Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

correspondence nedir?

correspondence : n. Birbiriyle uyuşma, birbirine uygunluk, birbirini karşılama.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coaltar : n. Kömürün damıtılması ile elde olunan siyah madde, katran.


dermatothlasia : n. Deriyi devamlı çimdikleme, çürütme veya herhangi bir yere sürtme şeklinde içten gelen, karşı konulmaz arzu.


dermatoxerasia : n. Derinin kuruyup sertleşmesi.


filament : n. Lif.


foveola : n. (pl. foveolae).Çukurcuk.


hydrargyrism : n. Civa zehirlenmesi.


hyperpiesia : n. see: Hyperpiesis.


insulinase : n. İnsulini inaktive eden,bir enzim.


metastasis : n. Bir hastalığın bir organdan diğerine siraeti, hastalık etkinlerinin kan veya lenf yolu ile taşınarak yeni odaklar yapması, metastaz.


narcissist : n. Kendi şahsına aşık insan (kadın veya erkek), narsist.


perienteron : n. İlkel ahşa boşluğu.


perivisceral : a. İç organ çevresinde, iç organı çevreleyen.


phenolsulfonphthalein : n. biochem. Böbrek fonksiyon testlerinde kullanılan kırmızı billuri toz.


plantar : a. & n. 1. Ayak tabanına ait, plantaris; 2. Taban arteri veya siniri.


pons : n. (pl. pontes). Köprü.


porphin : n. Porfirin'in esasını oluşturan dört pirol halkasından meydana gelmiş molekül, porfin.


posthepatic : a. Karaciğerni arkasında olan.


proteinuria : n. İdrarda protein bulunması.


seismesthesia : n. Bir sıvı içinde veya havadaki titreşimleri dokunma duyusu ile alma.


sterile : a. 1. Kısır; 2. Mikropları olmayan, mikropsuz, aseptik.