Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

crossbreeding nedir?

crossbreeding : n. Melez meydana getirme. See: Hybridization.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcitonin : n. Tiroid guddesinin parafoliküler hücrelerinde (C hücreleri) yapılan bir hormon.


ejective : a. Gördüğü şeylerde kendi haletiruhiyesini tasavvur eden.


hematogenic : a. 1.Kan hücrelerinin gelişme ve oluşmasıyla ilgili; 2. Kan yapıcı, kan hücrelerinin oluşmasını uyarıcı; 3. Kan yoluylayayılan.


histohypoxia : n. Dokunun oksijensiz kalışı, dokuda oksijen yetersizliği.


iridokinesis : n. İrisin daralması ve genişlemesi, iridokinez.


laryngorhinology : n. Gırtlak ve burun hastalıkları bilimi, larengorinoloji.


leptomeningeal : a. Pia mater ve arachnoid ile ilgili.


lithia : n. biochem. Lityum oksidi.


lump : n. 1. Yumru, topak, şiş; 2. Hareketleri ağır ve kaba kimse hantal adam.


lupoma : n. Lupus vulgaris'te deri üzerinde oluşan yumuşak nodüllerden her biri, lupom.


ozonometer : n. Havadaki ozon miktarını ölçen alet, ozonometre.


period : n. 1. Hastalık devresi, period; 2. Adet, aybaşı.


pneumatometer : n. See: Spirometer.


procreate : v. Yavru meydana getirmek, doğurmak.


prosoplasia : n. 1. Hücrelerin belli bir görevi yüklenmek üzere tedrici olarak değişim göstermesi, hücre farklılaşması; 2. Doku hücrelerinin aşırı veya anormal farklılaşma göstermesi.


radiability : n. röntgen ışınları tarafından nüfuz edebilme, radyabilite.


radiculoneuropathy : n. Sinir kökü ve omurga (belkemiği) siniri hastalığı, radikülopati.


recidivist : n. Suç işlemeyi itiyat edinmiş şahıs, sabıkalı.


secrete : v. İfrazat meydana getirmek, ifraz etmek, salgılamak.


sibilus : n. Göğüsün steteskopla dinlenilmesi sırasında, örneğin bronşit vakalarında duyulan ıslık sesi, sibilan ral.