Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dacryoadenitis nedir?

dacryoadenitis : n. Gözyaşı bezi iltihabı, dakriyoadenit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuth : n. biochem. Bi sembolü ile bilinen atom no: 83 ve atom ağırlığı: 209 olan kimyasal element. Tuz ve terkipleri ishali tedaviye yarayan madeni bir element. bizmut (frengi için enjeksiyon olarak da kullanılır).


cardiotron : n. Mürekkepli kalemle direkt yazan elektrokardiyograf.


chlorpromazine : n. Sedatif, antiemetik, antspasmodik ve hipotansif etkisi olan fevkalade farmakolojik tesirlere haiz bir ilaç.


ecbolic : a. 1. Bir maddenin dışarı atılamsını uyaran, özellikle fetüs'ün doğumunu hızlandıran; 2. Uyarıcı madde (ilaç), özellikle doğumu hızlandıran veya düşüğe sebep olan ilaç.


erepsin : n. biochem. Barsak suyu enzimi.


erythrism : n. Saç ve sakalın kırmızı (kızıl) olması, eritrizm.


gametosis : n. Plazmodi gametlerini meydana getirecek cinsiyet hücresi, gametosit.


hypoglycemia : n. Kandaki şeker miktarının azalması, hipoglisemi.


ilioinguinal : a. İlyum ve kasık bölgelerine ait.


interval : n.İki obje veya kısım arasındaki aralık, ara,fasıla, mesafe.


luadable : a. Sıhhatli, zararlı olmayan.


lomulizer : n. Plastik bir taşıyıcı içinde bulunan tozların, ağıza alınan bir kısım aracılığıyla dağıtılmasını sağlayan aygıt.


lyophobic : a. Eritmeyne, eritici ortamda erime eğilimi göstermeyen.


mating : n. Erkek ve dişinin yavru meydana getirmek üzere çiftleşmesi, çiftleşme.


mentagra : n. see: Sycosis.


methsuximide : n. Petit mal'ın ve temporal lob epilepsisi'nin kontrolunda kullanılan bir madde.


monitor : n. 1. Bir olayı veya durumu devamlı izlemek, devamlı kontrol altına almak; 2. Bir olayı veya durumu devamlı olarak izlemede kullanılan alet, izleme aracı, monitör.


occlusocervical : a. Oklüzyon yüzeyi ve diş boynuna ait.


postcoitus : n. Cinsel birleşimden hemen sonraki devre.


quadripara : n. Dört defa doğum yapan kadın.