Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

cruciform nedir?

cruciform : a. Haç biçiminde, haçsı, criciformis.

cruciform ossea : anat. Yarımteğre boruların kemikten yapılmış incikleri.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cirrhonosus : n. Plevra ve peritonun sarı renk alışıyla belrigin fetüs'te görülen bir hastalık.


dyschroa : n. Sarılıkta olduğu gibi cilt renginin değişmesi.


energometer : n. Nabzı tetkike mahsus alet.


enteroptosis : n. Kas kuvvetinin veya yağ dokusunun zayıflığı yüzünden karın organlarının düşmeleri.


gnathitis : n. Çene iltihabı.


hemophilus : n. Bir bakteri çeşidi.


hypermastia : n. 1. Memelerin aşırı büyüklüğü; 2. Fazla memelilik.


iliopsoas : a. İleum ve bel bölgesine ait olan, her iki kısmı da ilgilendire.


irreducible : a. Yerinden ayrılmış bir organın veya bir fıtığın eski haline getirmenin mümkün olmaması.


limen : n. (pl. limina). Eişk, girek.


mesmerism : n. 1. Hipnotizma; 2. Manyetizma ile tedavi usulü; hipnotizma ile tedavi.


monochorea : n. Tek taraflı kore.


myelorrhagia : n. Omurilik kanaması, miyeloraji.


penetrometer : n. 1. X ışınlarının herhangi bir maddeden geçiş gücünü ölçen alet; 2. Gümüş v.b bazı metallerin x ışınlarını emme yeteneğini ölçen alet.


preputial : a. 1. Sünnet derisine ait; 2. Bızır kılıfına ait.


sengstaken tube : n. Yemek borusundaki varis kanamalarının durdurulmasında kullanılan basınçlı tüp.


sepsometer : n. Havanın bakterilerle kirlenme derecesini ölçen alet.


splenectomy : n. Dalağı çıkarma ameliyatı, splenektomi.


spondylodidymia : n. İkizlerin omurgalarından birbirine yapışık olmaları hali.


sporiferous : a. Spor taşıyan, sporlu.