Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

cyanosis nedir?

cyanosis : n. Siyanoz, deri ve mukozaların morarması.

central cyanosis : Ağız mukozası veya dil gibi ılık satıhlarda görülen mavilik.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromism : a. Brom zehirlenmesi, brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu meydana gelen kronik zehirlenme.


catagmatic : a. Kırık kemik uçlarını birbirine kaynaştırma yeteneği gösteren, bu güce sahip.


cyanosed : a. Siyanoz gösteren, siyanoz'lu.


dacryocystalgia : n. Gözyaşı kesesi dilatasyonu.


dyschondroplasia : n. Gövdenin normal oluşuna karşıılk, kolların ve bacakların çok kısa oluşu.


electrosection : n. cildi kesmek veya yumuşak dokuları ayırmak için uygulanan cerrahi diyatermi tekniği.


endoplasm : n. Protoplazmanın yumuşak iç tabakası, iç plazma, edoplazma.


erythroclasis : n. Eritrositlerin parçalanması.


eumycin : n. biochem. Bacillus subtilis'den elde edilen bir antibiyotik, ömisin.


forewaters : n. Amnion kesesinde, fetüs'ün presente kısmı önünde bulunan amnion sıvısı.


foundation : n. Temel, kaide, dayanak, üzerine herhangi birşey kurulan veya oturtulan kısım.


galactophorous : a. Süt taşıyıcı, süt nakleden, galaktofor.


vaccinogenous : a. Aşı yapan.


homergy : n. Normal metabolizma


hypoluteima : n. Kanda düşük miktarda progesteron bulnuşu.


mammal : a. Memeye ait, mammalis.


myoglobinemia : n. Kanda miyoglobin bulunuşu.


oophor(o)- : pref. Yumurtalık.


pancreolytic : n. See: Pancreatolytic.


paracystitis : n. Mesane çevresindeki abğ dokusu ve diğer komşu oluşumların iltihabı.