Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dacryagogatresia nedir?

dacryagogatresia : n. Gözyaşı bezi kanalının tıkanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coccyalgia : n. Koksiks üzerinde hissedilen ağrı, kuyruk sokumu ağrısı.


deoxyribonucleic acid : n. Hücre nukleusunda bulunan doğal karbonhidrat.


flagellate : a. 1. Bir veya daha fazla kamçıya sahip, kamçılı; 2. Flagellata sınıfına mensup herhangi bir parazit.


flocculus : n. Beyinciğin ön yüzünde yumak biçimindeki lopçuk, flokulus.


glycopexic : a. Karaciğerde şeker depolanmasıyla ilgili.


hyposexuality : n. Cinsel gelişimde yetersizlik, cinsel organların ve cinsel özelliklerin yeterli gelişmemesi hali.


immunize : v. Bağışık kılmak, bağışıklık meydana getirmek.


ischio- : pref. İschium anlamına önek.


lithotresis : n. Taşı delme ameliyesi.


maceration : n. 1. Maserasoyn: Dokuları su içinde bırakarak yumuşatma; 2. Bazı otların içindeki ilaç cevherlerini elde etmek için suda bırakma.


mesotitis : n. Orta kulak iltihabı.


natural : a. 1. Tabii, normal. 2. Doğuştan; 3. Sun'i veya patoljik olmayan; 4. Kendiliğinden olan, naturalist.


nature : n. Tabiat, natura.


nonseptate : a. Bölme göstermeyen, septumsuz.


nulliparous : a. Doğum yapmamış.


pheochrome : n. biochem. Krom tuzları ile koyu boyanabilen.


polygenesis : n. Bir doğumda çok sayıda yavru meydana getirme.


puboprostatic : a. Çatı kemiği (pubis) ve prostata ait.


puericulture : n. Çocuk bakımı sanatı.


rachial : a. Belkemiğe ait.