Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

cystectasia nedir?

cystectasia : n. 1. Mesane'nin genişlemesi; 2. Taşı çıkarmak amacıyla mesane boynunun genişletilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheilognathus : n. Üst dudak ve üst çenesi dişeti bölgesinde doğşutan yarıklık gösteren kişi.


cyesis : n. Gebelik.


cytomegalovirus : n. Herpes simpleş ile aynı grupa dahil olan viruslar.


flesh : n. 1. Et; 2. Hayvanların kasları ve diğer yumuşak dokuları.


sublinguitis : n. Dilaltı bezi iltihabı.


hartshorn : n. biochem. Amonyak eriyiği, nişadır ruhu.


hemolysin : n. Eritrositlerin parçalanmasına sebep olan madde.


hyalogen : n. biochem. Hiyalene dönebilen ve kaburga camsı cisim gibi yerlerde bulunan proteinle madde.


hydantoin : n. biochem. Allantoinden elde edilen billüri bazik madde.


hyster : pref. Rahim (uterus) anlamına önek.


inochondroma : n. See: Fibrochondroma.


interparietal : a. Pariyetal kemiklerarası.


labioplacement : n. Bir dişin dudağa doğru düşmesi.


megalocornea : n. Kornea çıkığı.


methylpyrylone : n. Barbitürat yapısında olmayan bir hipno-sedatif.


myxedematous : n. Miksödeme ait, miksödemli.


neoplastic : a. Neoplazmaya ait.


onychopathy : n. Tırnak hastalığı, onikopati.


pancreatitis : n. Pankreas iltihabı, pankreatit.


poikilo : pref. See: Poikil