampsis : n. Omurganın eğriliği.


recovery : n. İyileşme.


sapremic : a. 1. Sapremi ile ilgili; 2. Sapremi gösteren, sapremi ile belirgin.


sesamoiditis : n. At ayağı susamsı kemiklerinin iltihabı.