Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

dacnomania nedir?

dacnomania : n. Öldürme dürtüsü, içinde devamlı olarak öldürme hissi taşıma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloralism : n. 1. Keyif verici etkisi sebebiyle devamlı kloral kullanma alışkanlığı; 2. Devamlı veya aşırı kloral kullanımına bağlı zehirlenme hali, kloral zehirlenmesi.


coat : n. 1. Bir organ veya oluşumu, zar şeklinde dıştan saran tabaka, dış örtü; 2. Organ duvarında farklı dokulardan meydana gelen tabakalardan her biri (Damar duvarında olduğu gibi).


dermatophobia : n. Deri hastalığına yakalanmaktan aşırı korkma.


eupnea : n. Normal solunum.


eşesion : n. Doku yüzeyinin derece derece harabiyeti, dokunun yüzeyel kısılarının gittikçe aşınma veya yenme göstermesi.


galvanotropism : n. Elektrik akımı etkisiyle canlı organizmanın gösterdiği refleks hareket, hücre veya organizmanın elektrik akımı yönünde hareketi (ilerleme, çevrilme v.s.).


hemospermia : n. See: Hematospermia.


jejunal : a. Jejunuma ait, jejunalis.


lardaceous : a. 1. İç yağsı, iç yağlı; 2. Amioid.


mentolabial : a. Çene ve dudakla ilgili.


mores : n. Örf ve adetlerin bütünü.


nares : n. Burun delikleri.


necrocystosis : n. Hücrelerin çürüyüp ölmesi, nekrositoz.


neomycin : n. biochem. Streptomyces fradiae kültürlerinden elde edilen antibiyotik bir madde olup, bakterilere ve actinomyces'lere etkindir, neomisin.


opalescent : a. Opal veya sedefte olduğu gibi renkleri dağınık ve mat gösteren.


ovariotubal : a. Yumurtalık ve tubalara ait.


pedunculotomy : n. Sap ameliyatı.


perosseous : a. Kemik yoluyla, keimk aracılığıyla


prohunda : a. Derin (Dokunun derinliklerinde seyreden arterler hakkında).


putrid : a. Kokuşma sonuu meydana gelen maddeler yüzünden kokan, pütrid.