Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cultivation nedir?

cultivation : n. Mikro-organizmaların uygun ortamda üretilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botulism : n. Bacillus Botulismus toksinleri ile olan sucuk (yemek) zehirlenmesi (hastalığın serumu vardır).


caecosigmoidostomy : n. Caecum ile kolon'un sigmoid Flexura'sı arasında gerçekleştirilen anastomoz.


calcification : n. biochem. Dokuda kalsiyum tuzları toplanması, kireçlenme, kireçlendirme.


direct : a. Doğrudan doğruya yapılan, dolaysız, aracısız, direkt.


fibroplastin : n. biochem. See: Paraglobulin.


hydroplasm : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı, hidroplazma.


malpresentation : n. Doğumda fetusun yanlış durumda olması.


mefruside : n. İlk 12 saat boyunca en yüksek seviyede uzun ve ılımlı etkisi olan bir ilaç, diüretik.


megarectum : n. Rektum büyümesi.


meralgia : n. Kalça ağrısı, meralji.


metroscope : n. Rahim içini muayeneye yarayan alet, uterusu muayene aleti, metroskop.


monococcus : n. Tek hücreli koküs, monokok.


myotenotomy : n. Kas ve kiriş ameliyatı, miyotenotomi.


ophthalmoneuritis : n. Göz siniri iltihabı, oftalmonevrit.


pandemic : a. 1. Pandemi özelliği gösteren, geniş bir saha üzerinde salgın olarak görülen; 2. Geniş bir sahaya yayılma niteliği gösteren hastalık, salgın hastalık.


parotgram : n. Doğum ağrılarının seyrini gösteren çizelge.


pelletierine : n. biochem. Barsak şeritlerine karşı kullanılan ve nar kabuğundan çıkarılan bir alkaloid.


pharyngoscopy : n. Yutak muayenesi, farengoskopi.


polygenic : a. 1. Birkaç genle ilgili, bikaç gene bağlı (Oluşan karakter hakkında); 2.Birkaç gen'in beraber sebep olduğu, birkaç gen etkisiyle oluşmuş (Genetik hastalık hakkında).


recognition : n. Tanıma, bilme, ayırma.