Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

corticosuprarenoma nedir?

corticosuprarenoma : n. böbrek üstü korteksinden kaynaklanan ur.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystalgia : n. safra koliği


dereistic : n. Gerçeğe uygun olmayan düşünce, hayal ürünü düşünce.


epicardia : n. Yemek borusunun diafragma'nın altında kalan abdominal kısmı, diafragma ile mide arasındaki özofagus bölümü.


epidermoma : n. Deri üzerinde hücre artımı ile meydana gelen sigil, nasır vb. oluşum.


facilitation : n. Kolaylaştırma, bir hareketi veya bir kimyasal olayı istenilen amaca uygun şekilde etki göstererek kolaylaştırma.


forme : n. Şekil, biçim.


glomerulosclerosis : n. İltihab sonucu olarak gelişen böbrek glomeruluslarının fibrosisi.


uterus : n. Rahim, döl yatağı, döllük.


hepaticostomy : n. Safra yolunun fistülizasyonu.


histotherapy : n. Hayvan dokuları ile yapılan teadvi, histoterapi.


isoantigen : n. Kişinin yapısında taşıdığı, fakat kendisinde değil de aynı türe mensup diğer kişilerde antikor oluşmasına sebep olan antijen, izoantijen (Bu tür antijenler doku aktarımı veya kan transfüzyonu ile geçtiği zaman alıcı'da antikor oluşmasına sebep olurlar).


logamnesia : n. Konuşmayı hazırlayama, hafızasızlık, logamnezi.


microgastria : n. Midenin konjenital küçüklüğü, mikrogastri.


myocele : n. Kas fıtığı, miyosel


orthotopic : a. Normal yerinde olan.


otoscope : n. Kulak muayene aleti, otoskop.


oxytocin : n. Hipofzi arka lob hormonlarından biri.


pellagral : a. 1. Pellagra ile ilgili; 2. Pellagra gösteren, pellagra ile belnirgin.


piezotherapy : n. Sun'i pnömotoraks.


remove : v. 1. Dışarı atmak, dışarı çıkarmak; 2. Herhagni bir organ veya oluşumu kesip çıkarmak.