Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

cyanosis nedir?

cyanosis : n. Siyanoz, deri ve mukozaların morarması.

central cyanosis : Ağız mukozası veya dil gibi ılık satıhlarda görülen mavilik.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystotomy : n. Safra kesesini kesme ameliyesi.


crenation : n. Çentikleşme, çevresinde çentikler gösterme, özellikle hemoliz sonucu büzüşen eritrosit kenarlarının, yuvarlaklığını kaybederek yıldız şekli alması.


crest : n. Kabartı, özellikle kemik üzerinde belli bir hat boyunca uzanan kabartı.


diplococcus : n. (pl. diplococci). See: Bacteria.


dopamine : n. Merkezi sinir sisteminde ve özellikle bazal ganglion hücrelerinde bulunan sempathomimetik etkiye sahip kimyasal madde.


eosinopenia : n. Kanda eozinofil hücrelerinin azalması, eozinopeni.


friedreich's ataxia : n.Çocuklarda görülen ilerleyici tipte ailevi bir hastalık.


fungistasis : n. Mantar gelişimini durdurma.


galle's operation : n. fıtık ameliyatı sırasında takviye olarak, kalçadan alınan sifak bantlarının kullanılması.


galvanofaradization : n. Tedavi amacıyla galvanik ve faradik akımların bir arada uygulanması.


gonagra : n. Diz nikrisi, diz damlası.


gyre : n. See: Gyrus.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


hydroxystilbamidine : n. Aspergillosis tedavisinde kullanılan bir madde.


hypercythemia : n. kanın alyuvarlarının çoğalması.


inspire : v. Havayı akciğerlere çekmek,soluk almak.


ischiobulbar : a. İskiyum ve uretra bulbusuna ait.


lithokonion : n. Mesane taşlarını ezip toz haline getirmede kullanılan alet.


myoma : n. Kas hücrelerinden oluşan tümör, miyom.


osteophthisis : n. Kemik zafiyeti, kemik harabiyeti, osteofitiz.