Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

dacnomania nedir?

dacnomania : n. Öldürme dürtüsü, içinde devamlı olarak öldürme hissi taşıma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorescence : n. Isı ışınlarının ışık ışınlarına dönüşü.


cardiotocography : n. Fetüs kalb atımlarının ritmi ile uterus kontraksiyonları arasındaki ilişkinin çizelge halinde gösterilmesi.


carotic : a. 1. Arteria carotis communis ile ilglii,boyun arterine ait; 2. Ağır uyku hali gösteren, d algın.


catheter : n. Çeşitli çap ve uzunlukta içi boş tüp, kateter, sonda.


corticotrophin : n. See: Corticotropin.


dysstasia : n. Ayakta duramama, distazi.


ganglionervous : a. Sempatik sinir sisteminea it.


hepar : n. Karaciğer.


hypermegasoma : n. Aşırı vücut gelişimi.


inadequacy : n. Kifayetsizlik, yetmezlki, yetersizlik.


kinetogenic : a. Hareki, hareket meydana getiren, hareketli.


maximum : a.&n. 1. Azami (miktar, had, değer v.s.), en büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2. See: Acme.


myenteric : a. Miyenterona ait.


myoneuroma : n. kas dokus ihtiva eden nevrom.


parity : n. Bir kadının doğurduğu çocuk sayısına bakılarak belrilenen durumu.


patent : a. 1. İmtiyazlı, patentalı; 2. Açık (damar).


perone : n. Kamış kemik, perone, fibula.


pleurocentrum : n. 1. Omur merkezinde yan element; 2. Omurganın yan elementi.


pneumonia : n. Ekseriya pnömokokların yaptığı akciğer iltihabı, zatürrie, pnömoni.


radiobicipital : a. Radyus kemiği ve iki başlı kas (biseps)'a ait.