Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cremor nedir?

cremor : n. Bir sıvının yüzeyinde oluşan koyu kıvamdaki tabaka, kaymak, krema.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecitis : n. Çekum iltihabı.


diuria : n. Gündüzleri sık idrara çıkma.


entheomania : n. Dini heyecanın yarattığı taşkınlıkla belirgin durum, dini çılgınlık, dini hezeyan.


femoral : a. Uyluğa ait, femoralis.


fly : n. İki kanatlı küçük böcek, sinek.


heterochromous : a. Heterokromi gösteren.


hydroxocobalamin : n. Uzun etkili bir B12 vitamini çeşidi.


hypometabolism : n. Metabolizma azalmas.


interrupted : a. Kesilmiş, kesik kesik, aralıklı.


iodimetry : n. Herhangi bir bileşik veya karışımdaki iyot miktarının ölçülmesi.


lenticonus : n. Göz merceğinin koni şeklinde çıkıntısı.


mutant : n. Değişikliğe uğramış cins.


overbite : n. Üst çene dişlerinin altçene dişlerinden önde oluşu.


pectosinase : n. Pektoz'un pektin haline dönüşmesini sağlayan enzim.


phalangectomy : n. Falanksın ameliyatla çıkarılması.


prososoposchisis : n. Yüzün konjenital (doğumsal) yarığı.


protoneuron : n. Periferik rfleks kavsindeki ilk nevron.


radical : a. n. 1. Bir olayın esas sebebi ile ilgili veya bu sebebe yönelmiş, radikal; 2. Basit cisim, esasi madde; 3. Kimyasal kök, radikal.


registrar : n. 1. Sicil memuru; 2. İngiliz hastanelerinde mütehassıs asistan.


salpingogram : n. Uterus içine, tubalara yayılacak şekilde bir kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik tetkik.