Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dacryagogatresia nedir?

dacryagogatresia : n. Gözyaşı bezi kanalının tıkanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choluria : n. İdrarda safra veya safra tuzlarının bulunuu, idrarla safra pigmentlerinin çıkışı.


corticobulbar : a. Beyin korteksi ve medulla oblongata ile ilgili.


dimorphism : n. Birbirinden farklı iki şekil gösterme veya iki şekilde bulunabilme niteliği (Bir maddenin iki değişik kristal şekli göstermesi gibi).


enervation : n. 1. Sinir gücünün kaybı; 2. Bir doku veya organa giden sinirin kesilmesi.


erythrorrhexis : n. Alyuvarların parçalanması.


extrauterine : a. Rahimdışı.


fibrillar : a. Lifciğe (fibrillaya) ait.


fistulotomy : n. Fistülü yarma ameliyesi, fistülotomi.


lithium : n. biochem. Li sembolüi ile bilinen atom no:3 ve atom ağırlığı: 6.940 olan kimyasal element, lityum (en hafif maden).


magistral : n. Doktorun reçtesine göre yapılmış ilaç.


microphyte : n. Mikroskopik bitki.


mycoplasma : n. pl .Büyüklük bakımından virüslerle bakteriler arasıda yer alan küçük organizmalar.


myelocele : n. Omuriliğin fıtığı ile birlikte spina bifida, miyelosel.


myoglobin : n. Oksijen taşıma özelliğine sahip olan adale proteini.


neurorelapse : n. Frengi tedavisinden sonra beliren had sinir semptomları.


pair : n. 1.Çift, yanyana gelmiş iki şey, iki parçadan oluşmuş herhangi bir şey (alet v.s.); 2. Çift çift dizmek veya dizilmek; 3. Çiftleştirmek veya çiftleşmek.


paracolpitis : n. Döl yolu kasınması, parakolpit, vaginizm.


paralogia : n. Muhakeme bozukluğu, paraloji.


pyocele : n. Testis çevresinde cerahat toplanması, piyosel.


ramify : v. Dallanmak, kollara ayrılmak, dal budak sarmak.