Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

cruciform nedir?

cruciform : a. Haç biçiminde, haçsı, criciformis.

cruciform ossea : anat. Yarımteğre boruların kemikten yapılmış incikleri.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calenture : n. 1. Sıcak memleketlere mahsus şiddetli humma; 2. Güneş çarpamıs


bursopathy : n. Burs hastalıkları.


clavus : n. Bir cilt tüberkülü.


conflict : n. Psikiyatride iki adet uyumsu ve birbirine zıt arzunun veya duygunun bilinç altında mevcut olması.


galactozymase : n. biochem. Nişastayı sulandıran enzim,galaktozimas.


glomerullous : a. Yumakçıklı (yumacıklı), glomerulosus.


physaliferous : a. Kabarcıklar gösteren, yapısında küçük boşluklar bulunan.


guanase : n. biochem. Timus böbreküstü ve pankreas bezlerinde bulunan bir enzim.


homotransplant : n. Aynı türün benzeri olmayan bireyleri arasında yapılan doku ve organ nakli.


lecithin : n. Hayvansal ve bitkisel dokularda bulunan yağ asidi, fosforik asit ve kolinden oluşan bileşik, lesitin (Özellikle yumurta sarısı ve beyinde bulnur).


maieutics : n. Doğum bilgisi. See: Obstetrics.


menorrhoea : n. Aybaşı (adet) tutukluğu, menostaz.


menostaxis : n. Menstruasyon (aybaşı) müddetinin uzaması.


metaphysis : n. Bir uzun kemik diyafizin epifizle birleştiği son parçası, metafiz.


mortality : n. Ölüm, ölüm oranı, bütün halka oranla ölenlerin sayısı, mortalite.


perienteritis : n. Barsak periton tabakasının iltihabı.


post prandial : a. Yemekten sonra, yemek sonu.


precoid : a. Dementia praecox'a benzeyen.


sour : a. Ekşi, acı.


streak : n. Çizgi, şerit.