Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

cystostomy nedir?

cystostomy : n. İdrar kesesinin batın cidarına ağızlatırıldığı ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crystallin : n. biochem. Göz merceğinden elde edilen bir globülin.


cyesiology : n. Gebelik bilimi (bilgisi).


disinvagination : n. İnvaginasyon'u düzeltme, invaginasyonu ortadan kaldırma.


dot : n. Ufak leke.


endophlebitis : n. Bir ven intimasının iltihabı, endoflebit.


fibromyectomy : n. Fibromiyomun ameliyatla çıkarılması, fibromiyektomi.


hematocyturia : n.İdrarda kan yuvarları çıkarma, hematositüri.


hypochroma : n. Eritrositlerdeik hemoglobin miktarının azalması, hipokromi.


leukotomy : n. Beynin ön lobunun beyaz maddesinin ameliyatı, lökotomi.


limping : n. Topallama, topallayarak yürüme, aksarayak yürüme.


macrocephalous : a. Büyük kafalı, makrosefal.


maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.


mucilage : n. 1. Zamk; 2. Bitkilerden sızan yapışkan sıvı.


necrospermia : n. Spermatozoidlerin ölmesi, nekrospermi.


pectoriloquy : n. Ağızdan çıkan sözlerin göğüs duvarı tarafından nakledilmesiyle bunların oskültasyon ile duyulması, pektoriloki (göğüs hırıltısı).


phagocytose : v. Bakterileri ve diğer yabancı maddeleri yoketmek.


phote : n. Aydınlanma birimi, santimetre kareye 1 lumen ışık düşmesi.


polykaryocyte : n. Çok nüveli dev hücre, polikaryosit.


proctalgia : n. Rektum ağrısı, rektalji.


serohepatitis : n. Karaciğer peritonu iltihabı.