Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

cystectasia nedir?

cystectasia : n. 1. Mesane'nin genişlemesi; 2. Taşı çıkarmak amacıyla mesane boynunun genişletilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermatoglyphics : n. Parmak uçlarındaki, avuç içlerindeki ve tabanlardaki cildin incleenerek herhangi bir gelişim anomalisi mevcut olup olmadığının araştırılması.


detruncation : n. Doğumun imkansız olduğu durumlarda fetüs başını gövdesinden ayırma, dekapitasyon.


dysoxidizable : a. biochem. Kolaylıkla asitleşemeyen.


feebleminded : a. Geri zekalı, budala.


filaceous : a. Lifli, liflerden ibaret.


hemopericardium : n. Perikardın içine kan toplanması, hemoperikart.


intractable : a. İnatçı, tedaviye kolay cevap vermeyen, teadviye direnç gösteren.


lenticonus : n. Göz merceğinin koni şeklinde çıkıntısı.


levodopa : n. Sentetik anti-Parkinson ilacı.


lymphangiophlebitis : a. Lenf damarlarının ve venlerin iltihabı.


metrorthosis : n. Uterusu eski yerine getirme ameliyesi.


neonatal : a. 1. Yenidoğana ait; 2. Hayatın ilk dört haftasına ait.


paristhmitis : n. Bademcik iltihabı.


phytogenesis : n. Bitki türlerinin zamanının seyri içinde geçirdiği evrim, belli bir bitki türünün ilk şeklinden bugünkü şekline kadar geçirdiği tarihsel aşama, fitogenez.


schistocytosis : n. Kanda sistositlerin çoğalması.


scotomagraph : n. Skotomu kaydeden alet.


semelparity : n. Hayatı boyunca bir defa yavru meydana getirme hali.


serology : n. Serum imalinden veya tesirlerinden bahseden ilim, serumbilim, seroloji.


squili : n. 1. Adasoğanı; 2. Adasoğanalrının kurutulmuş dilimlerinden yapılan ilaç (kalb hastalıklarında kullanılır).


staphylotomy : n. Küçük dili veya stafilomu kesme ve çıkarma ameliyatı, stafilotomi.