Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

cystectasia nedir?

cystectasia : n. 1. Mesane'nin genişlemesi; 2. Taşı çıkarmak amacıyla mesane boynunun genişletilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borage : n. "Borago officinalis" adlı bitki, hodan (laksatif olarak kullanılır).


delinquency : n. Suç niteliğindeki hareket veya davranış, kanunsuz hareket, kabahat.


enterostasis : n. Barsak stazı.


gastroenterology : n. Mide barsak hastalıkları bilgisi, gastorenteroloji.


hacking : n. El kenarları ile deri üzerinden devamlı vurma hareketi (masajda uygulanan bir şekil).


hydrocephalic : a. Hidrosefaliye ait.


iridosclerotomy : n. Sklera ve iris kenarını delme ameliyesi.


isotope : n. biochem. Kimyasal ve fiziksel özellikleri aynı olup atom ağırlıkları farklı olan elemanlardanbiri, izotop.


mantle : n. Beyin korteksi.


mooren's ulcer : n. Aşındırıcı nitelikte korneal ülser.


mutase : n. biochem. Molekülün inşa tarzını değiştiren bir enzim.


mycogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, mikogastrit.


myelorrhaphy : n. Omuriliğin dikilmesi, miyelorafi.


otitis : n. Kulak iltihabı, otit.


parricide : n. 1. Bir kimsenin anne veya babasını öldürmesi; 2. Anne veya baba katili.


periphlebitis : n. 1. Ven çevresindeki dokunun iltihabı; 2. Ven'in dış tabakası'nın ilithabı, periflebit.


pharyngonasal : a. Yutak ve buruna ait, yutak-burun.


platypellic : a. geniş havsalalı.


pontocaine hydrochloride : n. biochem. Tetrakain'in ticari adı.


posteromedial : a. Arka kısmın ortasında.