Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

corticosuprarenoma nedir?

corticosuprarenoma : n. böbrek üstü korteksinden kaynaklanan ur.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

craniopathy : n. Kafatası hastalıkları, kranyopati.


germ : n. 1. Tohum, çim, tohum veya yumurtada bulunan asıl hücrecik; 2. Mikrop.


germanium : n. biochem. Ge sembolü ile bilinen atom no:32 ve atom ağırlığı: 72.60 olan kimyasal element.


subgroup : n. 1. Bir grubun daha ufak taksimatı; 2. İkinci derecede grup.


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


heteroblastic : a. Değişik bir dokudan kaynak alan.


hypurgia : n. Hastalığın iyileşmesine hizmet edici, ilaç ve müdahale dışında kalan önlem ve davranışların tüüm, hasta bakımı.


hysterolaparotomy : n. Karın duvarı yolu ile uterus ameliyatı, histerolaparatomi.


juxtaposition : n. 1. Bitişiklik, yakınlık; 2. Yanyana konma, yanyana bulunma.


macroglia : n. See: Astrocyte.


methodology : n. Yöntembilim, metodoloji.


metrectasia : n. Rahim (uterus) genişlemesi, metrektazi.


monotrichate : a. Tek kamçılı (protozoon hakkında).


omphalic : a. Göbeğe ait.


ophthalmometry : n. Gözün kırılma derecesinin tesbiti, oftalmometri.


opsoniferous : a. Opsonin taşıyıcı.


otagra : n. Kulak ağrısı, otalji.


pseudostoma : n. Yalancı ağız (tesbit edilmiş ve boyanmış patoloji preparasyonlarında artefakt olarak epitel hücreleri arasında meydana gelmiş birleşme noktaları).


rhinodacryolith : n. Burun gözyaşı taşı.


sympus : n. Ayakları ve bacakları birbirine yapışık hilkat garibesi.