Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

cruciform nedir?

cruciform : a. Haç biçiminde, haçsı, criciformis.

cruciform ossea : anat. Yarımteğre boruların kemikten yapılmış incikleri.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chitinous : a. & 1. kitin'le ilgili; 2. Kitin'den oluşmuş; 3. Kitin niteliğinde, kitin yapısında.


costoclavicular : a. Kaburgalar ve klavikulaya ait.


deterioration : n. 1. Bozulma, kötüleşme; 2. Bozukluk hali, kötüleşme hali.


duhammel's operation : n. Hirschprung hastalığnda uygulanan bir ameliyat.


ergasia : n. 1. Kişinin zihni ve bedensel işlevlerinin tümü, 2. Hücre çalışmasını uyardığı kabul edilen teorik bir madde.


fibralbumin : n. See: Globulin.


fibroplastic : a. Lif dokusu meyana getiren.


glossolysis : n. Dil felci.


utriculitis : n. Sinus pocularis iltihabı.


imperfect : a. Kusurlu, eksik, yetersiz.


hypo : pref. Aşağı, daha az, altında, alt, hipo.


instinctive : a. 1. İçgüdü ile ilgili, içgüdüsel; 2. İçgüdü halinde kendisini hissettiren, dürtü şeklinde içten gelen.


insufficiency : n. Kifayetsizlki, yetmezlik, ensüfizans.


interspinalis : a. (pl. interspinales). Omurlararası.


lotio : n. See: Lotion.


neurochhorioretinitis : n. Göz siniri, koroid ve retinanın iltihabı.


organonomy : n. Organik hayat ve canlı organizmalar kanunu.


otoneurasthenia : n. Kulak hastalığından doğan nevrasteni.


planning : n. Planlama, düzenleme.


spray : n. 1. Serpinti, ince toz halinde serpilen su v.s.; 2. Vaporizatör ile püskürtülen ilaç v.s.; 3. Vaporizatör.