Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dacnomania nedir?

dacnomania : n. Öldürme dürtüsü, içinde devamlı olarak öldürme hissi taşıma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchogram, : n. Bronkografi ile elde edilen film.


burial : n. Gömme, ölü gömme.


cataplexy : n. Büyük korku veya heyecan neticesinde kasların katılaşması, inme, katapleksi.


corectoipa : n. Pupillanın yer değiştirmesi.


electrocardiogram : n. Kalbte uyarımı sağlayan elektrik akımının zaman ve voltaj değişkenleirne tabi olarak kaydedilmesinden elde edilen çizgi.


mia tooth : Köpek dişi


fibrilla : n. (pl. fibrillae). See: Fibril.


heaptorenal : a. Karaciğer ve böbreklere ait.


vacuolated : a. 1. İçinde bir veya birkaç boşluk olan; 2. Vaküole ait.


hemoagglutination : n. See: Hemagglutination.


lymphadenomatosis : n. See: Lymphomatosis.


melanosome : n. Melanositler tarafından oluşturulan küçük melanin taneciklerinden her biri, melanozom.


micrology : n. 1. Mikroplar bilgisi, mikropbilim, mikroloji; 2. Mikroskopi bilimi.


part : n. See: Pars.


pelviccephalometry : n. Fetüs başı ve anne pelvisi kuturlarının ölçülmesi (baş-pelvis uygunsuzluğunu araştırma amacıyla).


perinephritis : n. Böbrek zarı iltihabı, perinefrit.


praecox : a. Erken, vaktinden önce olan, prekos.


pulmonoperitoneal : a. Akciğer ve peritona ait.


scrotoplasty : n. Skrotumun plastik tamiri.


spondylitic : a. 1. Spondilti ile ilgili; 2. Spondilit gösteren, spondilit'le belrigin.