Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

cystectasia nedir?

cystectasia : n. 1. Mesane'nin genişlemesi; 2. Taşı çıkarmak amacıyla mesane boynunun genişletilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrum : n. (pl. Cerebra).


chloralization : n. 1. Kloral ile uyuşturma, kloral anestezisi; 2. Kloral zehirlenmesi.


digitatio : n. Parmağa benzer uzantı.


eclabium : n. Dudağın ters dönmesi.


gastrectomy : n. Midenin amemliyatla çıkarılması, gastrektomi.


gastrocolic : a. Mideyi ve barsağı birlikte ilgilendiren, her iki oluşuma ait olan.


gibbosity : n. Kamburluk, jibozite.


hypoisotonic : a. Ozmotik basıncı, izotonik eriyiğin basıncından daha düşük, hipoizotonik.


nasopharyngoscope : n. Burundaki geçitlerin ve burun arkasında yer alan boşlukların incelenmesinde kullanılan bir çeşit endoskop.


obtuse : a. 1. Kör, hissiz; 2. Aptal, duygusuz; 3. Boğuk (ses); 4. Künt.


pachydermia : n. Deri kalınlaşma hastalığı, cilt hipertorfisi, pakidermi.


perineuritis. : n. Perineurium'un iltihabı.


peristaltis : n. Mide ve barsaklarda yukarıdan aşağıya doğru halka ve helezon şeklinde kasılmalar, peristaltik (solucanımsı kasılmalar), bu kasılmalar mide ve barsak içindekileri aşağıya doğru sürükler.


postglenoid : a. Glenoid çukur'un arkasında.


pyrolysis : n. biochem. Sıcak tesiriyle erime.


retrocervical : a. Uterus boynu (cervix uteri) ardı.


spinalgia : n. Omurga (belkemiği) ağrısı, spinalji.


stone : n. 1.Organizmada oluşturan taşlar, taş; 2. Haya, husye, testis; 3. 14 librelik ağırlık ölçüsü.


subtypical : a. Tam anlamıyla tipik şekil göstermeyen.


suggestible : a. Tesire veya telkine kolay kapılabilen.