Bugün : 27 Mayıs 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

crossbreeding nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

crossbreeding : n. Melez meydana getirme. See: Hybridization.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burimamide : n. Antistaminik bir madde.


ceruminal, ceruminous : a. 1. Kulak yağı olan, cerumen'li; 2. Kulak yağına ait ,ceruminosus.


colourless : a. Renksiz.


determiner : n. Tayin edici, tayin edici faktör.


emmission : n. Dışarı verme, çıkarma, ihraç inzal: Özellikle uykuda semen (belsuyu)'in akması, emisyon.


hyolaryngeal : a. dil kemiği veg ırtlak'la ilgili.


hyperasthenia : n. Aşırı zaafiyet.


hyperdicrotism : n. Her kalp atımı esnasında nabızda, belirgin şekilde çift atım oluşturması hali.


hyperosmolarity : n. Bir diğerine oranla daha fazla osmotik basınca sahip olan sıvının, bu özelliğine verilen ad.


hysterodynia : n. Rahim sancısı, uterus ağrısı, histerodini.


kainophobe : n. Yeniliklere karşı ürküntü duyan kimse, yeniliklerden korkan kişi.


mechanism : n. 1. Belli birişin başarılmasını temin eden yol, usul, teknik, mekanizma; 2. Belli bir iş gören makinada bu işi gerçekleştiren tertibat, makina düzeni.


mesoderm : n. Ektoderm ile endoderm arasarasında gelişen orta tabaka hücreleri, mezoderm


metencephalon : n. (pl. metencefala). Arka beyin mafsallarla beyinciğin oluşturduğ embriyonik beyin metenkefal(on) (cerebellum, pons'un yaptıkları arkabeyin parçası).


necrophobia : n. 1. Ölüm veya ölüden korkam veya nefret etme; 2. Ölüm korkusu, nekrofobi.


neurothlipsis : n. Sinir üzerine yapılan taziyk.


otosteon : n. 1. See: Otoconia; 2. Kulak kemikçiği.


overtoe : n. Başparmağın diğerlerinin üzerinde olduğu hallux varus şekli.


paravaginal : a. Vagina yakınında yer alan.


pathogenicity : n. Hastalık meydanag etirebilme yeteneği.