Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dacry nedir?

dacry : pref. Gözyaşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

costotome : n. Kaburgayı kesmede kullanılan bistüri.


electric(al) : a. Elektriğe ait, elektriki, elektrikli.


electroanalysis : n. Elektrik akımı ile yapılan kimyasal tahlil, elektroanaliz.


emergency : n. Acil hal.


enteral : a. gastrointestinal kanalın içinde olan, bu kanalın iç kısmında bulunan.


epilose : n. Saçları dökük, saçsız, dazlak.


hydriatry : n. Hastalıkların su ile tedavisini konu alan bilim dalı, su tedavisi bilimi.


hypoinsulinemia : n. Kanda düşük miktarda insülin bulunuşu.


hysterorhexis : n. Rahim duvarının yırtılması, uterus rüptürü.


intestine : n. Barsak, intestinum.


isoagglutination : n. Bir serum'un, ihtiva ettiği isoagglutinin'ler sebebiyle aynı türden diğer bir hayvan eritrositlerinde kümeleşme meydana getirmesi, izoaglütinasyon.


leptomeninx : n. (pl. leptomeninges). Leptomeninks, beyin zarları (Piamater ve araknoid).


odontological : a. Diş hastalıklarına ait.


passivity : n. Hareketsizlik, durgunluk, dış uyarılara ilgisiz kalma hali.


periportal : a. V.porta çevresinde yer alan.


phagedenoma : n. Sür'atle yayılan ülser.


phenylephrine : n. Adrenaline benzeyen, ancak daha dayanıklı olan bir damar daraltıcı ve pressör madde.


phoria- : suff. Gözün görüş ekseninde sapma anlamına sonek.


recombination : n. Bir bileşiği oluşturan unsuralrın ayrılmalarını takiben yeniden birleşmeleri, tekrar biraraya gelme.


regurgitant : a. Akıntı yönünü geriye çeviren.