Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

dacnomania nedir?

dacnomania : n. Öldürme dürtüsü, içinde devamlı olarak öldürme hissi taşıma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canal : n. Vücutta dar ve bor uşeklinde herhangi bir geçit, kanal, mecra, canalis.


creasol, creosol : n. See: Cresol.


deviance : n. Normalden sapma, nomalden uzaklaşma, düşünüş ve davranış bakımından normal kabul edilen durumun dışına çıkma.


evolutionary : a. Evrimle ilgili.


fecundation : n. İlkah fekondasyon.


frochilich's syndrome, dystrophia adiposogenitalis : n. Hipotalamusla ilgili bozukluk dolayısıyla sekonder olarak gelişen hipofiz ön lob yetersizliği nedeniyle meydana gelen, ender, ancak karakteristik özellikler gösteren bir hastalık.


histological : a. Histoloji ile ilgili, histoloji'ye ait.


homogeneity : n. Bütünüyle aynı yapı ve özellikleri gösterme hali.


hyperthymism : n. timus bezinin aşırı çalışması, timüs bezindeki aşırı faaliyet sonucu meydana gelen patolojik durum.


lobule : n. Bir lopu meydana getiren ufak kısımlar, lopçuk, lobül.


medulla : n. (pl. Medullae). İlik, öz.


mottling : n. Cildin yer yer lekeler arzetmesi.


myelocystocele : n. Omuriliğin kistik tümörü, miyelosistosel.


oculus : n. (pl. oculi). Göz.


semimembranous : a. Yarımzar (şeklinde), semimembranosus.


short : a. Kısa (boylu).


spermatocelectomy : n. Spermatoseli çıkarma ameliyesi.


stimulus : n. Bir sinri v.s.'de reaksiyon hasıl edici şey münebbih, müşevvik, canlandırıcı şey, uyaran.


syzygy : n. İki organ veya oluşumun, şekil ve yapılarını kaybetmeksizin birbiriyle birleşmesi.


talotibial : a. Talus ve tibia ile ilgili.