Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

cremor nedir?

cremor : n. Bir sıvının yüzeyinde oluşan koyu kıvamdaki tabaka, kaymak, krema.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dyscrasia : n. Kan bozukluğu, diskrazi.


errhine : n. & a. 1. Burna çekilip akmasını kolaylaştıran ilaç; 2. Burun akmasını kolaylaştıran.


eumycin : n. biochem. Bacillus subtilis'den elde edilen bir antibiyotik, ömisin.


faint(ing) : n. defayyans, beynin kansız kalmasından ileri gelen bilinçsizlik hali, baygınlık, bayılma.


glabrous : a. v. düz, tüysüz, kılsız.


gonococcus : n. (pl. gonocci) Belsoğukluğu mikrobu, gonokok.


hemokonia : n. Eritrositlerin parçalanması ile meydanag elen parçacıklardan her biri, parçalanmış eritrosit artığı.


hypoisotonic : a. Ozmotik basıncı, izotonik eriyiğin basıncından daha düşük, hipoizotonik.


iridology : n. İrisin bilimsel incelenmesi, iridoloji.


iridoplegia : n. Gözün iris tabakasının felci, iridopleji.


laryngendoscope, : n. see: laryngoscope


leukocytogenesis : n. Lökosit oluşumu, lökositojenez.


looping ill : n. Koyunlarda görülen ve keneler tarafından bulaştırılan bir meningo-ensefalit çeşidi.


myogelosis : n. Kas sertleşmesi, miyojeloz.


nephropyosis : n. Böbreğin cerahatlanması, nefropiyoz.


palatograph : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, palatograf.


panniculus : n. (pl. panniculi). Yağ kıtığı tabakası (Derialtı yağ dokusu), panikül.


pharyngoscopy : n. Yutak muayenesi, farengoskopi.


pneumatometry : n. Solunum hareketlerini ölçme (bilgisi).


remove : v. 1. Dışarı atmak, dışarı çıkarmak; 2. Herhagni bir organ veya oluşumu kesip çıkarmak.