Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cystostomy nedir?

cystostomy : n. İdrar kesesinin batın cidarına ağızlatırıldığı ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradylogia : n. Akli bozukluktan ileri gelen konuşma yavaşlığı.


bromoiodism : n. Brom ve iyot bileşiklerinin müştereken sebep olduğuz ehirlenme.


connate : a. Doğuştan olan, konjenital.


dextrality : n. Sağ elin sol ele oranla daha hakim ve hünerle kullanılması hali.


efflorescent : a. Havayı görünce tozlanan, tozlanan.


enteralgia : n. Barsak ağrısı, barsaklarda -spazma bağıl olarak gelişen şiddetli ağrı.


ependyma : n. Beyin ventriküllerini ve belkemiği merkez kanalını örten zar, ependim.


geriatic : a. Yaşlılığa (ihtiyarlığa) ait.


hypsonosus : n. Dağ hastalığı.


ideomotion : n. Zihinde uyanan herhangi bir fikir, düşünce veya hayalin vücut kaslarını kendiliğinden harekete geçirmesi, fikir ve düşünceye bağlı olarak kasın istemdıı hareket göstermesi.


lien : n. Dalak.


life : n. Hayat, vita.


misogynic, misogynous : a. Kadından nefrete ait.


myelitic : a. 1. Omurilik iltihabı ile ilgili, 2. Kemik iliği iltihabı ile ilgili.


nociuty : n. Zarar, zarar verme.


onychomycosis : n. Tırnakların mantarlı enfeksiyonu, onikomikoz.


osmyl : n. Koku.


phlegmagogue : n. 1. Balgam söktürücü ilaç; 2. Kusturucu ilaç.


proteinic : a. Proteine ait.


protovertebra : n. See: Somite.