Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

crossbreeding nedir?

crossbreeding : n. Melez meydana getirme. See: Hybridization.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contagion : n. 1. Sirayet, 2. Bulaşma; 3. Bulaşıcı (sari) hastalık.


corticotropin : n. biochem. Adrenokortikotrop hormon. ACTH, kortikotropin (hipofizer hormon).


crush syondrome : n. Travma nedeniyle meydana gelen üremi.


dandruff : n. Baş kepeği, konak.


deferentitis : n. Sperma kanalı iltihabı.


formalin : n. biochem. Su ile karıştırılan "Formaldehyde".


hemostyptic : a. Kanamayı durdurucu.


macrocytosis : n. Kanda büyük boy eritrositlerin bulunması, makrositoz.


metachromatism : n. 1. Bir dokunun çeşitli unsurlarının aynı boya ile değişik renklerde boyanma niteliği göstermesi, metakromatizm; 2. Boya renginden değişik renkte boyanma.


miocardia : n. 1. Kalb kasılması; 2. Sistol.


monocephalus : n. Bir baş, iki ayrı vücut gösteren hilkat garibesi.


myelophthisic : a. 1. Miyelofiitiz gösteren, miyelofitiz'le belirgin; 2. Miyelofitiz'in sebep olduğu, miyelofitiz'e bağlı, miyelofitizik.


orchidic : a. Testislere ait.


progestogens : n. pl. Progesteronea'a benzer etkide olan maddeler.


propagative : a. 1. Çoğaltıcı; 2. Üreme ile ilgili.


pulsate : v. Ritmik atım göstermek, nabız gibi atmak.


pygalgia : n. İlye ağrısı, pigalji.


recannulation : n. Bir damarın devamlılığının sağlanması.


scorpion : n. Eklembacaklılara mensup bir böcek, akrep.


spirocheturia : n. İdrarda spiroketlerin bulunuşu, spiroketüri.