Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dacryagogue nedir?

dacryagogue : a. & n. Ağlatıcı (faktör), gözyaşı döktürücü (amil).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesterin (E) : n. biochem. İnsan organizmasında yağlı bir madde, kolestrin, kolesterol


dietary : n. Diyet'le ilgili.


etiologic : a. 1. Etyoloji ile ilgili; 2. Hastalık sebebiyle ilgili.


exacerbation : n. Şiddetin artması, örneğin semptomların şiddet kazanması.


glycometabolic : a. Şeker metabolizmasına ait.


gregarious : a. grup halinde yaşama eğilimi gösteren, başka bireylerle bir arada olmaktan hoşlanan.


grumous : a. Pıhtılı.


impotent : n. İktidarsız (erkek).


inspissated : a. Daha yoğunbir hale koyulmuş, koyultulmuş, katılaştırılmış.


mesoglia : n. See: Oligodendroglia.


monodactylism : n. El veya ayakta yalnız bir parmak bulunması, tek parmaklılık, monodaktilizm.


mosaic : a. 1. Küçük parçaların, serpme şeklinde bir araya gelmesiyle beliren şekil, mozaik; 2. Aynı dokuya ait hücrelerin birbirinden farklı kromozom dizisi göstermesi.


nephritis : n. Böbrek iltihabı, nefrit.


olecranon : n. Dirsek çıkıntısı, olekran.


ossature : n. Vücutta kemiklerin sıralanma şekli.


ostectopia : n. Kemiğin yer değiştirmesi.


palmaris : a. See: Palmar.


recording : n. Herhangi bir şekilde kaydetme, özellikle bir olayın seyrini çizelge halinde kağıt üzerine geçirme.


registrar : n. 1. Sicil memuru; 2. İngiliz hastanelerinde mütehassıs asistan.


spor(o)- : pref. Tohum.