Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

dacry nedir?

dacry : pref. Gözyaşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caldwell-luc operation : n. Üst köpek dişinin üzerinde, drenaj amacı ile meydana getirilen ve maksiller antruma açılan delik.


brachiocubital : a. Üst ve ön kolla ilgili.


cripple : n. Sakat (kötürüm) adam.


destructive : a. 1. Tahrip edici, harap edici, organ veya vücudu yıkıcı; 2. Tahribat gösteren, harabiyet gösteren.


edeology : n. Üretim (jenital) organlnarı bilgisi.


endoblast : n. Hücre nüvesi.


egnraphia : n. Etkili uyarı ve olayların sinir sisteminde belirli izler bırakması.


gastrectasia : n. Mide genişlemesii, gastrektazi.


hamulus : n. (pl. hamuli). 1. Çengelcik; 2. Çengelsi (kancası) çıkıntı.


hemanalysis : n. Kan tahlili, kan muayenesi.


hypernormal : a. Normalden fazla, normalin üstünde.


hyperpepsinemia : n. Kanda aşırı miktarda pepsin bulunuş.


irresponsible : a. 1.Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum; 2. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrumiyet sebebiyle hareketlerinden mesul olmayan kimse,sorumsuz kimse (Bazı akıl hastaları gibi).


kaliemia : n. Kanda p otasyum bulunması, kaliyemi.


lymphocytotoxin : n. Lenfositleri yokeden toksin.


milium : n. Epidermin altında olan küçük beyaz bir tümör, darı şeklinde çıkıntı, milyum.


oligocystic : a. Yalnız birkaç kist ihtiva eden az kistli.


pavor : n. Müthiş korku, dehşet.


phobia- : suff. Marazi korku, nefret.


pigmentolysis : n. Boya (pigment) nın eriyip yokolması.