Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dacryagogatresia nedir?

dacryagogatresia : n. Gözyaşı bezi kanalının tıkanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxylase : n. biochem. Karbon dioksidi karboksil grubundan ayıran bir enzim, karboksilaz.


dysontogenesis : n. Embriyonal veya fetal gelişimin kusurlu oluşu.


enterozoon : n. (pl. enterozoa) Barsak paraziti.


epithelialize : v. Soyulan bölgenin yeniden epitel'e örtülmesini sağlamak, epitelizasyonu temin etmek.


erythroblastosis fetalis : n. Anne kanı ile fetal kan arasında Rh uyuşmazlığı nedeniyle yeni doğan çocukta ortaya çıkan patolojik durum.


heterotransplant : n. See: Heterografit.


hyperpyrexia : n. Çok yüksek ateş, ateşin aşırı yükselmesi.


hypoorchidia : n. See: Hypoorchidism


hypertension : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği, hipertansiyon.


inosituria : n. İnositol işeme.


labiomental : a. Dudaklara ve çeneye ait.


monobulia : n. Belli bir şeye karşı aşırı istek gösterme, tek şey üzerinde yoğunlaşmış aşırı istek.


mucositis : n. Mukoza iltihabı.


myosinuria : n. İdrarda miyozin bulunuşu, miyozinüri.


optomeninx : n. Retina.


pelma : n. Ayak tabanı.


pleuropericarditis : n. Plevra ve plevra iltihabı (özellikle sığırlar arasıda görülen buşalıcı bir hastalık).


protoactinium : n. biochem. Pa sembolü ile bilinen kimyasal element, protoaktinyum.


pyreto : pref. Ateş anlamına önek.


rachitome : n. Belkemiği bistürisi,