Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

corticosuprarenoma nedir?

corticosuprarenoma : n. böbrek üstü korteksinden kaynaklanan ur.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryobiology : n. Canlılar üzerinde soğuğun etkilerini ve canlıların soğua karşı davranışlarını inceleyen bilim dalı.


cyanic : a. & n. biochem. Kiyanusa ait, kiyanus ihtiva eden, kiyanusla tertip olunmuş bir kimyasal madde, siyanür.


equinism : n. At yürüyüşü


estrual : a. Östrusa ait.


glycosemia : n. Kanda şeker seviyesinin normalin üstünde oluşu.


subencephalon : n. Varol köprüsü, soğanilik, bacaklar ve corpora quadrigemina


habitus : n. Belirli hastalıklara istidat gösteren beden yapısı.


hematic : a. 1. Kana ait, kanlı; 2. Kana tesir eden (ilaç), 3. (pl.) n. Fizyoloji biliminin kandan bahseden dalı.


hemiepilepsy : n. Yarım epilepsi (vücudun tek tarafında olan).


hypernitremia : n. kanda nitrojen fazlalığı.


hyposthenuria : n. Böbreğin idrarı teksif etme yeteneğinin bozulmasından ileri gelen yoğunluğu az idrar çıkarma, hipostenüri.


hysterosalpingo-oophorectomy : n. Uterus, salpenks ve yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması.


imbalance : n. Dengesizlik.


hyperuricemia : n. Kanda aşırı ürik asit bulunması.


mamelon : n. Meme başı veya meme başı şeklinde küçük kabartı.


maxillary : a. Üstçeneye ait, maxillaris.


metabasis : n. 1. Tedavi değişikliği tedavi tarzını değiştirme; 2. Hastalık veya yer değişmesi.


panendoscopy : n. Mesane içi ve mesane boynunun panendoskop aracılığıyla muayenesi.


pileous : a. 1. Kıllı, tüylü; 2. Tüysü.


platyrrhine : a. Basık ve geniş burunlu.