Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cresomania nedir?

cresomania : n. Kişinin kendisini çok varlıklı görmesi veya hissetmesiyle ilgili hallusinasyonlar göstermesi, marazi şekild zenginlik arzusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoconstrictor : n. 1. Bronş ve bronşiyolleri daraltıcı; 2. Bronş ve bronşiyolleri daraltıcı ilaç.


buccolabial : a. Yanak ve dudakla ilgili.


cadaver : n. Ölü, ceset, kadavra.


carnophobia : n. Etten ve et yemekten tiksinti duyma.


cephalhaematoma : n. Kafatasının periostalt dokularında oluşan kan birikintisi.


digitatio : n. Parmağa benzer uzantı.


glutin : n. biochem. Hububat proteinlerinin bir elementi.


hyper : pref. Yukarı, çok, hiper.


inhalant : a.&n. 1. Havayı içine çeken; 2. İçine doğru soluk çekme; 3. Solukla içeriye çekilen ilaç.


melanephidrosis : n. Siyah ter çıkarma, melanefidroz.


monospasm : n. 1. Bir kol veya bacakta kendisini gösteren spazm; 2. Belli bir kas veya kas grubunda görülen spazm.


monoxide : n. biochem. Monoksit, bir atom oksijeni havi bir oksit.


neurogenous : n. Sinir sisteminden doğan, nötrojen.


osmo- : pref. Kokularla ilgili, kokuya ati.


oxy- : pref. Sivri, keskin anlamına önek; 2. Asit anlamına önek.


presuppurative : a. Cerahatlanmadan önce olan.


remittent : a. Artıp eksilen, azalıp çoğalan (ateş).


retrosternal : n. Göğüs kemiğinin arkasında.


schrumpeniere : n. Parankima atrofisi sonucu böbreklerin küçülmesi ve enterstisyel dokunun artmasiyle büzülmesi hali.


spiculum : n. İğne veya çivi şeklinde organ veya çıkıntı.