Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dacryagogue nedir?

dacryagogue : a. & n. Ağlatıcı (faktör), gözyaşı döktürücü (amil).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carminative : n. 1. Yel (gaz) çıkarıcı; 2. Karın ağrısını geçiren ilaç.


consumptive : a. Veremli.


evocation : n. Embriyo'da gelişimi kontrol eden hücre kümesi (organizer) ile devamlı temas suretiyle büyüme için gerekli enerjiyi devam ettirme.


fertile : a. 1. Gelişme yeteneği olan, doğurabilen; 2. Mümbit, verimli.


fibrination : n. Kanda fibrin çokluğu (fazlalığı), fibrinasyon.


subiodide : n. İodlu maddeler içinde en az iyod ihtiva eden.


hygroscopy : n. See hygrometry.


infested : a. Vücudu hayvansal parazitlerle sarılmış, bu cins parazitlerle hastalanmış.


kymoscope : n. Kan akımını müşahede etmekte kullanılan cihaz, kimoskop.


lithonephrotomy : n. Böbrek taşının ameliyatla çıkarılması.


malacotic : a. Yumuşak.


marrow : n. İlik, medulla.


megakaryocyte : n. pl. Trombositlerin ana hücresi olan kemik iliğine ait büyük, çok nüveli hücreler.


melanoblast : n. Melanosit öncüsü hücre.


microcephaly : n. Başın normalden küçük olması, küçük kafalılık, mikrosefali, microcephalia.


osteophore : n. Kemki ezmeye yarayan pens.


pedophilia : n. Pedofili 1. Çocuklarla aşırı ilgilenme, çocuklara aşırı düşkünlük; 2. Cinsel gayelerle çocuklara karşı cinsel eğilim taşımakla belirgin sapıklık.


polocyte : n. Kuup cismi


putrescible : a. Çürüme ihtimaliolan, çürüyebilme yeteneğine saihp olan.


sour : a. Ekşi, acı.