Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

cyanosis nedir?

cyanosis : n. Siyanoz, deri ve mukozaların morarması.

central cyanosis : Ağız mukozası veya dil gibi ılık satıhlarda görülen mavilik.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blackout : n. Beyin dolaşımındaki yetersizlik nedeniyle gelişen kısa süreli bilinç kaybı, bilinç kararması.


buthalitone : n. Etki süresi çok kısa olan intravenöz bir barbitürat.


chromaphil : n. See: chromaffin.


cyst : n. Vücutta cerahat v.s. ile dolu olan kese, kist, cystis.


ejecta : n. Dışarı atılan madde.


gastroileostomy : n. Mide ile ileum arasında anastomoz yapılması.


gliomatosis : n. Nöroglia hücrelerin aşırı artışı, gliyom oluşması.


glycoside : n. biochem. See: glucoside.


granulate : v. 1. Tane tane olmak; 2. Yara üzerinde tanecikler meydana getirmek.


hyperexophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve dışa doğru sapma eğilimi göstermesi.


hypoleukocytosis : n. Kanda lökosit azlığı, hipolökositoz.


Koplik's Spots : n. Kızamığın, ilk birkaç gün içerisinde görülen belirtisi.


leukotoxin : n. Lökositleri yokeden, toksin.


micropyle : n. Spermatozoidin yumurtaya girdiği delik, mikropil.


pachyderm : n. Kalın derili hayvan.


parotis : n. Kulakaltı tükürük bezi, parotid bezi.


peroxidase : n. biochem. Peroksidlerin parçalanmasını katalize eden bir enzim, eroksidaz.


pharyngoplasty : n. Yutak plastik ameliaytı, farengoplasti.


placentoma : n. İÇerde kalmış plasentadan doğan tümör, plasentom.


pneumotherapy : n. 1. Akciğer hastalıkları tedavisi, pnömoterapi.