Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cyema nedir?

cyema : n. Gebelik ürünü, rahim içinde gelişmekte olan embriyo veya fetüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cumulative : a. Birikerek meydana gelmiş, toplanmış.


deferent : a. & n. 1. Ersuyu (sperma) kanalına ait; 2. Aşağıya iletme, götürme, deferens.


endogenic : a. see: endogenous


erythroblastemia : n. Kanda eritroblastların çoğalması, eritroblastemi.


factor : n. biochem. Bir olayın sonuca varmasında rolü olan yardımcı madde, amil,f aktör, etken, etmen.


glossoepiglottic : a. Dil ve küçük dile ait.


glossolabial : a. dil ve dudaklarla ilgili.


hamaxophobia : n. Taşıt (otomobil, otobüs v.s)'a binmekten veya taşıtla karşılaşmaktan aşırı ürkme, taşıt korkusu.


hydrorachitis : n. Subaraknoid aralıkta seröz eksüda birikimi ile belirgin omurilik zarlarının iltihabı.


levo : pref. Sol.


localization : n. Hastalıkların vücudun bir bölümünde yerleşmesi, mevzileşme, lokalizasyon.


logadectomy : n. Konjonktivin bir parçasının ameliyatla çıkarılması, logadektomi.


paravertebral : a. 1. Vertebra (omur) yakınında, omur'a bitişik; 2. Columna vertebralis (omurga) yakınında, omurga'ya bitişik.


phagokaryosis : n. Hücre nüvesinin yaptığı fagositoz.


precursor : n. Ön madde.


reaction : n. Bir ilacın hasta üzerinde aksi tesiri, reaksiyon (See: A Glossary of Chemistry).


rubidium : n. biochem. Rb sembolü ile bilinen ve potasyuma benzer gümüş rengi kimyasal element, rubidyum (atom no:36 ve atom ağırlığı: 85.48'dir).


sibilant : a. 1. Islıklı, ıslık gibi ses çıkaran; 2. Tiz sesli.


stalagmometry : n. Sıvıların yüzey geriliminin ölçülmesi.


stereoplasm : n. Protoplazmanın daha katı parçası.