Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

cyanotic nedir?

cyanotic : a. Siyanoza ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bubonocele : n. Kasık fıtığı.


centripetal : n. Ortaya doğru toplanan, su çiçeğine ait döküntülerde olduğu gibi, çevrede başlayıp merkeze doğru toplanma istidadı gösteren.


chromate : n. biochem. Krom asidi tuzu, kromat.


foodpipe : n. Yemek borusu. See: esophagus.


gastromegaly : n. Mide genişlemesi, gastromegali.


insulitis : n. Pankreas'ta Langerhans adacıklarının iltihabı.


tenorrhaphy : n. Bir kirişin dikilmesi.


hyperphosphatasia : n. Vücut dokularında ve kanda aşırı miktarda alkalen fosfataz bulunuşu.


interspinal : a. İki dikensi çıkıntı arası, iki dikensi çıkıntı arasında (özellikle omurların dikensi çıkıntıları veya ischium kemiklerindeki spina ischiadica'lar arası).


intraocular : a. Göziçi.


microglia : n. Merkezi sinir sisteminin ara dokusunu yapan ve sinir hücresi olmayan bir cins hücre.


neurogenesis : n. Embriyon gelişiminde sinir sistemi oluşumu, nörojenez.


operculum : n. (pl. opercula). 1. Kapak, operkül; 2. Reil adacığının üstünde bulunan beyin parçası; 3. Beyinde frontal, paryetal ve temporal loblardan insula üzerine, örtü şeklinde uzanan kıvrımlar.


parapsia : n. Dokunma (temas) duyusuyla ilgili herhangi bir bozukluk.


perijejunitis : n. Jejunum çevresi iltihabı, perijejünit.


phonatory : a. Sesin meydana gelişi ile ilgili, ses çıkışıyla ilgili.


pneumohemopericardium : n. Perikardda hava ve kan bulunması.


posthemiplegic : a. Hemipleji sonu, hemipleji sonrası.


pyoperitonitis : n. Peritonun cerahatli iltihabı piyoperitonit.


rupophobia : n. Pis şeylerden aşırı tiksinme, pislikten aşırı derecede iğrenme.