Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

crossbreeding nedir?

crossbreeding : n. Melez meydana getirme. See: Hybridization.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirology : n. Belli parmak ve el hareketleri yardımıyla karşılıklı anlaşma, parmak alfabesi ile konuşma.


chlorothiazide : n. Kan basıncını orta derecede düşüren güçlü bir diüretik ilaç.


clover's crutch : n. Vagina ve rektum ameliyatlarında litbotomi pozisyonunun korunması için kullanılan aygıt.


detritus : n. pl. Aşınma suretiyle meydana gelen maddeler, çözünüp dağılma ürünleri.


dysesthesia : n. Duyguların herhangi birinin kaybolması.


empirical : a. Gözlem ve deneylere dayanılarak ileri sürülen.


fibr- : pref. Lif anlamına önek.


subencephalon : n. Varol köprüsü, soğanilik, bacaklar ve corpora quadrigemina


hypocellularity : n. Dokudaki normal hücre sayısında ileri derecede azalma, hücre azlığı.


inosculate : v. Anastomoz yapmak.


iodized oil : n. Haşhaş tohumu yağı.


leukon : n. Vücut lökositleri ile lökosit yapan dokular, lökon.


meatoscopy : n. Uretra ağzının sistoskopik muayenesi.


megaloesophagus : n. Özofagus büyümesi (genişlemeis).


mononeural : a. Tek sinirli.


morphologic : a. 1. Organizmanın ş ekil ve yapısıyla ilgili; 2. Morfoloji ile ilgili.


mycetoma : n. El ve ayak kemiklerine tesir eden mantardan doğan bir hastalık, kemik marazı.


myonosus : n. Herhangi bir kas hastalığı.


nettle : n. Ürtiker: mide-barsak, akciğer, idrar yolları mukozasının tahrişinden odğan ve deir üzerinde birden bire beliren kaşıntılı beyaz kabarcıklarla belil olan deri hastalığı.


organogenesis : n. Hayvan ve bitki organlarının gelişimi, organojeni.