Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

crossbreeding nedir?

crossbreeding : n. Melez meydana getirme. See: Hybridization.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophoric : a. 1. Pigment ihtiva eden hücreyle ilgili, renk verici maddeye ait; 2. Renk gösteren, renk veren, renk taşıyan.


compensation : n. Sistemler veya organlarda bir bölümün çalışması bozulduğu zaman diğer bir bölümün fazla çalışarak onun işini üzerine alması, kompansasyon.


craniorhachischisis : n. Kafatası ve omurga üzerinde doğuştan yarık bulunuşu hali.


diarthrosis : n. (pl. diarthroses). Her tarafa hareket eden mafsal, oynareklem, oynak, diyartroz.


egersis : n. Son derece uyanık olma hali, tetiklik, atiklik.


galenics : n. Nebati ilaçlar.


graduate : n. 1. Üzerinde derece işaretleri olan ölçü bardağı; 2. Diplomalı.


subendothelial : a. Endotelaltı, endotel altında bulunan.


heal : v. 1. Şifa vermek, iyi etmek; 2. Şifa bulmak, iyileşmek.


hydrargyrism : n. Civa zehirlenmesi.


hypercapnia : n. Kanda karbon diyoksit fazlalığı.


hypocholesterolemia : n. Kanda kolesterol miktarının ileri derecede azalışı.


illness : n. Hastalık.


irascible : a. Çabuk öfkelenir, kolay kızar.


mesophlebitis : n. Ven orta gömleğinin iltihabı, mezoflebit.


mosaicism : n. Aynı dokuya ati hücrelerin birbirinden farklı kromozom dizisi gösterişi.


mosquitocide : a.&n. Sivrisinekleri yokeden (ilaç), moskitosid.


omnivorous : a. 1. Her şeyi yiyen; 2. Hem et hem ot yiyen (hayvan).


osmolagnia : n. Kokulardan duyulan cinsel heyecan, ozmolagni.


preparation : n. 1. Hazırlama, hazır hale getirme; 2. Hazırlanmış ilaç, belli bir formüle göre yapılmış ilaç; 3. Mikroskopik muayene için hazırlanmış oduk örneği, fiksatif eriyik içinde muhafaza edilen organ veya doku, preparat.