Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

cresomania nedir?

cresomania : n. Kişinin kendisini çok varlıklı görmesi veya hissetmesiyle ilgili hallusinasyonlar göstermesi, marazi şekild zenginlik arzusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipedal : a. 1. Her iki ayakla ilgili; 2. İki ayaklı; 3. İki ayak yardımıyla yapılan.


cardioquin : n. See: Quinidine.


cardiorenal : a. Kalbe ve böbreğe ait olan, ikisini de ilgilendiren.


cautery : n. Yakış, dağlayış, dağlama aleti, koter.


cystodiatherm : n. sistoskop aracılığı ile veya açık bir ameliyat sırasında idrar kesesi cidarlarına koterize edici elektrik akımı verilmesi.


dysgeusia : n. T at alma duygusundaki bozukluk.


erotomania : n. Şehvani (cinsel) fikirlerin musallat olmasından ibaret hastalık, erotomani (See: Amor insanus).


febriphobia : n. Sıcaklığa karşı duyulan marazi korku.


fungicide : n. Fongüsleri yokeden faktör, fungisid.


hyperacidity : n. hiperaksidite, aşırı asitlilik.


ideation : n. Tasavvur veya kavrayış yeteneği.


inductothermy : n.Endüktoterm cihazı ile sun'i hararet meydana getirilmesi, endüktotermi.


laryngorrhea : Gırtlak mukozasının aşırı salgısı.


lentitis : n. Göz merceği iltihabı, lentit.


occipitofacial : a. Artkafa ve yüze ait.


overgrowth : n. Fazla büyüme, hipertrofi, hiperplazi.


patau's syndrome : n. Otozomal trisomi.


polygyria : n. Beyin kıvrımlarının çoğalması, poligiri.


resolvent : a.&n. Eriten (ilaç).


reticulation : n. Ağ oluşumu, retikülasyon.