Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

da costa's syndrome nedir?

da costa's syndrome : n. Kardiyak nevroz, palpitasyonla kendini belli eden bir anksiyete durumu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochogastrostomy : n. Ana safra kanalı ile mide arasında ameliyatla geçit oluşturma.


colporrhea : n. Vagina'dan gelen akıntı, vaginal akıntı.


dehydrate : v. biochem. Suyunu çıkarmak, suyu çıkmak.


emboitement : n. Döllenmiş ovum içinde, ilk oluşumundan itibaren kişinin minyatür halinde tam şekli ile mevcut oldğunu kabul eden eski görüş, performasyon teorisi.


femur : n. Uyluk (kalça) kemiği, femur, os femoris.


fibroangioma : n. Lifli elementler ihtiva eden anjiyom.


fillet : n. 1. Liflerden yapılı şerit; 2. İlmek şeklinde bandaj.


glucose : n. biochem. Şeker, glükoz (C6H12O6).


hypocatharsis : n. Hafif bir müshille barsak muhteviyatının boşaltılması.


hypodermis : n. Yağlı derialtı tabakası, derialtı dokusu.


infertile : a. Çocuksahibi olma yeteneği az veya bulunmayan.


intralaryngeal : a.Gırtlak içi, ırtlak içinde.


lithocenosis : n. Urethra'dan geçirilen alet aracılığıyla ezilerek ufalanmış taş parçacıklarının mesaneden dışarı çıkarılması, taşın ezilip parçalanmasını takiben mesanenin, sonda yardımıyla yıkanıp küçük taş parçacıklarının dışarı alınması, bu amaçla yapılan müdahale.


metaphysical : a. Metafizikle ilgili.


metronome : n. Kısa zaman aralıklarını kaydeden araç, metronom.


myelocythemia : n. Kanda aşırı miktarda miyelosit bulunuş.


nasorbital : a. Burun ve göz çukuruna ait.


neuron : n. Sinir hücresi, nevron.


outpatient : n. Ayakta tedavi edilen hasta.


periuterine : a. Rahim (uterus)'i saran.