Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

cyanotic nedir?

cyanotic : a. Siyanoza ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomania : n. Brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu gelişen mani hali.


chloruremia : a. İdrarla itrah edilmesi gereken klorid'lerin kanda birikmesi.


cholocystoduodenal : a. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, aralarında gerçekleştirilen anastomoz gibi.


circumbullar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini saran.


cyclodiathermy : n. Corpus ciliare'nin diatermi ile ortadan kaldırılması,


digital : a. El veya ayak parmağına ait, digitalis.


electrology : n. Elektrikbilim, elektroloji.


glycorrhea : n. Vücuttan şeker ifraz etme.


physiognomical : a. Fizyonomiye ait, fizyonomik.


hypercatharsis : n. Şiddetli ishal.


hypomotility : n. Hareketlerin azalması, örneğin mide ve barsak hareketlerinin daha az olması.


imbalance : n. Dengesizlik.


ipse- : pref. 1. Aynı, aynı tarafta anlamına önek; 2. Kendi kendine anlamına önek.


lymphangiography : n. 1. Lenf damarlarının radyografisi; 2. Lenf organlarının tavsifi (tarifi), lenfanjiyografi.


macies : n. Cılızlık, zayıflık, hareketlerde isteksizlik.


malacoma : n. 1. Yumuşama. See: Malacia; 2. Yumuşama gösteren kısım, organ veya dokunun, herhangi bir sebeple yumuşamışbölümü.


necrophobia : n. 1. Ölüm veya ölüden korkam veya nefret etme; 2. Ölüm korkusu, nekrofobi.


paratherapeutic : a. Yardımcı tedavi unsuru olan.


pathomorphosis : n. Salgından salgılan bir hasatlığın karakterinin değişmesi, patomorfoz.


pervert : n. Normalden uzaklaşmış kişi, sapık.