Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

cystostomy nedir?

cystostomy : n. İdrar kesesinin batın cidarına ağızlatırıldığı ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

eosinophil : n. a) Eosine karşı eğilimi olan, eosinle boyanma eğilimi gösteren hücreler. b) Bir çeşit akyuvar.


extreme : Uç, son en uçta veya en sonda olan.


funiculus : n. (pl. funiculi).Göbek kordonu, kordon, fonikül.


gallamine : n. Tübokürarin'e benzeyen, ancak etkisi daha kısa süren bir adale gevşetici.


iliospinal : a. İlium ve omurga ile ilgili.


keratoscopy : n. Kornea muayenesi, keratoskopi.


loasis : n. Loa loa'nın sebep olduğu, parazitin derialtı dokuları ve konjunktiva'da yerleşmesi sonucu kaşıntı ile seyreden bir hastalık (Özellikle Afrika'da görülür. Hastalık, paraziti taşıyan sineklerin ısırışı ile geçer).


mesorchium : n. Fetüs testini yerinde tutan periton kıvrımı.


method : n. biochem. Usul, tarz, şekil, yöntem, metod.


metromalacia : n. Uterus'un ileri derecede yumuşaması, metromalasi.


morphogeny : n. See: Morphogenesis.


orrhoimmunity : n. Pasif bağışıklık.


parencephalon : n. Beyincik, cerebellum.


parietes : n. pl. Bir boşluğun çevresinde yer alan duvarlar, çeperler.


patellectomy : n. Patellanın ameliaytal çıkarılması.


pentylenetetrazol : n. biochem. Merkezi sinir sistemini uyarıcı ve mukavvi, muhtelif tipte zehirlenmelerde ve boğulmalarda ve şok tedavisinde ihtilaçları kamçılamakta kullanılan kokusuz beyaz billüri madde (C6H10N4).


peptic : a. Peptik; 1. Pepsin'le ilgili; 2. Sindirimle ilgili; 3. Sindirimi uyaran, sindirimi kolaylaştıran.


pilo- : pref. Kıl, saç anlamına önek.


psychosomatic : a. 1. Ruh ve beden arasındaki ilişki ile ilgili; 2. Zihni ve ruhsal faktörlerden vücut işlevlerini etkilemesi ile beliren, psikosomatik.


sanguinolent : a. Kanlı.