Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

cyema nedir?

cyema : n. Gebelik ürünü, rahim içinde gelişmekte olan embriyo veya fetüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceruminous : a. Dış kulak yolundaki bezlerin salgısı (cerumen) ile ilgi.i


dactylar : a. parmakla ilgili.


filaricide : n. Filaryaları yokeden bir faktör, filarisid.


focalization : n. 1. Temerküz; 2. Muayyen mıntıkaya hasretme (hastalık), fokalizasyon.


gastrophrenic : a. Mide ve diyaframa ait.


herbalist : n. 1. Hastalıkların tedavisinde bir kısım bitkilrei hünerle kullanan kimse; 2. Şifalı otları toplayan ve satan kimse; 3. Nebatat alimi, botanist.


hypnotize : v. Hipnotize etmek, uyutmak.


intratubal : a. Tüp içi, kanal şeklindeki organ veya oluşumun boşluğu içinde.


intuitional : a. Sezgi ile ilgili, içe doğma ile ilgili.


iridology : n. İrisin bilimsel incelenmesi, iridoloji.


ischiocele : n. Sakrasiyatik çentikte fıtık.


luteal : a. Corpus luteum'a ait.


meningocyte : n. Meninks histiyositi, menengosit.


nodus : n. (pl. Nodi). See: Node.


odontorrhagia : n. Diş çıkarıldıktan (çekildikten) sonra kanama yapması, odontoraji.


ophthalmitic : a. Oftalmite ait.


pons-oblongata : n. Pons ve medulla oblongata'nın beraber oluşturduğu merkezi sinir sistem bölümü.


post prandial : a. Yemekten sonra, yemek sonu.


ramiform : a. Dal şeklinde.


satellite : n. 1. Kendisinden daha büyük oluşuma bağlı olarak hareket gösteren veya ona eşlik eden aynı cinsten daha küçük oluşum, peyk, satelit; 2. Ana kromozom'a, sap şeklinde ince uzantı ile tutunmuş küçük kromozom parçası.