Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

cruciform nedir?

cruciform : a. Haç biçiminde, haçsı, criciformis.

cruciform ossea : anat. Yarımteğre boruların kemikten yapılmış incikleri.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennemesis : n. Mukus kusma, mukustan ibaret kusmuk çıkarma.


decline : v. Sıhhati bozulmak.


egestion : n. Sindirilemeyen gıda artıklarının barsaklar yoluyla dışarı atılması.


encephalodialysis : n. Beyin yumuşaması.


mia pit : (hole), Göz çukuru (yuvası).


filariasis : n. Filaria enfestasyonu, See: elephantiasis.


phylogenetic : a. Tür'ün evrimi ile ilgili, filogenez'le ilgili.


intravital : a. Hayatta olagelen.


leucocyte : n. Akyuvar, lökosit, kandaki beyaz kürecik.


lyssophobia : n. Marazi kuduz korkusu, lizofobi.


myxopoiesis : n. Sümük oluşumu.


nucleolar : a. Çekirdekcik (nucleolus)'le ilgili.


paracinesia : n. Motor sinir merkezlerinin hastalığına bağlı olarak iradi (istemli) kasların anormal hareketleri, parakinezi.


paralalia : n. Konuşma bozukluğu.


peptonize : v. Pepsin tesiri ile hazmı kolaylaştırmak.


photophthalmia : n. Yüksek elektrik ışığında, elektrik veya oksijen kaynağında ve karda çıplak gözle çalışanların gözlerinde meydana gelen bir çeşit göz hastalığı, fotooftalmi.


polyscelia : n. Bacak adedinin normal (iki) den fazla oluşu.


psychopathy : n. Ruhi anormallik bakımından iris irsi yüklülük, akıl hastalığı, psikopati.


quickening : n. Rahimde hayat eseri gösterme.


rage : n. Aşırı kızgınlık, şiddetli öfke.