Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dacryoadenectomy nedir?

dacryoadenectomy : n. Gözyaşı bezinin ameliyatla çıkarılması, dakriyoadenektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursal : a. Burs'a ait.


carminative : n. 1. Yel (gaz) çıkarıcı; 2. Karın ağrısını geçiren ilaç.


cyprıdophobia : n. Cinsel temasla geçebilen herhangi bir hastalıktan aşırı korkma, zührevi hastalık korkusu.


density : n. Kesafet, yoğunluk, dansite.


elephantiasis : n. Çok defa organa kısılı kalan ve lenfa sistemindeki bozukluktan ileri gielen bağ dokusu çoğalması, elefantiyazis (fil hastalığı).


fibrocyte : n. Lifli doku meydana getiren hücre, fibrosit.


gastric : a. Mideye ait, midevi, gastrik, gastricus.


phyma : n. 1. Deride yumru şeklinde kendini gösteren küçük şişlik, deri nodülü; 2. Deri veya deri altında oluşmuş tümör, deri tümörü.


hieralgia : n. Sakrum ağrısı.


hysterocleisis : n. Uterus ağzının (os uteri) cerrahi kapatılması.


innoculous : a. Zararsız, incitmeyen.


keratotomy : n. Kornea ameliyatı.


nematodosis : n. See: Nematodiasis.


neuropathology : n. Sinir (sistemi) hastalıkları patolojisi, nevropatoloji.


peritoneal : a. Peritona ait.


perverted : a. Anormal hale dönmüş, gayritabii şekle girmiş.


phlebocyssis : n. Bir solüsyonun bir ven içine sokulması.


revivescence : n. Canlandırma, hayat verme, yeniden kuvvet kazandırma


scotograph : n. See: Scotogram.


stalagmometry : n. Sıvıların yüzey geriliminin ölçülmesi.