Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

cultivation nedir?

cultivation : n. Mikro-organizmaların uygun ortamda üretilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choroiditis : n. Koroid iltihabı, koroidit.


cyclodiathermy : n. Corpus ciliare'nin diatermi ile ortadan kaldırılması,


delusion : n. Bir çeşit delilik, yanılsama, delüzyon.


diaclasia : n. 1. Kemiği kırma, eğrilik veya şekil bozukluğu gösteren kemiği düzeltme amacıyla kırma; 2. Kemik'te eğrilik veya şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla meydana getirilen kırık.


dysrhythmia : n. Ritimbozukluğu, belli bir sıra ve düzen içinde gidişin bozulması.


entrails : n. İç organlar, özellikle barsaklar ve karın içindeki organlar.


floccillation : n. Çok şiddetli nöbet.


fumigant : n. Buharla dezenfeksiyon (fumigasyon)'da kullanılanl madde (sülfür v.s.).


gastrointestinal : a. Mide ve barsağa ait, mide-barsak.


lagnosis : n. Erek veya kadında aşırı cinsel arzu.


gynecopathy : n. Kadın hastalığı.


hydrencephalus, : n. See: hydrocephalus.


hypopraxia : n. Faaliyet noksanlığı, hipopraksi.


lunula : n. (pl. lunulae). Aycık.


macropsia : n. Eşyaları büyük görme, makropsi.


maieusiophobia : n. Doğum yapmaktan aşırı korkma, doğum korkusu.


metagenesis : n. Zürriyet (nesil) değişimi, metajenez.


neurodynamic : a. sinir enerjisine ait.


olfaction : n. Koklama (duyusu).


prosopotocia : n. Doğumda yüz ile geliş.