Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

cystostomy nedir?

cystostomy : n. İdrar kesesinin batın cidarına ağızlatırıldığı ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloated : a. Şişmiş, kabarmış, gerilmiş (gaz veya sıvı ile).


bronchus : n. (pl. Bronchi). Nefes borusunun iki kolundan biri, akciğer borusu, bronş.


buccoclusion : n. Alt veya üst çene üzerindeki bir grup dişin yanağa doğru çıkıntı yapar şekilde diziliş göstermesi.


cystiform : a. Kist şeklinde, kiste benzeyen.


diphtheritis : n. See: Diphtheria.


dysfunction : n. Herhangi bir organın veya vücut kısmının anormal olarak çalışması.


ectochoroidea : n. Koroid kılıfının dış tabakası.


endosmotic : a. Endozmoz'lai lgili.


extraction : n. 1. Çekip çıkarma, çıkarma; 2. hülasa yapma, ekstraksiyon.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


fauces : n. Boğaz.


febricide : a. & n. 1. Ateiş yokeden (kesen); 2. Ateşi kesen bir faktör.


vaccinophobia : n. Marazi aşı korkusu.


idiopathy : n. Müstakil hastalık, idyopati.


immunologist : n. Bağışıklık uzmanı.


kinaesthesia : n. Yapılan hareketin derecesini, etkisini veya yönünü idrak yeteneğinin bulunmayışı.


macromastia : n. Memelerin aşırı büyüklüğü, büyük memelilik, makromasti.


nature : n. Tabiat, natura.


normochromia : n. Normal eritrosit rengi.


pancreopathy : n. Pankreas hastalığı.