Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

correspondence nedir?

correspondence : n. Birbiriyle uyuşma, birbirine uygunluk, birbirini karşılama.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corotomy : n. Korneayı kesme ameliyatı.


diclidostosis : n. Venlerdeki kapakcıkların, kemik dokusunu andıracak şekilde sertleşmesi.


dracontiasis : n. İnsanlara içme suyu ile bulaşan Dracunculus mediensis'in meydana getirdiği hastalık.


encyst : v. 1. Kese oluşturmak; 2. Kese içine almak veya alınmak.


flavonol : n. biochem. Flavin ihtiva eden protein.


intermeningeal : a. Meninkslerarası.


internuncial : a. Vücudun farklı kısımlarını birbirine bağlayan (sinirler).


iridalgia : n. İris ağrısı, iridalji.


laryngoscopy : n. Gırtlağın içinin ayna ile muayenesi, laringoskopi.


metopion : n. Alın çıkıntılarının arasında ve orta çizgi üzerinde bulunan nokta.


neurilemmitis : n. Nevrilem iltihabı, nevrilemit.


oxypurine : n.biochem.Oksijenli pürin.


pachyvaginalitis : n. Tunica vaginalis'in iltihabı ve kalınlaşması.


panhysterectomy : n. Uterusun tamamen çıkarılması, panhisterektomi.


platycephalous : a. Geniş ve yassı kafalı, platisefal.


predisposition : n. İstidat, meyil (özellikle hasatlık).


prosecretion : n. Secretin" öncüsü madde.


rubor : n. 1. Kırmızılık; 2. (iltihap belirtilerinden biri); 2. Kırmızı yüzlülük, rubor.


saccharimetry : n. Eriyiktek şeker miktarının sakarimetre aracılığıyla ölçülmesi.


sour : a. Ekşi, acı.