Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

cyanotic nedir?

cyanotic : a. Siyanoza ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharotomy : n. Göz kapağına kesit yapma, göz kapağını bistüri ile yarma.


cephaloridine : n. Cephalosporin'lerden elde edilen yarı-sentetik bir antibiotik.


cholecystangiogram : n. Kontrast madde verildikten sonra çekilen ve safra kesesi ile safra yollarını gösteren film.


cyclophorometer : n. Siklofori derecesini belirlemede kullanılan alet.


extrapleural : a. Plevra boşluğu dışında olan.


galactostasis : n. 1. süt salgısının kesilmesi, sütün akmaması; 2. Anormal süt toplanması (birikmesi).


hodophobia : n. Yolculuk etmekten, sebepsiz yere korkma, seyahat korkusu.


hyperparathyroidism : n. Paratiroid bezlerini aşırı faaliyeti.


hypnogenesis : n. Uyku meydana getirme, uyutma.


inlay : n. Bir organ veya dokunun içine sokulmuş olan aşı (transplantasyon).


mentulate : a. Büyük penisli.


moldy : a. 1. Küf tabakası ile örtülü; 2. Küflenmşi, küflü.


myeloblast : n. Miyelosit öncüsü hücre, genç miyelosit, miyeloblast.


necrosis : n. Bir organın çürüyüp ölmesi, canlı dokunun mahdut bir bölümünün ölümü, gangren. nekroz.


omentofixation : n. Omentum'un karın duvarına veya herhangi bir karın organına dikişle tesbit edilmesi, omentofiksasyon.


reservoir : n. Depo.


scleroid : a. Sert yapı gösteren, sert kıvamda.


syncytial : n. 1. Sinsityum'la ilgili; 2. Sinsityum niteliğinde, sinsityum özelliği gösteren.


tarsectopia : n. Ayak bileğindeki kemiklerden bir veya birkaçının yerinden çıkması, tarsektopi.


telecardiophone : n. Kalp seslerini hastadan uzakta dinleten alet.