Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

corticosuprarenoma nedir?

corticosuprarenoma : n. böbrek üstü korteksinden kaynaklanan ur.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataplasia : n. Gelişmiş doku hücrelerinin yapı ve şekil bakımından ilkel veya embriyonik şekillerine dönüşmesi, bu tarz gerileyici değişimlerle belirgin doku atrofisi.


Daunorubicin : n. Adriamycin'e benzeyen ve lösemide kullanılan bir antibiyotik.


fetoscope : n. Fetüs kalb seslrini dinlemede kullanılan alet, fetoskop.


frenkel's exercises : n. Tabes dorsalis vakalarında hastaya adale ve duyularını kullanması için yaptırılan ekzersizler.


glutinous : a. Yapışkan.


vaccinia : n. İneklerde çiçek hastalığı, vaccina.


helcoma : n. Ülser


hypopepsinia : n. Pepsin salgısının noksan oluşu.


immature : a. 1. Tam gelişmemiş; 2. Olgunlaşmamış.


inclusion : n. Dahil etme veya olma, ithal içine alma veya girme, enklüzyon.


ischiocele : n. Sakrasiyatik çentikte fıtık.


left-handedness : n. Solaklık.


miocardia : n. 1. Kalb kasılması; 2. Sistol.


mirror : n. Ayna.


mydricaine : n. Göz hekimliğinde kullanılan bir çözelti.


neoplasty : n. Dokulara uygulanan plastik ameliyat.


neurogenesis : n. Embriyon gelişiminde sinir sistemi oluşumu, nörojenez.


phlebolith : n. Ven taşı.


polydactylia : n. El ve ayak parmakları adedinin normalden fazla olması, polidaktili.


polyonychia : n. See: Polyungia.