Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

cruciform nedir?

cruciform : a. Haç biçiminde, haçsı, criciformis.

cruciform ossea : anat. Yarımteğre boruların kemikten yapılmış incikleri.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrhea : n. 1. Bol mukus gelişi, aşırı mukus salgılanması; 2. Bol müköz akıntı ile seyreden gonore; 3. Bol akıntı ile seyreden konjunktiva iltihabı, pürülan konjunktivit.


celiotomy : n. Batın boşluğuna girmek üzere karın duvarına kesit yapma, karın açma ameliyatı.


chlorosis : n. Genç kadınlarda kansızlıktan ileri gelen bir hastalık (cilt yeşilimsi renk alır).


creature : n. Yaratık (hayvan veya insan), mahluk.


ecderon : n.Epiderm.


encephalitogenic : a. Beyin iltihabı yapan, ensefalite sebebiyet veren.


eosinophil : n. a) Eosine karşı eğilimi olan, eosinle boyanma eğilimi gösteren hücreler. b) Bir çeşit akyuvar.


exodontology : n. Diş hekimliğinin dişleri çekme bahsini inceleyen dalı, eksodontoloji.


gnathalgia : n. Çene ağrısı.


tenophyte : n. Kirişte kemiksi oluş.


heberden's nodes : n. Birçok artrit çeşidinde, son falangeal eklemlerde meydana gelen küçük kemiksi şişlikler.


hemopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hemopatoloji.


immunoserum : n. Antikor ihtiva eden serum, bağışık serum.


hypoacidity : n. Mide suyundaki asidin azalması, hipoasidite.


intersexuality : n. Her iki cinsin karakterlerinin bir arada bulunması.


organo- : pref. Organla ilgili.


patheticus : n. 4. kafa çifti, dördüncü kranial sinir.


persistence : n. Süt dişlerinin düşmemesi, persistans.


phacoiditis : n. Göz merceği iltihabı.


phenformin : n. Antidiabetik.