Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

cyanosis nedir?

cyanosis : n. Siyanoz, deri ve mukozaların morarması.

central cyanosis : Ağız mukozası veya dil gibi ılık satıhlarda görülen mavilik.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromat- : pref. biochem. Renk, kromatin, renkle ilgili.


cinchocaine : n. Yüzeysel (%12) anestezi ve infiltrasyon (%0,05-0,2) anestezisi için kullanılan güçlü yerel bir anestezik madde.


confined : a. Loğusalık yatağında olan.


electrohysterograhy : n. Uterus kontraksiyonları ersanıda oluşan elektriksel güç değişimlerinin çizelge halinde kaydedilmesi.


endosmosis : n. Dışardan içeriye doğru seyreden osmoz, dıştan içe geçişme, endosmoz (hücre içine osmoz gibi).


gastrobrosis : n. Mideyi delme.


gastroileitis : n. Mide ve ilyumun iltihabı.


lactobacillus : n. Bir bakteri çeşidi.


hemisection : n. İkiye bölme.


kidney : n. Böbrek.


omohyoid : a. Kürek ve bel kemiğine ait.


othemorrhagia : n. Kulaktan gelen kanama, kulak kanaması.


ovomucin : n. Yumurta beyazında bulunan bir glikoprotein.


parumbilical : a. Göbekaltı.


peroxidase : n. biochem. Peroksidlerin parçalanmasını katalize eden bir enzim, eroksidaz.


proconceptive : a. 1. Döllenmeyi kolaylaştırıcı, döllenmeye yardım edici; 2. Döllenmeyi kolaylaştırıcı ilaç.


retinosis : n. Retinanın dejeneratif hali.


scraper : n. Herhangi bir yüzey üzerinde veya boşlukta toplanan maddeyi kazımada kullanılan alet, kazıyıcı araç, küret.


stacke's operation : n. Kulak kanalının arka membranöz duvarı üzerinde gerçekleştirilen plastik ameliyat.


subconsciousness : n. 1. Kısmi bilinçlilik; 2. Bilinçaltı.