Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

dacnomania nedir?

dacnomania : n. Öldürme dürtüsü, içinde devamlı olarak öldürme hissi taşıma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cingulum : n. 1. Kuşak, halka; 2. Beyin'de gyrus fornicatus'taki sinir demeti; 3. Kesici dişlerin iç yüzündeki kabarık kısım; 4. Bel, vücudun ortasındaki incelen bölge.


cohesion : n. 1. Yapışma, ayrı olması gereken iki şeyin birbirine yapışması; 2. Bir maddeyi oluşturan moleküller arasındaki çekim kuvveti (Moleküllerin birbirine tutunmasını sağlar).


fibromium : n. İçinde bağ ve kas dokusu bulunan ur.


gastro-oesophageal : a. Mideye ve oesophagusa ait olan, her iki oluşumu ilgilendiren.


geriatrics : n. İhtiyarlama meseleleri ile ihtiyarlık hastalıklarını inceleyen tıp dalı.


gland : n. 1. Bez, gudde; 2. Vücudun birçok yerinde yer almış kimisi salgısını dışa (vücut boşluklarına), kiimsi de içe (kana) akıtan bezler, glandula glans.


gonotoxin : n. Gonokokların salgıladığı toksik madde, gonokok toksini.


heteradenoma : n. Bulunmaması gereken yerdeki bez dokusundan gelişen tümör, heteradenik dokudan gelişen tümör, heteradenom.


hypercapnia : n. Kanda karbon diyoksit fazlalığı.


mammoplasty : n. See: Mammaplasty.


masochist : n. İşkenceden hoşlanan kimse, başkasnın yaptığı ağrı verecek hareketlerden cinsel zevk alan şahıs (bir çeşit cinsî sapıklık).


melanodermic : a. 1. Melanoderma ile ilgili; 2. Melanoderma gösteren.


microtia : n. Kulak sayvanının normalden küçük olması, mkirosi.


oligoplasmia : n. Kanda plazma miktarının azalması.


phase : n. 1. Safha, görünüş, faz phosis; 2. Heterojen bir sistemde mekanik usullerle birbirinden ayrılabline cisimlerin içinde bulundukları durum.


plumbum : n. Kurşun (işareti Pb).


polypeptidemia : n. Kanda peptid'lerin bulunuşu, polipeptidemi.


procercoid : a. Serkoid öncesi.


uniparous : a. Bir doğum yapmış olan.


unnerving : n. Sinirleri çıkarma.