Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

cresomania nedir?

cresomania : n. Kişinin kendisini çok varlıklı görmesi veya hissetmesiyle ilgili hallusinasyonlar göstermesi, marazi şekild zenginlik arzusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystology : n. mesane bahsi (bilgisi), sistoloji.


encephalography : n. Beynin hava veya kontrast maddeler şırıngasından sonra röntgenle muayenesi, ansefalografi.


endogamy : n. 1. Aynı kabileveya sülale içinden evlenme adeti; 2. Aynı hücreden meydana elen gametlerin birbiriyle birleşmesi, bu tarz birleşme ile üreme.


evisceration : n. Bir organın dış kısımlarını yerinde bırakarak içinde bulunanları çıkarma.


fetation : n. 1. Fetusun gelişimi; 2. Gebelik.


filipuncture : n. İçinde bulunan kanın pıhtılaşmasını sağlamak amacıyla bir aneurisma'nın içine iplik inceliğinde bir tel sokulması.


horizontal : a. Ufki, yatay, horizontal, horizontalis.


hum : n. Vızıltı, mırıltı.


hydroxychloroquine : n. Sıtma ilacı.


hypertona : n. Tonusun fazlalaşması, hipertoni.


incomplete : a. Eksik, noksan, kusurlu, tamam değil.


litter : n. Sedye


maltosuria : n.İdrarda maltoz bulunuşu,maltozüri.


mammillitis : n. See: Thelitis.


mirror : n. Ayna.


myatrophy : n. Kas atrofisi, miyatrofi.


myeloneuritis : n. Miyelit ve nevritin bir arada olması, miyelonevrit.


odontocele : n. Diş yuvası kisti, odontosel.


papillary : a. 1. Meme başına benzeyen; 2. Meme başı şeklindeki kabartı veya kabartılarla ilgili; 3. Meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papillalarla dolu.


planta : n. (pl. Plantae): Taban (ayak tabanı).