Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

cruciform nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

cruciform : a. Haç biçiminde, haçsı, criciformis.

cruciform ossea : anat. Yarımteğre boruların kemikten yapılmış incikleri.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calciferol : n. biochem. Ergosterolün ültraviyole ışınımı ile hazırlanmış beyaz ve kokusuz billurlar (C28H44O).


dextranase : n. Şekerlerden asit açığa çıkarak diş minesinin bu asit tarafından mahvedilmesini engelleyen bir enzim.


endomyocardium : a. Endokardi ve miyokardı birlikte ilgilendiren.


epectal : a. 1. Fazladan ilave, gerektiğinden fazla (kısım veya oluşum); 2. Kafatası kemiklerini birleştiren sütürler içindeki herhangi bir küçük kemik.


erythromelalgia : n. El ve ayaklarda nöbetler halinde gelişen, derinin kırmızımtırak renk alışı, zonklayıcı ağrılar ve yanma hissi ile belirgin durum, eritromelalji.


flatfooted : a. Düztaban.


fluid : n. Mayi, sıvı, likid, liquor.


gastronomic : a. Mide ve yemeğe ait, gastronomiye ait.


graphology : n. Ruhi özellikleri tesbit amacıyla el yazısının incelenmesi, el yazısını inceleyen bilim dalı, grafoloji.


hypogenitalism : n. Cinsiyet organlarının gelişme yetersizliği gösterişi, cinsiyet bezlerinde salgı yetersizilği nedeniyle kişinin yetişkin çağa erişmesine rağmen cinsel organlarının gerekli büyüklüğü kazanamaması hali.


internuncial : a. Vücudun farklı kısımlarını birbirine bağlayan (sinirler).


karyosome : n. Çekirdeğin kromatin ağı içinde yer yer daha koyu görülen kromatin kümelerinden her biri.


leiomyoma : n. Çizgisiz kas lifi tümörü.


leukoma : n. 1. Korneanın beyaz donukluğu, lökom; 1. See: leukosarcoma.


luxation : n. Çıkık, lüksasyon


lymphocytopenia : n. Kanda lenfosit sayısının ileri derecede azalışı.


microrrhinia : n. Burnun normalden küçük olması, küçük burunluluk.


monomeric : a. Tek parçalı, teksegmente ait, monomerik.


odontexesis : n. Dişlerin bakımı.


phenindione : n. Orta şiddette etkili bir antikoagülan.