Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

cystectasia nedir?

cystectasia : n. 1. Mesane'nin genişlemesi; 2. Taşı çıkarmak amacıyla mesane boynunun genişletilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxypolypeptidase : n. biochem. Bir polipeptidden serbest karboksil gruplarını açığa çıkaran enzim.


chap : n. Deri üzeirnde soğuk v.s. sebeple oluşan çatlak, yarık.


choreiform : a. Korea'ya benzeyen.


demucosation : n. Herhangi birorgan mukozasının ameliyatla çıkarılması.


denarcotize : v. Narkozsuzlaştırmak,


duodenectasis : n. Duodenum'un genişlemesi.


ergotherapy : n. Kişiyi fiziksel bir uğraşıya yönelterek hastalığı tedavi etme.


flocks : n. biochem. Pamuğa benzer parçalar.


gamete : n. 1. Gamet, cinsiyet hücresi (yumurta ve spermatozoid); 2. Sıtma parazitlerinin aldıkları özel cinsel şekil.


gastrogavage : n. Lastik sonda ile mideye yiyecek gönderilmesi, sun7i besleme.


glycocholate : n. biochem. Glikokolik asidin tuzu.


teratic : a. 1. Hilkat garibesi ile ilgil, 2. Ağır şeki bozukluğu gösteren.


terato : pref. Ucube, teras.


hemodiagnosis : n. Kan muayenesi ile yapılan teşhis.


hyzone : n. biochem. Üç atomlu hidrojen (H3).


karyokinesis : n. Hücre çekirdeğinin kromozom sayısı azalmaksızın ikiye bölünmesi,bir hücrenin türe has kromozom sayısına sahip iki yeni hücre meydana getirmek üzere bölünmesi, karyokinez, mitoz.


karyomitosis : n. See: Mitosis.


left-handed : a. Solak.


lymphopoiesis : n. Lenfosit veya lenf dokusu gelişimi.


macrogametocyte : n. Makrogamet yapan hücre.