Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dacryoadenectomy nedir?

dacryoadenectomy : n. Gözyaşı bezinin ameliyatla çıkarılması, dakriyoadenektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirospasm : n. El kaslarının ağrılı kasılması, özellikle devamlı yazı yazan kimselerde gelişen el spazmı.


costocoracoid : a. Kaburgalara ve korakoid çıkıntıya ait.


dentalgia : n. Diş ağrısı.


embryoma : n. Embriyonlu elementler ihtiva eden bir tümör.


subepidermal : a. Epiderm altı, epiderm altındabulann.


gratification : n. Herhangi bir arzunun yerine gelişiyle hasıl olan ruhsal rahatlama, tatmin, memnuniyet.


homocladic : a. Aynı arter dalları arasında anastomoz gösteren.


hypophysin : n. Hipofiz salgısı, hipofizin.


multicuspid : a. 1. Üzerinde çok sayıda sivri çıkıntı gösteren; 2. Çok sayıda kapakçık gösteren, çok kapakçıklı.


myoglobulin : n. kas dokusunda bulnan bir cins protein, kas globulini, miyoglobulin.


oscheitis : n. Skrotum iltihabı.


pair : n. 1.Çift, yanyana gelmiş iki şey, iki parçadan oluşmuş herhangi bir şey (alet v.s.); 2. Çift çift dizmek veya dizilmek; 3. Çiftleştirmek veya çiftleşmek.


pant : n. 1. Soluma, nefesi kesilme; 2. Yürek çarpıntısı.


peracute : a. Çok keskin, şiddetli, akut, had.


photosensitivity : n. Işığa karşı duyarlık.


polypeptidemia : n. Kanda peptid'lerin bulunuşu, polipeptidemi.


prelimbic : a. Kenarın önünde bulunan.


pterion : n. Frontal, paryetal, temporal ve sfenoidin birleştikleri antropolojik bir nokta, pteryon.


rhinencephalon : n. Koku beyni, rinenkefal (on).


salpingoscope : n. Nazofarenks ve Eustachi borusu muayenesinde kullanılan bir alet, salpengoskop.