Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dacryoadenitis nedir?

dacryoadenitis : n. Gözyaşı bezi iltihabı, dakriyoadenit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceraceous : a. 1. Balmumu gibi, balmumana benzer; 2. Balmumu tabiatında, balmumundan yapılmış.


coagulant : a. 1. Pıhtılaşmaya sebep olan, pıhtılaştırıcı; 2. Pıhtılaşmaya sebep olan, özellikle kanın pıhtılaşmasını kolaylaştıran madde (ilaç).


conduction : n. İletim (kuvvet, ısı, ses veya elektrik hk).


desmitis : n. Bağ (ligaman) iltihabı.


diaphragmatic : a. Diyaframa ait, diyafragmatik.


endosome : n. Bazı tek hücrelilerin çekirdeği içinde görülen cisimcik (çekirdek boyaları ile koyu boyanır).


eustachian : n. XVI. yüzyılın eustachius isminde İtalyan kulak doktoru nazariyesi mensubu.


graphoanalysis : n. Ruhsal özellikleri tesbit amacıyla, kişihin el yazısının incelenmesi.


gravitation : n. Cisimlerin yere doğru çekilmesi, yerçekimi gücü; 2. Bir cismi bütün halinde tutan tanecikleri arasındaik çekim, cazibe kuvveti.


hypobaropathy : n. Düşük hava basıncına maruz kalış sonucu, vücuda giren oksijen miktarında azalmanın sebep olduğu bazı belirti ve bozukluklarla belirgin patolojik durum. Deniz seviyesinden oldukça yükseğe çıkıldığında gelişir.


lienectomy : n. Dalağın ameliyatla çıkarılması, liyenektomi, splenektomi.


lienomyelomalacia : n. Dalak ve kemik iliğinin yumuşaması.


myxocyte : n. Mukoza dokusu hücresi, miksosit.


nulligravida : n. Hiç gebe kalmamış kadın, nulligravid.


object : n. 1. Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim; 2. Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef; 3. Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje.


occlusal : a. Oklüzyona ait.


oculogyric : a. 1. İstemdışı göz hareketleri gösteren, istemdışı göz hareketleri ile belirgin; 2. İstemdışı göz hareketlerine sebep olan.


olfactometry : n. Koklama duyusu bilgisi.


osteodermatous : a. Deride kemikleşme ile belirli.


perixenitis : n. doku içindeki yabancı cisim çevresinde oluşan iltihap.