Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dacryoadenectomy nedir?

dacryoadenectomy : n. Gözyaşı bezinin ameliyatla çıkarılması, dakriyoadenektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinelcosis : n. Kansere bağlı olarak gelişen ülser, kötü huylu tümörün sebep olduğu iltihaplanma sonucu gelişen etraf dokuları kemirici ülser.


colpophotography : n. Bir kamera ve kolposkop kullanılarak serviks fotoğraflarının çekilmesi.


enunciation : n. Telaffuz, telaffuz etme, kelimeyi ses olarak ifade etme.


galen : n. Milattan sonra 130-200 yılları arasında yaşamış, çeşitil hastalıklar hakkında görüşleri ve tedavi usulleri ile ünlü eski Yunan hekimi.


gonecystopyosis : n. Seminal vezikülün cerahatlanması.


holoblastic : a. Döllenmiş ovumun birbiri arkasına bölünmesiyle ilgili.


hum : n. Vızıltı, mırıltı.


hyzone : n. biochem. Üç atomlu hidrojen (H3).


hypobranchial : a. Solunum organlarının altında bulunan, solunum organının alt veya iç kısmı.


inosituria : n. İnositol işeme.


karyolysis : n. Hücre nüvesinin şişmesi ve kromatinin gittikçe eriyerek yok olması ile belirli bir nekrobiyoz şekli, karyoliz.


lemmocyte : n. Sinirkını (nevrilem) hücresini yapan hücre, lemosit.


meso-ileum : n. İleum mezosu.


neuropathogneesis : n. Sinirsel hastalığın meydana geliş mekanizması.


ophthalmectomy : n. Gözün ameliyatla çıkarılması, oftalmektomi.


perineural. : a. Sinir çevresined, siniri çevreleyen.


plutonium : n. biochem. Pu sembolü ile bilinen, atom no: 94 v atom ağırlığı: 242 olan kimyasal element, plütonyum.


pseudomenstruation : n. Endometriyum'da siklik değişiklikler olmaksızın adeti andıran belli zaman aralıklarıyla kendini gösteren uterus kanaması, yalancı adet, psödomenstrüasyon.


psycholagny : n. Zihinde uyanan hayallerin kişide cinsel haz yaratması hali.


sequestrotomy : n. Çürümüş veya yerinden çıkmış bir kemiği ameliyat ile alma, sekesteri çıkarma ameliyatı, sekestrotomi.