Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dacryagogue nedir?

dacryagogue : a. & n. Ağlatıcı (faktör), gözyaşı döktürücü (amil).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacodylic : a. biochem. Kakodile ait.


deoxygate : v. Oksijen kaybetmek.


febriphobia : n. Sıcaklığa karşı duyulan marazi korku.


hepatodynia : n. See: Hepatalgia.


subfamily : n. Hayvan ve bitkierin sınıflandırılmasında aile ile cins arasında yer alan grup, alt-familla, alt-aile.


homonomous : a. 1. Seri halinde birbirine benzer diziliş göseren, birbirinin aynı yapı ve şekil gösteren; 2. Türe has normal gelişme gösteren, aynı gelişme kurallarına uyan.


hordeolum : n. Gözkapağı bezi iltihabı.


hyperosmia : n. Koku alma duyusunun ileri derecede keskin oluşu, kokuya karşı aşırı duyarlık hali.


hyperosmotic : a. 1. Ozmoz'u hızlandırıcı; 2. Hızlanan ozmoz'un sebep olduğu, artan ozmoz'a bağlı.


immunoreaction : n. Antijen ile kendisine karşı oluşan antikor arasındaki karşılıklı reaksiyon, immünolojik reaksiyon.


keloid : n. Sert deri tümörü, keloit (nedbelerde oluşan).


natural : a. 1. Tabii, normal. 2. Doğuştan; 3. Sun'i veya patoljik olmayan; 4. Kendiliğinden olan, naturalist.


neck : n. Boyun, cervix.


oliva : n. (pl. olivae). See: olive.


overventilation : n. See: Hyperventilation.


peripylic : a. Kapı toplar damarını saran.


pinocytosis : n. Hücreler tarfından sıvının emilmesi.


platspondylisis : n. See: Platyspondylia.


pleurodynia : n. 1. Plevra üzerinde hissedilen ağrı, plevra kaynaklı göğüs ağrısı, plörodini; 2. Romatizmanın sebep olduğu kaburgalar arası kasları tutan şiddetil ağrı (Genellikle tek taraflı olup zaman zaman nöbetler halinde gelişir).


q-fever : n. Coxiella burnetti tarafından meydana getirilen ateşli bir hastalık, Q humması.