Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

corticosuprarenoma nedir?

corticosuprarenoma : n. böbrek üstü korteksinden kaynaklanan ur.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

drunkenness : n. Aşırı miktarda alkol alımının sebep olduğu psişik durum, alkol sarhoşluğu.


epicardial : a. 1. Epikart'la ilgili; 2. Epikardia ile ilgili.


fremitus : n. Ancak palpasyonla hissedilebilen titreme.


gametogony : n. Gametler vasıtasiyle çoğalma.


glonoin : n. biochem. Gliseril trinitrat.


growing pains : n. Gençlerde görülen ve muhtemelen romatizmal kaynaklı olan uzuv ağrıları.


hematoblastic : a. Kandaki renksiz küreciklere ait.


herpesvirus : n. Herpes simplex, varicellazoster, cytomegalovirus ve benzeri virüsleri içine alan virüs grubu.


heteroerotism : n. Başka bir kişiye karşı duyulan cinsel his.


holoblastic : a. Döllenmiş ovumun birbiri arkasına bölünmesiyle ilgili.


hormopoietic : a. Hormon yapan.


lax : n. Gergin olmayan, gevşek, sarkık.


meatus : n. Kanal yol, kısa yol veya yolağzı, mea.


melosalgia : n. Bacaklarda hissedilen ağrı, bacak ağrısı.


mollities : n.Anormal yumuşama.


myotonic : a. 1. Miyotoni ile ilgili; 2. Miyotoni gösteren, miyotoni ile belirgin.


peculiar : a. 1. Kişiye has, kendine mahsus; 2. Acayip, tuhaf, alışılmamış.


picrate : n. biochem. Pikrik asidin tuzu, pikrat.


poly : pref. Çok birçok


pyramidal : a. 1. Organ'ın piramit şekli gösteren kısmı ile ilgili; 2. Piramit'e benzeyen, piramit şeklinde, pydramidalis.