Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

cyanosis nedir?

cyanosis : n. Siyanoz, deri ve mukozaların morarması.

central cyanosis : Ağız mukozası veya dil gibi ılık satıhlarda görülen mavilik.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorambucil : n. Bir azot hardalı.


crystal : n. Tabii halde köşeli şekil göseren sert yapıda şeffaf madde, billur, kristal.


cystigerous : a. Kistli.


depigmentation : n. Zardaki renk veren maddeyi çıkarma.


dichloramine : n. biochem. Antiseptik billuri madde (CH3C6H4SO2NCI3).


distend : v. 1. Germek, şişirmek; 2. Şimşek, gerilmek, hava (gaz) ile dolmak.


electrosyntesis : n. Elektrik etkisi altınad bir bileşim oluşumu, elektrosentez.


epithesis : n. Şekil bozukluklarının ameliyatla düzeltilmesi.


febricide : a. & n. 1. Ateiş yokeden (kesen); 2. Ateşi kesen bir faktör.


fibropurulent : a. Bağ dokusu lifleri ve cerahat ihtiva eden.


galactotrophy : n. Sütle beslenme.


physiometry : n. Fizyolojik fonksiyonlarının fizyolojik veya serolojik metodlarla ölçülmesi, fizyometri.


hydropyosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uteruna)'nün sıvı ve cerahat birikimi nedeniyle şişmesi.


hypochromia : n. 1. Eritrositlerde yetersiz hemoglobin bulunuşu (Hemoglobin azlığı nedeniyle eritrositler, dolayısıyla kan soluk pembe renktedir); 2. Hücre çekirdeğinde kromatin eksikliği; 3. Deri renginin normale oranla daha soluk oluşu.


imide : n. biochem. İki hidrojen atomu bir asit grupla yer değiştirebilen monobazik asit amonyak.


leprosy : n. Cüzam, miskin hastalığı, lepra.


oestradiol : n. Bir tür oestrogen, amenore, kraurosis, menopoz tedavisinde ve diğer oestrogen yetmezliğine bağlı durumlarda kullanılır.


pertussoid : a. & n. 1. Boğmaca gibi gribal bir öksürük.


proteo : pref. Protein anlamına önek.


radio humeral : a. Radyus ve humerus'a ait.