Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dacryoadenectomy nedir?

dacryoadenectomy : n. Gözyaşı bezinin ameliyatla çıkarılması, dakriyoadenektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantholysis : n. Göz kapağı aralığını genişletmek amacıyla canthus'a kesit yapam.


bronchoplasty : n. Bronş üzerindeki herhangi bir defekt (fistül v.s.)'i düzeltmek amacıyla yapılan ameliyat.


calcite : n. biochem. Kalsiyum karbonat (CaCO3).


catarrhal : a. 1. Nezleli; 2. Nezleye ait.


cele : n. & 1. Şişme, şişkinlik; 2. Fıtık anlamına sonek.


cholalic : a. Sarfa ile ilgili, safraya ait.


epicranium : n. kafatası keimkleri üzeirni örten deri, kafatası deriis.


genu : n. (pl. genua). Diz


interlobular : a. Lobüllerarası.


teratospermia : n. Meni içinde şekil bozukluğu gösteren spermatozoonların bulunuşu hali, teratospermi.


histodiagnosis : n. Dokuların mikroskopik muayenesi ile yapılan teşhis.


homeopathist : n. See: homeopath.


hysterosalpingo-oophorectomy : n. Uterus, salpenks ve yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması.


ileocolic : a. İleum ve kalın barsağa ait, ilyokolik.


labia : n. Dudaklar.


medulla : n. (pl. Medullae). İlik, öz.


neurosecretion : n. Bazı sinir hücreleri tarafından, hormon niteliğinde madde salgılanması, nörosekresyon.


orthesis : n. Eğrilik gösteren kısmın düzeltilemsi.


oscillography : n. Titreşimv eya dalgalanma şeklindeki hareketlerin osilograf aracılığıyla kaydedilmesi, osilografi.


pectoral : a. 1. Göğse ait; 2. Göğse veya akciğer hastalıklarına ait, göğüs hastalıklarına müessir, pectoralis.