Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

da costa's syndrome nedir?

da costa's syndrome : n. Kardiyak nevroz, palpitasyonla kendini belli eden bir anksiyete durumu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbromal : n. biochem. Sinirleri yatıştıran ve uyuşturucu beyaz ve kokusuz billuri toz (C7H13BrN2O2).


centigrade : Yüz dereceye taksim edilmiş, santigrad.


charta : n. İlaçlı eriyikte emdirilerek korutulmuş veya üzerine ilaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt.


confabulation : n. Uydurma hikayeler anlatma belirtisi, konfabülasyon.


ewing's tumor : n. 20 yaştan önce meydana gelen ve uzun kemiklerin gövde kısımlarını tutan bir çeşit sarkom.


family : n. 1. Aile; 2. Zürriyet, döl.


galeropsia : n. Galeropia.


giantism : n. see: Gigantism.


hypoimmunity : n. Bağışıklığın azalması, muafiyet azalımı.


lipolipoidosis : n. Doku hücrelerinde yağ ve yağa benzer maddelerin toplanması.


necrology : n. ölülerin isim listesi ve fiyat cetveli, nekroloji.


nonspecific : a. Deli bir özelliği bulunmayan.


odontoceramic : a. Porselen dişe ait.


parovarian : a. 1. Ovaryum (yumurtalık)'un yakınında, ovaryum'un yanında bulunan; 2. Parovarium'la ilgili.


paraganglion : n. (pl. paraganglia). Sempatik sinir sistemi gangliyonlarının civarında bulunan kromafin hücrelerden oluşmuş düğümcük.


pelviperitonitis : n. Pelvis peritonun iltihabı, pelvi-peritonit.


peptogeny : n. Pepton üretimi.


philoneism : n. Yeni şeylere, yeni görüş ve düşüncelere aşırı ilgi ve yakınlık gösterme, yenilik sevgisi.


pro- : pref. Ön, önde önünde, önce, evvel.


scotometer : n. Skotomları ölçme aleti, skotometre.