Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

cystostomy nedir?

cystostomy : n. İdrar kesesinin batın cidarına ağızlatırıldığı ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boss : n. Yuvarlak kabartı, yuvarlak şekil gösteren tümsek.


brachymetropia : n. See: Myopia.


calamine : n. biochem. İçinde az miktarda demir oksidi bulunan çinko oksidi (Cilt hastalıklarında mevzii olarak kullanılır).


capric : a. biochem. Yağlı bir asit, kaprik.


demulcent : a. 1. Yatıştırıcı, müsekkin; 2. Uyuşukluğu gidermek.


diverticulum : n. (pl. diverticula). See: Diverticle:


fatalism : n. Kadere inanma, kadercilik, fatalizm.


geotaxis : n. Yerçekimi doğrultusunda gelişme veya hareket gösterme.


grid : n. 1. Üzerinde deliler bulunan kurşun levha; 2. Üzerined birbiriyle kesişmek üzere yatay ve dikey çizgiler bulunan grafi kağıdı.


gripe : v. & n. 1. Barsaklarda şiddetli sancıya sebep olmak; 2. Barsaklarda hissedilen kolik tarzında şiddetli ağrı.


Hanot's disease : n. Sarılıkla birlikte hipertrofik karaciğer sirozu, dalak büyümesi ve yüksek ateşle seyreden klinik bir tablo.


hygiene : n. Sağlık bilgisi, hıfzısıhha, hiyjen.


insensitive : a. Hissiz, duygusuz.


kenotoxin : n. biochem. Kas büzülmesinden meydana gelen toksin.


mamma : n. (pl. mammae).Meme (kadın memesi).


oncometer : n. Herhangi bir organın hacmını ölçen alet, onkometre.


organoma : n. Organlardan oluşmuş tümör.


oscillation : n. Dalgalanma şeklinde hareket, osilasyon.


oscillography : n. Titreşimv eya dalgalanma şeklindeki hareketlerin osilograf aracılığıyla kaydedilmesi, osilografi.


passivity : n. Hareketsizlik, durgunluk, dış uyarılara ilgisiz kalma hali.