Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

cyanotic nedir?

cyanotic : a. Siyanoza ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyasma : n. Gebe kadınların cilt pigmantasyonu.


dentinification : n. Dentin oluşumu.


entasia : n. Kasta aniden beliren geçici kasılma, kas spazmı.


erythrocythaemia : n. Fazla miktarda alyuvar yapılması.


gynephobia : n. Kadınlardan tiksinme, kadınlara karşı anormal şekilde korku ve çekingenlik gösterme, kadın korkusu.


hematophagous : a. Kanda yaşayan, kanla beslenen, kan emen.


hypopinealism : n. Kozalaksı bezin faaliyet azalması.


inoperable : a. Ameliyata elverişil olmayan.


invalidism : n. Hastalklı hal, maluliyet.


macrencephalia : n. Beyin büyümesi.


oophoropexy : n. Yumurtalığın yerine tesbiti.


orad : a. Ağız tarafında, ağıza doğru.


osteopathology : n. Kemik hastalığı, osteopatoloji.


osteoplastic : a. 1.Kemik hasıl eden; 2. Kemik düzeltmesine ait.


pericementum : n. Diş kökü ile çene alveolü arasındaki doku.


sibilus : n. Göğüsün steteskopla dinlenilmesi sırasında, örneğin bronşit vakalarında duyulan ıslık sesi, sibilan ral.


Skene's Glands : n. Kadınlarda, uretranın başlangıç kısmında yer alan iki adet küçük gudde, parauretral guddeler.


splenoportogram : n. Dalağın ve .vprota'nın, kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik tetkiki.


sponge : n. 1. Yaradan kan v.s.'yi almak için kullanılan gaz parçası; 2. Tüfeyli parazit; 3. Sünger, euspongia (emicidir).


strontium : n. biochem. Sr sembolü ile bilinen atom no:38 ve atom ağırlığı: 87.63 olan kimyasal element, kalsiyum nevinden madeni sarı veya gümüş renkli bir madde, strontium.